Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte bunlar, Allah'ın nimetlendirdiği nebilerdendi. Âdem'in neslinden ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail'in soyundan ve doğru yola ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

اُو۬لٰٓئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّ۪نَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍۘ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰه۪يمَ وَاِسْرَٓائ۪لَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَاۜ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِياًّ
Ulaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine min zurriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhin ve min zurriyyeti ibrahime ve israile ve mimmen hedeyna vectebeyna, iza tutla aleyhim ayatur rahmani harru succeden ve bukiyya.
#kelimeanlamkök
1ulaikeişte bunlar
2ellezinekimselerdir
3en'ameni'met verdiğiنعم
4llahuAllah'ın
5aleyhimkendilerine
6mine-den
7n-nebiyyinenebiler-نبا
8min-nden
9zurriyyetinesli-ذرر
10ademeAdem
11ve mimmenve kimselerdendir
12hamelnataşıdıklarımızحمل
13meaile beraber
14nuhinNuh
15ve minve
16zurriyyetineslindendirذرر
17ibrahimeİbrahim
18ve israileve İsrail (Ya'kub)
19ve mimmenve kimselerdendir
20hedeynayol gösterdiğimizهدي
21vectebeynave seçtiğimizجبي
22izazaman
23tutlaokunduğuتلو
24aleyhimonlara
25ayatuayetleriايي
26r-rahmaniRahman'ınرحم
27harrukapanırlardıخرر
28succedensecdeyeسجد
29ve bukiyyenağlayarakبكي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in/Yakup'un soyundan doğruya ulaştırdığımız ve peygamber olarak seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte bunlar, Allah'ın Âdem'in soyundan kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in (Yakup'un) soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız peygamberlerden bir bölümüdür. Onlara Rahmân'ın ayetleri tilavet edildiği (okunup aktarıldığı) zaman ağlayarak secde ederlerdi.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte bunlar, ALLAH'ın nimetlendirdiği peygamberlerin bir kısmıdır. Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim'in ve İsrail'in soyundan... Doğruya ulaştırdığımız ve seçtiğimiz kimselerdir onlar. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye varırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte bunlar, Allah'ın nimetlendirdiği nebilerdendi. Âdem'in neslinden ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail'in* soyundan ve doğru yola ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Onlara* Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İşte bunlar Allah'ın mutluluk* verdiği nebilerdendir; Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte gemiye bindirdiklerimizden, İbrahim'in ve İsrail'in (Yakup'un) soyundan olup kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahman'ın ayetleri okununca gözleri dolarak secdeye kapanırlardı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte Onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler arasındadır. Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'i.* soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Bağışlayanın ayetleri Onlara okunduğunda, sessizce ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte bütün bunlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden (sadece) bir kısmı; (yani) Adem'in neslinden, Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın neslinden ve İbrahim ve İsrail'in neslinden olup, doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden bazılarıdır: ne zaman O rahmet kaynağının ayetleri kendilerine okunsa (hepsi de) gözyaşları içinde yere kapanarak (teslimiyetlerini sunmuşlardır).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet lütfettiği peygamberlerdendir: Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, kılavuzluk edip seçtiğimiz kimselerden. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdelere kapanırlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan İbrahim ile İsrail'in soyundan hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. Kendilerine Rahmanın ayetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İşte bunlar Allah'ın kutlu, onurlandırıcı bağışlarda bulunduğu nebilerden bazıları Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte (o gemide) taşıdığımız kimselerin soyundan, İbrahim ve İsrail'in soyundan gelen ve (hepsi de) doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden bazıları: Ne zaman kendilerine O sınırsız rahmet Sahibi'nin mesajları okunsa ağlayarak (O'nun huzurunda) yere kapanan kimseler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte bunlar, Adem'in ve Nuh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte bunlar Allahın kendilerine in'am eylediği Peygamberlerden, Adem zürriyyetinden ve Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail zürriyyetinden ve hidayete erdirdiğimiz ve intihab eylediğimiz kimselerdendir. Kendilerine rahmanın ayetleri tilavet olunduğu zaman ağlıyarak secdelere kapanırlardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte bunlar; Allah'ın ni'met verdiği peygamberlerden, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail (Ya'kub) neslinden, yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • Gültekin Onan

  İşte bunlar; kendilerine Tanrı'nın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahmanın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte bunlar, Allahın kendilerine ni'metler verdikleri peygamberlerden, Ademin zürriyetinden, Nuuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ile İsrailin neslinden, hidayete erdirdiğimiz ve seçdiğimiz kimselerdendir. Onlar çok esirgeyici (Allahın) ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • İbni Kesir

  İşte bunlar; Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ile İsrail'in neslinden, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman; ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte onlar, Adem'in ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelen, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden ve İbrahim'in, İsrail'in ve doğru yolu gösterip, seçtiğimiz kimselerin soyundandır. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte bunlar, Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrahim ve İsrailin nesillerinden ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte bunlar, Allah'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebilerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in (Yakup) zürriyetinden hakikate erdirdiğimiz ve (ezelden) seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahman'ın varlığının delilleri okunduğu zaman (yakini müşahede ile) secde ederler ve ağlarlar. (58. ayet secde ayetidir. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte bunlar, ALLAH'ın nimetlendirdiği peygamberlerin bir kısmıdır. Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim'in ve İsrail'in soyundan... Doğruya ulaştırdığımız ve seçtiğimiz kimselerdir onlar. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye varırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte bunlar, Allah'ın nimetlendirdiği nebilerdendi. Âdem'in neslinden ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail'in soyundan ve hidayete ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.*

 • Progressive Muslims

  Those are the ones whom God has blessed from amongst the prophets from the progeny of Adam, and those We carried with Noah, and from the progeny of Abraham and Israel, and from whom We have guided and chosen. When the revelations of the Almighty are recited to them, they fall down prostrating, and in tears.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those are they whom God favoured among the prophets of the progeny of Adam, and of those We bore with Noah, and of the progeny of Abraham and Israel, and of those We guided and chose. When the proofs of the Almighty were recited to them, they fell down in submission weeping.

 • Aisha Bewley

  Those are some of the Prophets Allah has blessed, from the descendants of Adam and from those We carried with Nuh, and from the descendants of Ibrahim and Isra’il and from those We guided and chose. When the Signs of the All-Merciful were recited to them they fell on their faces, weeping, in prostration.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  These are some of the prophets whom GOD blessed. They were chosen from among the descendants of Adam, and the descendants of those whom we carried with Noah, and the descendants of Abraham and Israel, and from among those whom we guided and selected. When the revelations of the Most Gracious are recited to them, they fall prostrate, weeping.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those are the ones whom God has blessed from among the prophets from the progeny of Adam, and those We carried with Noah, and from the progeny of Abraham and Israel, and from whom We have guided and chosen. When the revelations of the Almighty are recited to them, they fall down prostrating, and in tears.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those are the ones whom God has blessed from amongst the prophets from the progeny of Adam, and those We carried with Noah, and from the progeny of Abraham and Israel, and from whom We have guided and chosen. When the signs of the Gracious are recited to them, they fall down prostrating, and in tears.