Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra Biz takva sahiplerini kurtuluşa erdireceğiz. Ve zalimleri, orada diz üstü çökmüş halde bırakacağız.

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِثِياًّ
Summe nuneccillezinettekav ve nezeruz zalimine fiha cisiyya.
#kelimeanlamkök
1summesonra
2nuneccikurtarırızنجو
3ellezinekimseleri
4ttekavmuttakileri (sakınanları)وقي
5ve nezeruve bırakırızوذر
6z-zaliminezalimleriظلم
7fihaorada
8cisiyyendiz üstü çökmüş olarakجثو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sonra biz, Allah'tan sakınanları cehennemden uzak tutarız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonra elbette biz takvâlı (duyarlı) olanları koruy(up kurtar)acağız; zalimleri ise diz üstü çökmüş olarak orada bırakacağız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra, erdemlileri kurtaracağız. Zalimleri ise orada diz üstü bırakacağız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonra Biz takva sahiplerini kurtuluşa erdireceğiz. Ve zalimleri, orada diz üstü çökmüş halde bırakacağız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'tan çekinerek kendini korumuş olanları* kurtaracak, yanlış yapanları (zalimleri) de orada diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonra, sorumluluk bilinci taşıyanları kurtaracağız. Haksızlık yapanları da diz üstü çökmüş durumda bırakacağız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  En sonunda, (hayatta) sorumluluk bilinciyle hareket etmiş olanları (oraya düşmekten) kurtaracağız; fakat kendilerine kötülük edenleri orada perişan bir halde bırakacağız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sonra biz, korunup sakınanları kurtaracağız. Zalimleri de orada dizleri üzerinde çökmüş bırakacağız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri diz üstü çökmüş olarak bırakıveririz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonra takva sahiplerini kurtarırız ve zalimleri diz üstü bırakırız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bir kere daha (hatırlatalım ki): Biz, Bize karşı sorumluluk bilinci taşıyanları (cehennemden) kurtaracağız; ama zalimleri onun içinde diz üstü bırakacağız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş halde bırakırız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra müttakı olanlara necat veririz de zalimleri dizleri üstü bırakırız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra korunanları kurtarırız ve zalimleri öyle diz üstü çökmüş olarak bırakırız.

 • Gültekin Onan

  Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri diz üstü çökmüş olarak bırakıveririz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sonra takvaaya erenleri kurtaracağız. Zaalimleri ise orada diz üstü düşmüş bir halde bırakacağız.

 • İbni Kesir

  Sonra Biz, takvaya erenleri kurtaracağız. Zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sonra, korunanları kurtaracağız, zalimleri de orada dizüstü çökmüş olarak bırakacağız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sonra Allah'ı sayıp günahlardan sakınan müttakileri kurtararak zalimleri dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sonra korunanları (korunmanın getirisi, nurani kuvve sahiplerini) kurtarırız; nefsine zulmedenleri de dizüstü orada bırakırız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra, erdemlileri kurtaracağız. Zalimleri ise orada diz üstü bırakacağız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonra Biz takva sahiplerini* kurtuluşa erdireceğiz. Ve zalimleri, orada diz üstü çökmüş halde bırakacağız.

 • Progressive Muslims

  Then We will save those who were righteous, and We leave the wicked in it on their knees.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then will We deliver those who were in prudent fear, and leave the wrongdoers therein on bended knee.

 • Aisha Bewley

  Then We will rescue those who had taqwa and We will leave the wrongdoers in it on their knees.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Then we rescue the righteous, and leave the transgressors in it, humiliated.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Then We will save those who were righteous, and We will leave the wicked in it on their knees.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then We will save those who were righteous, and We leave the wicked in it on their knees.