Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Ey iman edenler! "raina
*
" demeyin, "unzurna
*
." deyin ve dinleyin. Gerçeği yalanlayan nankörler için can yakıcı bir azap vardır.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Ya eyyuhellezine amenu la tekulu raina ve kulunzurna vesmeu ve lil kafirine azabun elim.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4la
5tekuludemeyinقول
6rainaRa'ina (bizi gözet yahut: kaba söz)رعي
7ve kuludeyinقول
8nzurnaunzurna (bize bak)نظر
9vesmeuve dinleyinسمع
10velilkafirineve kafirler için vardırكفر
11azabunbir azabعذب
12elimunacıالم
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Ey iman edenler! Peygamber'e "Bizi güt!" demeyiniz, "Bizigözet!" deyinizve onu dinleyiniz. İnanmayanlara acıklı bir azap vardır.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İnananlar! 'Raina (bize çobanlık et),' demeyin; 'Unzurna (bizi gözet),' deyin ve dinleyin. İnkarcılar için acı bir azap var.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ey iman edenler! "raina
*
" demeyin, "unzurna
*
." deyin ve dinleyin. Gerçeği yalanlayan nankörler için can yakıcı bir azap vardır.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Müminler! "Bizi güt!" demeyin, "Bizi gözet!"
*
deyin ve dinleyin. Kafirlere acıklı bir azap vardır.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ey inanca çağırılanlar! "Bizi davar gibi güt!" demeyin; "Bizimle ilgilen!" deyin ve kulak verin. Nankörlük edenler için acı bir ceza vardır.
*
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Siz ey iman edenler! "Sen bize uy" demeyin, "Bizi görüp gözet" deyin ve dinleyin; zira inkar edenleri acıklı bir azap beklemektedir.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ey iman edenler! "Raina" demeyin, "unzurna" deyin/"bizi davar gibi güt" diye konuşmayın, "bize bak" diye konuşun ve dinleyin. Kafirler için korkunç bir azap vardır.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ey iman edenler, "Raina-Bizi güt, bize bak" demeyin. "Unzurna-Bizi gözet" deyin ve dinleyin. Kafirler için acı bir azab vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey iman edenler, "Raina =bizi gözet" demeyin, "Unzurna =bize bak" deyin ve duyun ki, kafirler için pek elem veren bir azap vardır.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Siz ey imana ermiş olanlar! (Peygambere) "Bizi dinle" demeyin; onun yerine, "Bize karşı tahammüllü ol!" demeyi tercih edin. Ve (O'na) kulak verin. Çünkü, hakikati inkar edenleri şiddetli azap bekliyor.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Ey iman edenler! "Ra'ina (bizi gözet)" demeyin, "unzurna (bize bak)" deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ey iman edenler! "raina" demeyin "unzurna" deyin ve dinleyin ki kafirler için elim bir azab var
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ey inananlar, "Ra'ina (bizi gözet, yahut: kaba söz)" demeyin, "unzurna (bize bak)" deyin ve dinleyin. Kafirler için acı bir azab vardır.
Gültekin Onan
Ey inananlar, "Raina (bize çobanlık et, bizi güt, bize bak)" demeyin; "Unzurna (bizi gözet)" deyin ve dinleyin. Kafirler için acı bir azap var.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Ey iman edenler, "Raina" demeyin, "Unzurna" deyin (Söze iyi) kulak verin. Kafirler için çok acıklı bir azab vardır.
İbni Kesir
Ey iman edenler; bizi de dinle, demeyin, bizi de gözet, deyin ve dinleyin. Kafirlere elim bir azab vardır.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Ey iman edenler! "Raina" (bizi gözet) demeyin "unzurna" (bize bak) deyin ve sözü dinleyin, kafirler için çok acı bir azap vardır.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ey iman edenler! (Siz, onların böylesi kötü etkilerine karşı uyanık olun, mesela) "Raina" demeyin, "Unzurna" deyin ve dinleyip itaat edin. Kafirler için acı veren bir azap vardır.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Ey iman edenler, (Rasulullah'a) "raina" değil (bizi gözet, bize dikkat et anlamında. Yahudiler raina kelimesini aksan ve vurgulama ile "ahmak" anlamına gelecek şekilde kullanıp hakaret ettikleri için bu uyarı yapılmıştı) "unzurna" deyin ve dinleyin. Kafirler (hakikati inkar edenler) için feci bir azap vardır.
Rashad Khalifa The Final Testament
O you who believe, do not say, "Raa'ena" (be our shepherd). Instead, you should say, "Unzurna" (watch over us), and listen. The disbelievers have incurred a painful retribution.,
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
O you who believe, do not say: "Shepherd us," but say: "Be patient with us," and listen. For the rejecters is a painful retribution.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
O you who acknowledge, do not say, "Shepherd us," but say, "Pay attention to us," and listen. For the ingrates is a painful retribution.