2. Bakara suresi 108. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Yoksa siz de daha önce Musa'yı sorguya çekenler gibi, elçinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim, iman yerine inkarı tercih ederse dosdoğru yoldan sapmış olur.

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ
Em turidune en tes'elu resulekum kema suile musa min kabl, ve men yetebeddelil kufra bil imani fe kad dalle sevaes sebil.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Yoksa siz de, daha önce Musa'ya sorulduğu gibi Peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim küfrü imanla değiştirirse, kesinlikle düz yoldan sapmış olur.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Daha önce Musa'dan istendiği gibi, siz de elçinizden isteklerde mi bulunmayı arzuluyorsunuz? Kim inancı inkar ile değiştirirse o doğru yolu kaybetmiştir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Yoksa siz de daha önce Musa'yı sorguya çekenler gibi, elçinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim, iman yerine inkarı tercih ederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Yoksa size gelen Elçiye, daha önce Musa'dan istenene benzer bir istekle mi gitmek istiyorsunuz?* Kim kafir olmayı mümin olmaya tercih ederse düz yoldan çıkmış olur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, sizin elçiyi de sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim inancı nankörlükle değiştirirse, gerçeğin yolundan artık sapmıştır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Yoksa daha önce Musa'dan istenilen şeylerin benzerini, siz de peygamberinizden mi istiyorsunuz? Kim imanı inkarla değiştirirse, iyi bilsin ki doğru yoldan sapmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Yoksa siz de resulünüzden, daha önce Musa'dan istekte bulunulduğu gibi isteklerde bulunmak mı diliyorsunuz?! İmanı küfürle değiştirmeye kalkan,yolun dosdoğrusunu saptırmış olur.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de Resulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı inkar ile değişirse, artık o, dümdüz yoldan sapmış olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yoksa siz peygamberinizi, bundan önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Oysa her kim imanı inkarla değiştirirse artık düz yolun ortasında sapıtmış olur.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Yoksa, size gönderilmiş olan Elçi'den, daha önce Musa'dan istenenleri mi istiyorsunuz? Ama her kim, hakikate inanmak yerine onu inkar etmeyi tercih ederse doğru yoldan sapmış olur.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse, o artık doğru yoldan sapmış olur.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
yoksa siz Peygamberinizi bundan evvel Musaya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Halbuki her kim imanı küfre değişirse artık düz yolun ortasında sapıtmışdır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yoksa siz de Elçinizden, daha önce Musa'dan istendiği gibi bir takım isteklerde bulunmak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse, şüphesiz (o), dümdüz yolu sapıtmıştır.
Gültekin Onan
Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de resulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim inancı küfür ile değişirse, artık o dümdüz yoldan sapmış olur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Yoksa siz de (ey Yahudiler) evvelce Musaya sorulduğu gibi Peygamberinizi sorğuya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı (nı) küfr ile değişirse dümdüz yolu sapıtmış olur.
İbni Kesir
Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değişirse dosdoğru yoldan sapıtmış olur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Yoksa siz de daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi Peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imanı, küfür ile değiştirirse doğru yoldan sapmış olur.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Yoksa siz daha önce Musa'dan istendiği gibi Resulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imana bedel inkarı alırsa, artık doğru yoldan sapmış olur.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Yoksa siz de, önceden Musa'nın sorgulandığı gibi Rasulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim hakikatindekine imanı küfür ile (inkar ile) değiştirirse, yolun doğrusunu yitirmiş olur!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Do you wish to demand of your messenger what was demanded of Moses in the past? Anyone who chooses disbelief, instead of belief, has truly strayed off the right path.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Or do you want to ask your messenger as Moses was asked before? Whoever replaces belief with rejection, he has indeed strayed from the right path.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Or do you want to ask your messenger as Moses was asked before? Whoever replaces acknowledgement with rejection, has indeed strayed from the right path.
# Kelime Anlam Kök
1 em: yoksa
2 turidune: arzu (mu) ediyorsunuz? رود
3 en:
4 teselu: istekte bulunmayı سال
5 rasulekum: rasulunüzden رسل
6 kema: gibi
7 suile: istedikleri سال
8 musa: Musa'dan
9 min:
10 kablu: daha önce قبل
11 ve men: ve kim
12 yetebeddeli: değiştirirse بدل
13 l-kufra: inkarı كفر
14 bil-imani: imana امن
15 fekad: şüphesiz (o)
16 delle: sapıtmıştır ضلل
17 seva'e: dümdüz سوي
18 s-sebili: yolu سبل