2. Bakara suresi 119. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Doğrusu, Biz, seni, Hakk ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem ehlinden sorumlu tutulacak değilsin.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ
İnna erselnake bil hakkı beşiren ve neziren, ve la tus'elu an ashabil cahim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Doğrusu biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Doğrusu, Biz, seni, Hakk ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem ehlinden sorumlu tutulacak değilsin.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Biz seni, doğru bilgiyle müjdeleyesin ve onunla uyarasın diye elçi olarak gönderdik. Cehennem halkından sorumlu tutulmayacaksın.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aslında, seni, muştulayıcı ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Cehennemin yoldaşlarından, sen sorumlu değilsin.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Gerçekten biz seni, hakikat ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; ateşe yoldaş olanlardan sen sorumlu değilsin.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İnan olsun ki, biz seni hak üzere bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen, cehennem ehlinden sorgu suale çekilmeyeceksin/cehennem yaranından sen sorumlu değilsin.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hak (Kur'an) ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şüphesiz ki, Biz seni hak (olan Kur'an) ile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi gönderdik. Sen o cehennemliklerden sorumlu da değilsin.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Doğrusu Biz seni (ey Peygamber) hakikat ile gönderdik: Bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak; yakıcı ateşe mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Şek yok: biz seni hakkile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi gönderdik; sen o Cehennemliklerden mes'ul de değilsin
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.
Gültekin Onan
Kuşkusuz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Habibim) şübhe yok ki biz seni (rahmetimizin) kamil bir müjdeci (si) ve (azabımızın) gerçek korkutucu (su ve habercisi) olarak o Hak (Kur'an) ile gönderdik. Sen cehennemin arkadaşlarından (cehennemlik olanların küfürde ayak diremelerinden) mes'ul olacak değilsin.
İbni Kesir
Şüphesiz ki biz seni müjdeleyici ve korkutucu olarak hak ile gönderdik. Cehennem ashabından sen mes'ul olacak değilsin.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Biz seni hem müjdeci, hem de korkutucu olarak hak ile gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Gerçek ki Biz, seni, müjdelemen ve uyarman için HAK olarak irsal ettik. Cehennem ehli senden sorulmaz.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
We have sent you with the truth as a bearer of good news, as well as a warner. You are not answerable for those who incur Hell.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
We have sent you with the truth as a bearer of good news and a warner. You will not be questioned about the people of Hell.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
We have sent you with the truth as a bearer of good news and as a warner. You will not be questioned about the people of hell.
# Kelime Anlam Kök
1 inna: doğrusu biz
2 erselnake: seni gönderdik رسل
3 bil-hakki: gerçekle حقق
4 beşiran: müjdeleyici بشر
5 ve neziran: ve uyarıcı olarak نذر
6 ve la: değilsin
7 tuselu: sen sorumlu سال
8 an:
9 eshabi: halkından صحب
10 l-cehimi: cehennem جحم