2. Bakara suresi 189. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Sana, ayın evrelerini soruyorlar. De ki: "O, insanlar ve hacc ibadeti için bir zaman ölçüsüdür.". Evlerinize arkalarından girmeniz birr* değildir; birr, takvalı* davranmaktır. Öyleyse evlerinize kapılarından girin.* Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erebilesiniz.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Yes'eluneke anil ehilleh, kul hiye mevakitu lin nasi vel hacc, ve leysel birru bi en te'tul buyute min zuhuriha ve lakinnel birre menitteka, ve'tul buyute min ebvabiha, vettekullahe leallekum tuflihun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Sana ayın evrelerini soruyorlar. De ki: "Onlar, haccın ve insanların öteki faaliyetlerinin vaktini gösterir. Evlere arkalarından girmeniz iyi değildir;asıl iyi Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmaktır. O halde evlere kapılarından giriniz ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz ki kurtuluşa eresiniz."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Sana ayın evrelerini soruyorlar. De ki o, insanlar ve hac ibadeti için bir zaman ölçüsüdür. İyilik, lafı dolandırmak değildir, iyilik sakınmaktır. Dürüst olun. Kurtuluşunuz için ALLAH'ı dinleyin.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Sana, ayın evrelerini soruyorlar. De ki: "O, insanlar ve hacc ibadeti için bir zaman ölçüsüdür.". Evlerinize arkalarından girmeniz birr* değildir; birr, takvalı* davranmaktır. Öyleyse evlerinize kapılarından girin.* Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erebilesiniz.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Sana hilalleri* soruyorlar. De ki: "Onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir. İyilik Allah'tan çekinerek kendinizi korumanızdır.* Evlere kapılarından girin.* Allah'tan çekinip korunun ki umduğunuza kavuşasınız."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Sana, ayın evreleri hakkında soruyorlar; şunu söyle: "İnsanlar ve hac için zaman ölçüleridir!" Gerçek erdemlilik, sözü dolaştırmanız değildir. Gerçek erdemlilik, sorumluluk bilinci taşımaktır. Sözü dolaştırmayın; doğru olun. Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın; böylece, belki kurtuluşa erişirsiniz.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Sana ayın evreleri hakkında soru soruyorlar. Cevap ver: O insanlık için zamanın ölçü birimidir, haccın da. Bu arada, evlere arkasından girmeniz de erdemlilik değildir, gerçek erdem sahibi, sorumluluk bilinciyle hareket eden kimsedir. O halde evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki, ebedi kurtuluşa erebilesiniz!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Sana, doğan aylardan sorarlar. De ki: "Onlar, insanların çeşitli yararları ve bir de hac için vakit ölçüleridir." Hayra ulaşmak evlere arkalarından girmeniz değildir. Hayra ulaşan o kişidir ki, takvaya sarılıp korunur. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Sana, hilalleri (doğuş halindeki ayları) sorarlar. De ki: "O, insanlar ve hacc için belirlenmiş vakitlerdir. İyilik (birr), evlere arkalarından gelmeniz değildir, ama iyilik sakınan(ın tutumudur). Evlere kapılarından girin. Allah'tan sakının, umulur ki kurtuluşa erersiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar sana hilalleri soruyorlar. De ki: "Onlar, insanlar için ve hac için vakit ölçüleridir. Erginlik, evlere arkalarından gelmenizle değildir, gerçek eren, korunanlardır. Evlere kapılarından gelin ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Sana ayın evrelerini soruyorlar. De ki: "Onlar, haccın ve insanların (öteki faaliyetlerinin) vaktini gösterir." Öte yandan erdemlilik, (zannedildiği gibi) evlere arkalardan girmeniz değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyandır. O halde evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki gerçek mutluluğa erişebilesiniz.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Sana, hilalleri soruyorlar. De ki: "Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi (Allah'a karşı gelmekten sakınan) insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sana hilallardan soruyorlar, onlar. De: insanlara hacc için de vakit ölçüleridir bununla beraber erginlik evlere arkalarından gelmenizle değildir, ve lakin eren, korunandır, evlere kapılardan gelin ve Allaha korunun ki felah bulasınız
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sana doğan aylardan soruyorlar. De ki: "Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir." Evlere arkalarından girmek iyilik değildir. İyilik, Allah'tan korkanın iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki, başarıya eresiniz, umduğunuzu bulasınız.
Gültekin Onan
Sana hilalleri (doğuş halindeki ayları) soruyorlar. De ki: "O, insanlar ve hacc için belirlenmiş vakitlerdir. İyilik (birr), evlere arkalarından gelmeniz / girmeniz değildir, ama iyilik sakınan(ın tutumudur). Evlere kapılarından girin. Tanrı'dan sakının, umulur ki kurtuluşa erersiniz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Sana yeni doğan ayları sorarlar. De ki: "O, insanların faidesi için, bir de hacc için vakit ölçüleridir, iyilik ve taat, evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyilik (eden; Allaha muhalefetden) sakınandır. Evlere kapılarından gelin. Allahdan korkun. Taki muraadınıza kavuşasınız.
İbni Kesir
Sana yeni doğan aylardan soruyorlar. De ki: Onlar insanların faydası ve hacc için birer vakit ölçüleridir. Evlere arka taraflarından girmeniz "bir" değildir. Ancak "bir"; müttaki olanınkidir. Evlere kapılarından gelin. Allah'dan korkun ki, felaha eresiniz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Sana yeni doğan ayları sorarlar de ki: -Onlar, insanlar için ve hac için vakit ölçüleridir. Evlere arkasından girmeniz iyi değildir. Fakat iyi kimse kötülükten sakınan kimsedir. Evlere kapılarından girin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Sana hilalleri sorarlar. De ki: Onlar insanlar için; özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki umduğunuza kavuşasınız.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Sana hilallerden (ay takviminden) soruyorlar. . . De ki: "Bunlar (ibadetlerin ay takvimine bağlanması ile) insanların yararlanması ve Hac için ölçülerdir. " Birr, evlere arka kapıdan girmek (hakikate dolaylı yoldan ulaşmak) değil, korunanlardan olmak için ön kapıdan (direkt kestirme yoldan) girmektir. Allah'tan korunun ki felah bulasınız.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They ask you about the phases of the moon! Say, "They provide a timing device for the people, and determine the time of Hajj." It is not righteous to beat around the bush; righteousness is attained by upholding the commandments and by being straightforward. You shall observe GOD, that you may succeed.,
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
They ask you regarding the crescent moons, say: "They are a timing mechanism for the people and the Pilgrimage." And piety is not that you would enter a home from its back, but piety is whoever is righteous and comes to the homes from their main doors. And be aware of God that you may succeed.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They ask you regarding the new moons, say, "They are a timing mechanism for the people as well as for the Pilgrimage." Piety is not that you would enter a home from its back, but piety is whoever is aware and comes to the homes through their main doors. Be conscientious of God that you may succeed.
# Kelime Anlam Kök
1 yeseluneke: sana soruyorlar سال
2 ani:
3 l-ehilleti: hilallerden هلل
4 kul: de ki قول
5 hiye: onlar
6 mevakitu: vakit ölçüleridir وقت
7 linnasi: insanlar için نوس
8 velhacci: ve hac حجج
9 veleyse: ve değildir ليس
10 l-birru: iyilik برر
11 bien:
12 te'tu: girmek اتي
13 l-buyute: evlere بيت
14 min: -ndan
15 zuhuriha: arkaları- ظهر
16 velakinne: fakat
17 l-birra: iyilik برر
18 meni: kişinin
19 tteka: takvasıdır وقي
20 ve'tu: ve girin اتي
21 l-buyute: evlere بيت
22 min: -ndan
23 ebvabiha: kapıları- بوب
24 vetteku: ve sakının وقي
25 llahe: Allah'tan
26 leallekum: umulur ki
27 tuflihune: kurtuluşa erersiniz فلح