2. Bakara suresi 188. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Birbirinizin mallarını haksız şekilde yemeyin. Günah olduğunu* bildiğiniz halde, başkasının bir kısım mallarına haksız yere sahip olabilmek için hukuki hileye başvurmayın.

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
Ve la te'kulu emvalekum beynekum bil batılı ve tudlu biha ilel hukkami li te'kulu ferikan min emvalin nasi bil ismi ve entum ta'lemun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyiniz. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollarla yemeniz için o malları rüşvet olarakhakimlere vermeyiniz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Paralarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Halkın parasını haksız yere yemek amacıyla bile-bile memurlara/yöneticiler rüşvet vermeyin.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Birbirinizin mallarını haksız şekilde yemeyin. Günah olduğunu* bildiğiniz halde, başkasının bir kısım mallarına haksız yere sahip olabilmek için hukuki hileye başvurmayın.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha girip insanların mallarını yemek için malınızı (rüşvet olarak) yetkililere vermeyin.*
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Birbirinizin mallarını haksızlıkla aranızda yemeyin. İnsanların mallarından bir bölümünü bilerek haksızlıkla yemek için, onları yargıçlara rüşvet olarak vermeyin.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Birbirinizin mallarını gayr-ı meşru bir biçimde yemeyin ve günaha girerek bile bile insanların hakkını yemek için o malları kullanarak yetkililere ulaşmayın!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Mallarınızı aranızda haksız ve uydurma yollara baş vurarak yemeyin; bilip durduğunuz halde insanların mallarından bir kısmını günaha saparak yemek için onları yargıçlara aktarmayın.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin, insanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için o malları hakimlere sarkıtmayın (dava konusu yapmayın.)
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Birbirinizin mallarını haksız şekilde yiyip tüketmeyin ve başkalarına ait meşru mallardan hiçbirini bilerek haksızlıkla tüketmek için hukuki hilelere başvurmayın.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeble yemeyin nasın emvalinden bir kısmını bile bile günah ile yemek için o malları hakimlere sarkıtmayın
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Mallarınızı, aranızda batıl (sebepler) ile yemeyin; bile bile insanların mallarından bir kısmını günah bir biçimde yemeniz için onları hakimler(in önün)e atmayın (hakimlere götürmeyin veya onlara rüşvet vermeyin).
Gültekin Onan
Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Aranızda (birbirinizin) mallarınızı haksız sebeblerle yemeyin ve kendiniz bilib dururken insanların mallarından bir kısmını günah (ı mucip suretler) le yemeniz için onları (o malları) haakimlere aktarma etmeyin.
İbni Kesir
Mallarınızı aranızda batıl ile yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını, siz bildiğiniz halde günahla yemek için onları hakimlere aktarmayın.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Aranızda birbirinizin mallarını haksız sebeplerle yemeyin ve bildiğiniz halde insanların mallarından bir kısmını günahı gerektirecek şekilde yemek için onu hakimlere (rüşvet olarak) aktarmayın.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bir de, birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Halkın mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, rüşvetlerle hakimlere koşmayın.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Mallarınızı, aranızda, gerçeklerle bağdaşmayan şekilde yemeyin. Ve bilip durduğunuz halde insanların mallarından haksız yere yemek için hükmedicilere koşmayın.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You shall not take each others' money illicitly, nor shall you bribe the officials to deprive others of some of their rights illicitly, while you know.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And do not consume your money between you unjustly by bribing the decision makers so that you may consume a part of the money of other people sinfully while you know!
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Do not consume your money between you unjustly by bribing the decision-makers so that you may consume a part of the other people's money sinfully while you know!
# Kelime Anlam Kök
1 ve la:
2 te'kulu: yemeyin اكل
3 emvalekum: mallarınızı مول
4 beynekum: aranızda بين
5 bil-batili: batıl (sebepler) ile بطل
6 ve tudlu: ve atmayın دلو
7 biha: onları
8 ila:
9 l-hukkami: hakimler(in önün)e حكم
10 lite'kulu: yemeniz için اكل
11 ferikan: bir kısmını فرق
12 min:
13 emvali: mallarından مول
14 n-nasi: insanların نوس
15 bil-ismi: günah bir biçimde اثم
16 veentum: ve siz
17 tea'lemune: bildiğiniz halde علم