2. Bakara suresi 203. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim acele edip, iki gün içinde dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa takvalı olduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'a karşı takvalı olun ve bilin ki O'nun huzurunda toplanacaksınız.

وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
Vezkurullahe fi eyyamin ma'dudat, fe men teaccele fi yevmeyni fe la isme aleyh, ve men teahhara fe la isme aleyhi, li menitteka vettekullahe va'lemu ennekum ileyhi tuhşerun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Mina'da tayin edilmiş belli günlerde Allah'ı anınız; her kim iki gün içinde acele ederse günaha girmez, kim orada daha uzun kalırsa, o da Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde oldukça, günaha girmemiş olur. O halde Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz ve sonunda Allah'ın huzurunda toplanacağınızı biliniz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Sayılı günlerde (Mina'da) ALLAH'ı anın. Erdemli davrandıkları sürece, bunu iki günde bitirmek için acele edene bir günah yoktur, geri kalana da bir günah yoktur. ALLAH'ı dinleyin, ve O'nun huzurunda toplanacağınızı unutmayın.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim acele edip, iki gün içinde dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa takvalı olduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'a karşı takvalı olun ve bilin ki O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah'ı sayılı günlerde de (babalarınızdan öğrendiğiniz gibi) anın. Kim acele eder, (Mina'dan) iki günde dönerse, sevabında bir eksilme olmaz.* Geciken kişinin de sevabında bir eksilme olmaz. Bu, çekinenler için böyledir. Allah'tan çekinip korunun ve bilin ki huzurunda toplanacağınız zat O'dur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim iki gün içinde ivedi davranırsa, üzerine suç yoktur. Kim geriye kalırsa, onun üzerine de suç yoktur. Sorumluluk bilinci taşıyanlar için böyledir. Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın. Çünkü iyi bilin ki, O'nun karşısında toplanacaksınız.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Sayılı günlerde Allah'ı anın! Her kim acele edip iki günde dönerse ona günah yoktur. Kim de dönüşü erteleyip daha uzun kalırsa sorumlu davrandığı sürece ona da günah yoktur. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve sonunda O'nun huzurunda toplanacağınızı aklınızdan çıkarmayın!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'ı sayılı günlerde anın. Kim hemen iki gün içinde işini bitirirse ona günah yoktur. Kim de bunu geciktirir-ertelerse, sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki, siz O'nun huzurunda haşredileceksiniz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Sayılı günlerde Allah'ı anın. İki günde (Mina'dan dönmek için) elini çabuk tutana günah yoktur, geri kalana da günah yoktur. (Bu) sakınan için(dir). Allah'tan korkup sakının ve gerçekten bilin ki, siz O'na döndürülüp toplanacaksınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de sayılı günlerde Allah'ı zikredin, tekbir getirin. Bunlardan iki gün içinde dönüş için acele edene günah yoktur, geç dönene de günah yoktur; fakat korunan için. Allah'tan korkun ve bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve Allah'ı tayin edilmiş belli günler de hatırlayın; her kim iki gün içinde acele ederse günaha girmez, kim daha uzun kalırsa o da Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde oldukça günaha girmemiş olur. O halde Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve sonunda O'nun huzurunda toplanacağınızı bilin.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Sayılı günlerde Allah'ı anın (telbiye ve tekbir getirin). Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa, ona da günah yoktur. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir de sayılı günlerde Allahı zikredin -tekbir alın- bunlardan iki gün içinde avdet için acele edene günah yok, teahhur edene de günah yok amma korunan için: Allaha korunun ve bilin ki siz ona haşrolunacaksınız
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Sayılı günlerde Allah'ı anın (tekbir alın). Kim hemen iki gün içinde (Mina'dan Mekke'ye) dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'tan korkun ve O'nun huzuruna toplanacağınızı bilin.
Gültekin Onan
Sayılı günlerde (Mina'da) Tanrı'yı anın. İki günde (Mina'dan dönmek için) elini çabuk tutana/acele edene günah yoktur, geri kalana da günah yoktur. (Bu) sakınan için(dir). Tanrı'dan korkup sakının ve gerçekten bilin ki siz O'na döndürülüp toplanacaksınız.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bir de sayılı günlerde Allahı zikredin (tekbir alın). Kim iki günde ("Mina" dan dönmek için) acele ederse üstüne günah yokdur. Kim de geri kalırsa ona da günah yokdur. (Fakat bu,) takva saahibi için (dir). Allahdan korkun ve bilin ki muhakkak (hepiniz) ancak Ona (varıb) toplanacaksınız.
İbni Kesir
Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Kim iki günde acele ederse, ona günah yoktur. Kim de geri kalırsa, ona günah yoktur. Bu; takva sahibi olanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, şüphesiz siz, O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'ı sayılı günlerde de anın. Günahtan sakınan kimseye, acele edip (Mina'daki ibadeti) iki günde bitirse de günah yoktur, geri kalsa da günah yoktur. Allah'tan sakının, onun katında toplanacağınızı bilin.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O sayılı günlerde tekbir getirerek Allah'ı zikredin! Kim acele edip iki günde dönerse ona vebal yoktur. Kim geri kalırsa, günahlardan korunduğu takdirde, ona da vebal yok. Allah'a karşı gelmekten korunun ve bilin ki hepiniz neticede diriltilip O'nun huzurunda toplanacaksınız!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Bir de sayılı günlerde (kurban bayramı 2. /3. /4. günleri) Allah'ı zikredin (tekbir getirin). Kim iki gün içinde aceleyle işini bitirirse ona bir suç yoktur. Kim tehir ederse ona da suç yoktur. Bu korunan kimse içindir. . . Allah'tan korunun (yaptıklarınızın sonucunu kesinlikle yaşatacağı için) ve iyi bilin ki muhakkak sonunda O'na haşrolacaksınız.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You shall commemorate GOD for a number of days (in Mena); whoever hastens to do this in two days commits no sin, and whoever stays longer commits no sin, so long as righteousness is maintained. You shall observe GOD, and know that before Him you will be gathered.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And remember God during a few number of days. Whoever hurries to two days, there is no sin upon him; and whoever delays, there is no sin upon him if he is being righteous. And be aware of God, and know that it is to Him that you will be gathered.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Remember God during a number of days. Whoever hurries to two days, there is no sin upon him; and whoever delays, there is no sin upon him if he is being righteous. Be conscientious of God, and know that it is to Him that you will be gathered.
# Kelime Anlam Kök
1 vezkuru: ve anın ذكر
2 llahe: Allah'ı
3 fi:
4 eyyamin: günlerde يوم
5 mea'dudatin: sayılı عدد
6 femen: kim
7 teaccele: acele ederse عجل
8 fi:
9 yevmeyni: iki gün içinde يوم
10 fela: yoktur
11 isme: günah اثم
12 aleyhi: ona
13 ve men: ve kim
14 teehhara: geri kalırsa اخر
15 fela: yoktur
16 isme: günah اثم
17 aleyhi: ona da
18 limeni: kimse için
19 tteka: sakınan وقي
20 vetteku: korkun وقي
21 llahe: Allah'tan
22 vea'lemu: ve bilin ki علم
23 ennekum: şüphesiz siz
24 ileyhi: O'nun huzuruna
25 tuhşerune: toplanacaksınız حشر