2. Bakara suresi 224. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Sakın, Allah adına ettiğiniz yeminleri; iyilik yapmanıza, takva sahibi olmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ve la tec'alullahe urdaten li eymanikum en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nas, vallahu semiun alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah adına yaptığınız yeminleri, iyilik yapmanıza, takvaya ve insanlar arasında barışı gerçekleştirmenize engel kılmayın. Zira Allah, her şeyi duyandır; her şeyi bilendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Halk arasında iyi, erdemli ve dürüst görünmek için ALLAH'ı yeminlerinize alet etmeyin. ALLAH İşitir, Bilir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Sakın, Allah adına ettiğiniz yeminleri; iyilik yapmanıza, takva sahibi olmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Yaptığınız yeminlerde, Allah'ı, iyilik yapmanıza, takvanıza (kendinizi korumanıza) ve insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın.* Her şeyi dinleyen ve bilen Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'a yaptığınız yeminleri, erdemli davranmanıza, sorumluluk bilincine erişmenize ve insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın. Çünkü Allah, Duyandır; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah adına ettiğiniz yeminler, erdemliliğe, sorumluluğun gereğini yerine getirmeye ve insanlar arası barışın sağlanmasına engel teşkil etmesin! Allah her şeyi işitir, tarifsiz bilir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İyilik etmenize, takvaya sarılmanıza, insanlar arasında barışı kurmanıza engel yapmak üzere Allah'ı yeminlerinize siper haline getirmeyin. Allah, her şeyi duyar, her şeyi bilir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Bir de yeminlerinizi bahane ederek; iyilik yapmanız, sakınmanız ve insanların arasını düzeltmenize Allah'ı engel kılmayın. Allah işitendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de sözünüzde durmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için Allah'ı yeminlerinize hedef edip durmayın. Allah, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah adına yaptığınız yeminler, erdemliliğe, Allah'a karşı sorumluluk bilincine ve insanlar arasında barışın getirilmesine engel teşkil etmesin. Zira Allah, her şeyi duyan, her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir de sözünüzde durmanız ve mütteki olmanız ve nasın arasını düzeltmeniz için Allahı yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah'ı,yemin(ettiğiniz iş)lerinize (yani) iyilik etmenize, (kötülüklerden) korunmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın. Allah, işitendir, bilendir.
Gültekin Onan
Bir de yeminlerinizi bahane ederek, iyilik yapmanız, sakınmanız ve insanların arasını düzeltmenize Tanrı'yı engel kılmayın. Tanrı işitendir, bilendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allahı, yeminlerinizden dolayı, iyilik etmenize, (fenalıkdan) sakınmanıza, insanların arasını bulmıya engel yapmayın. Allah (her şey'i) hakkıyle işidici, kemaliyle bilicidir.
İbni Kesir
Yeminlerinizde; Allah'ı iyilik etmenize, fenalıktan sakınmanıza ve insanların arasını bulmaya engel yapmayın. Allah Semi'dir, Alim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Yeminleriniz sebebiyle iyilik yapmanıza, takva sahibi olmanıza ve insanların arasını bulmanıza Allah'ı engel kılmayın. Allah, her şeyi işitendir, bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bir de Allah adına yemin ederek; iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye O'nun adını engel yapmayın. Allah hakkıyla işitir ve bilir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah adına yaptığınız yeminler; iyilik yapmak, korunmak, insanlar arasını düzeltmek gibi konularda size engel olmasın. Allah Semi'dir, Aliym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Do not subject GOD's name to your casual swearing, that you may appear righteous, pious, or to attain credibility among the people. GOD is Hearer, Knower.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And do not make God the subject of your casual oaths. Be pious and righteous and reconcile among the people; and God is Hearer, Knower.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Do not make God the subject of your oaths; to be pious, aware, and reform relations among people; and God is Hearer, Knower.
# Kelime Anlam Kök
1 ve la:
2 tec'alu: kılmayın جعل
3 llahe: Allah’ı
4 urdeten: engel عرض
5 lieymanikum: yeminlerinize يمن
6 en:
7 teberru: iyilik etmenize برر
8 ve tetteku: ve sakınmanıza وقي
9 ve tuslihu: ve düzetmeye صلح
10 beyne: arasını بين
11 n-nasi: insanların نوس
12 vallahu: Allah
13 semiun: işitendir سمع
14 alimun: bilendir علم