2. Bakara suresi 262. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Mallarını Allah yolunda infak* edip de, ardından yaptığı iyiliği başa kakarak, yardımcı oldukları kimseleri incitmeyenlerin ödülleri Rabb'leri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
Ellezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi summe la yutbiune ma enfeku mennen ve la ezen lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Rabbleri katında has ödülleri vardır. Onlara hiç korku olmadığı gibi, onlar üzülmeyeceklerdir de.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Paralarını ALLAH yolunda harcadıktan sonra iyiliklerini başa kakıp eziyet etmeyenler için Rab'leri katında ödülleri vardır. Onlara korku ve üzüntü yok.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Mallarını Allah yolunda infak* edip de, ardından yaptığı iyiliği başa kakarak, yardımcı oldukları kimseleri incitmeyenlerin ödülleri Rabb'leri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da yaptıkları iyiliği başa kakmayan ve incitmeyenler var ya, onlara Rableri (Sahipleri) katında ödül vardır. Onlar ne bir korku duyar ne de üzülürler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'ın yolunda yardımlaşmak amacıyla mallarını paylaşan ve verdikleri şeyin arkasından başa kakmayan ve incitmeyenlerin ödülleri, Efendilerinin katındadır. Üstelik onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Mallarını Allah yolunda infak edip de, sonra infak ettiklerini başa kakıp gönül incitmeye kalkışmayanlar, ödüllerini yalnızca Rableri katında bulacaklardır. Artık onlar gelecekten endişe duymayacaklar, geçmişten dolayı mahzun olmayacaklar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra bu harcadıklarına bir eziyet ve başa kakma eklemeyenlerin, Rableri katında kendilerine has ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Mallarını Allah yolunda harcayan sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayan ve gönül incitmeyen kimselerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah yolunda mallarını harcayan ve sonra iyiliklerini başa kakıp (muhtaç kişinin duygularını) inciterek (bu) harcamalarının değerini düşürmeyenler mükafatlarını Rableri katında bulacaklar; onlar için artık ne korku vardır, ne de üzüntü.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rab'leri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Fisebilillah mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı gönül incitmeyi reva görmeyen kimseler, rabları indinde onların ecirleri vardır, onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun olmıyacaklardır.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Mallarını Allah yolunda verip de sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Rableri katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Gültekin Onan
Mallarını Tanrı yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Mallarını (Allah yolunda) harcayıb da sonra o harcadıklarının arkasından bir başa kakış ve bir eziyyet takıb katmayanlar (yok mu?) Onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiç bir korku yokdur, mahzun da olacak değillerdir onlar.
İbni Kesir
Mallarını Allah yolunda infak edip de, sonra infak ettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin mükafaatı, Rabbları katındadır. Onlara korku yoktur. Ve mahzun da olacak değillerdir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Mallarını Allah yolunda harcama yapıp, sonra da verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Rab'leri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Mallarını Allah yolunda harcayıp da infaklarının ardından minnet etmeyenler, rahatsızlık vermeyenler yok mu, işte onların Rab'leri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Mallarını Allah'a imanları dolayısıyla insanlara karşılıksız bağışlayan, sonrasında da bu yaptıklarına başa kakma ya da eziyet gibi davranışlar eklemeyenlerin, Rableri indinde (nefslerinin hakikatini meydana getiren Esma bileşimlerinden kaynaklanan) özel ecirleri vardır. Onlara korkacakları bir şey yoktur, hüzün duyacakları bir şey de!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who spend their money in the cause of GOD, then do not follow their charity with insult or harm, will receive their recompense from their Lord; they have nothing to fear, nor will they grieve.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Those who spend their money in the cause of God, then they do not follow what they have spent with either insult or harm; they will have their recompense with their Lord, there is no fear over them nor will they grieve.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who spend their money in the cause of God, then do not follow what they have spent with either insult or harm; they will have their reward with their Lord, they have nothing to fear nor will they grieve.
# Kelime Anlam Kök
1 ellezine: kimseler
2 yunfikune: infak eden نفق
3 emvalehum: mallarını مول
4 fi:
5 sebili: yolunda سبل
6 llahi: Allah
7 summe: sonra
8 la:
9 yutbiune: ardından تبع
10 ma: şeyleri
11 enfeku: verdikleri نفق
12 mennen: başa kakmayan منن
13 ve la:
14 ezen: ve eziyet etmeyenlerin اذي
15 lehum: vardır
16 ecruhum: ödülleri اجر
17 inde: katında عند
18 rabbihim: Rableri ربب
19 ve la: yoktur
20 havfun: korku خوف
21 aleyhim: onlara
22 ve la:
23 hum: ve onlar
24 yehzenune: üzülmeyeceklerdir حزن