2. Bakara suresi 268. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Şeytan, yoksullukla korkutup size fahşayı* telkin eder. Allah ise sizi bağışlama ve bol nimet söz veriyor. Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Eş şeytanu yeidukumul fakra ve ye'murukumbil fahşai vallahu yeidukum magfireten minhuve fadla, vallahu vasiun alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve cimriliği emreder. Oysa Allah size bağışlamasını ve lütfunu vaad eder. Allah'ın lütfu boldur; O, her şeyi bilir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Şeytan size fakirliği söz verir ve kötülüğü emreder. ALLAH ise kendi tarafından sizin için bağışlama ve lütuf söz verir. ALLAH Cömerttir, Bilendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Şeytan, yoksullukla korkutup size fahşayı* telkin eder. Allah ise sizi bağışlama ve bol nimet söz veriyor. Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve çirkin işler yapmanızı ister. Allah ise suçunuzdan arındırma ve ikramda bulunma sözü verir. İmkanları geniş olan ve her şeyi bilen Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Şeytan, sizi yoksullukla korkutur ve sağtöreye uygun olmayan edimlerde bulunmanız için sizi zorlar. Oysa Allah, bağışlanma ve lütuf sözü verir. Çünkü Allah, Lütfu Geniştir; Bilendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir bağış ve daha fazlasını vaad eder. Allah (rahmet ve bağışıyla) sınırsızdır, her şeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şeytan sizi fakirlikle korkutur, sizi görünür görünmez çirkinliklere sürükler. Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve lütuf vaat eder. Allah, Vasi'dir, Alim'dir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şeytan, sizi yoksullukla korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik ediyor. Allah ise, kendi katından bir bağışlama ve fazla bir kar va'dediyor. Allah'ın gücü geniş,ilmi çoktur.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Şeytan sizi fakirlik ihtimali ile korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah, size bağışlamasını ve lütfunu vaad eder: Allah kudret ve egemenlikte sınırsızdır, her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va'dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Şeytan sizi fakırlikle korkutub çirkin çirkin şeylere teşvık ediyor, Allah ise lutfundan bir mağfiret ve fazla bir kar va'd buyuruyor, Allahın kudreti geniş, ilmi çok
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Şeytan sizi fakirlikle korkutur, (fakir düşeceğinizi söyleyerek sadaka vermekten geri kalmanızı ister) ve size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve lutuf va'adediyor. Şüphesiz Allah(ın lutfu) geniştir, (O) bilendir.
Gültekin Onan
Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin-hayasızlığı buyuruyor. Tanrı ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Tanrı (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimriliği emreder. Allah ise (nafaka hususunda) size kendisinden bir yarlığama ve bir bolluk va'd ediyor. Allah (ihsanı) geniş olan, (her şey'i) hakkıyle bilendir.
İbni Kesir
Şeytan sizi fakirlik ile korkutarak, çirkin şeyleri emreder. Allah ise size mağfiret ve bolluk vaadeder. Allah, Vasi'dir, Alim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Şeytan, sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder. Allah ise, size mağfiretini ve bolluk vaat ediyor. Allah, her şeyi kuşatandır, her şeyi bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Şeytan sizi (hayırda harcamakla) muhtaç olacaksınız diye korkutur, sizi cimriliğe ve çirkin şeylere teşvik eder. Allah ise kendi katından bir af ve lütuf vaad buyurur. Allah'ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bilir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Şeytan (vehminiz - kaybetme fikri) sizi fakirleşeceğiniz yolunda korkutur (bağış yapmaktan uzaklaştırır), çirkin şeyleri, cimriliği emreder!. . Allah ise kendinden bir mağfiret ve fazlından vermeyi vadeder. Allah Vasi'dir, Aliym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The devil promises you poverty and commands you to commit evil, while GOD promises you forgiveness from Him and grace. GOD is Bounteous, Omniscient.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The devil promises you poverty and orders you to immorality, while God promises forgiveness from Him and grace. God is Encompassing, Knowledgeable.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The devil promises you poverty and orders you to evil, while God promises forgiveness from Him and favor. God is Encompassing, Knowledgeable.
# Kelime Anlam Kök
1 eş-şeytanu: şeytan شطن
2 yeidukumu: size vaad eder وعد
3 l-fekra: fakirliği فقر
4 ve ye'murukum: ve size emreder امر
5 bil-fehşa'i: çirkin şeyleri yapmayı فحش
6 vallahu: Allah ise
7 yeidukum: size va'adediyor وعد
8 megfiraten: bağışlama غفر
9 minhu: kendi tarafından
10 ve fedlen: ve lutuf فضل
11 vallahu: şüphesiz Allah'ın
12 vasiun: (lutfu) geniştir وسع
13 alimun: (O) bilendir علم