2. Bakara suresi 28. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Sizi yoktan var eden Allah'ı nasıl inkar edersiniz! Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar dirilterek kendisine döndürecektir.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum, summe yumitukum summe yuhyikum summe ileyhi turceun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Siz yokken, sizi var etti. Sonra sizi öldürecek ve sonra tekrar diriltecek. Sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'ı nasıl inkar edersiniz? Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir ve sonunda ona döndürülürsünüz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Sizi yoktan var eden Allah'ı nasıl inkar edersiniz! Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar dirilterek kendisine döndürecektir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah'a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale getirecek ve yeniden can verecektir.* Sonra O'nun huzuruna çıkarılacaksınız.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'a nasıl nankörlük edersiniz? Oysa sizler ölüydünüz. Ardından size yaşam verdi. Sonra sizi öldürecek; sonra size yeniden yaşam verecek. Sonra, O'na döndürüleceksiniz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Cansızken size hayat bahşeden, ardından sizi öldürecek ve ondan sonra da diriltecek olan, en sonunda sizi kendisine döndürecek olan Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yaparsınız?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O'na döndürüleceksiniz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti; sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na döndürüleceksiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'a nasıl küfrediyorsunuz ki, ölü iken sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek, sonra da döndürülüp O'na götürüleceksiniz!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Cansız iken size hayat veren ve sizi ölüme götüren, sonra tekrar hayata kavuşturan ve (sonunda) Kendisine döndürüleceğiniz Allah'ı nasıl inkar edersiniz?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allaha nasıl küfr ediyorsunuz ki ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah'a nasıl nankörlük edersiniz ki, siz ölüler idiniz, O sizi diriltti; yine öldürecek, yine diriltecek; sonra O'na döndürüleceksiniz.
Gültekin Onan
Tanrı'ya nasıl küfredersiniz? Siz ölüler (emvaten) idiniz, o sizi diriltti (feahyaküm). Sonra sizi öldürür (yümiytüküm) ve tekrar diriltir (yuhyiyküm) ve sonunda / sonra da ona döndürülüceksiniz / döneceksiniz (türceun).
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allaha nasıl olub da küfrediyor (Onun varlığını ve birliğini inkar ediyor) sunuz? Halbuki siz ölüler iken (henüz babalarınızın sulbünde bir nutfe iken annelerinizin rahminde, sonra da dünyada sizi) O diriltdi. Sonra sizi yine O öldürecek, tekrar sizi (kabirde ve neşirde) O diriltecek ve nihayet (Haşirden sonra) yine yalınız ona döndürüleceksiniz.
İbni Kesir
Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki siz ölüler iken O diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek, en sonunda yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Nasıl olur da Allah'a karşı nankör olabilirsiniz? Oysa, siz cansız iken, size o can verdi. Sonra sizin yine canınızı alacak; sonra da sizi diriltecek ve sonunda yine yalnızca O'na döndürüleceksiniz.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey kafirler! Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki, siz ölü iken size hayatı veren O'dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Nasıl da varlığınızın hakikatinin Allah Esma'sı (B işareti kapsamında) olduğunu inkar ediyorsunuz? Ölüydünüz (hakikatinizin ne olduğunu bilmeden yaşıyordunuz), O sizi diriltti (inzal ettiği ilimle size hayat verdi); sizi yine öldürecek (kendini sırf bedenmiş gibi kabul halinden), yine diriltecek (kendini beden sanma halinden arındırarak bilinç boyutu haliyle yaşam). . . Nihayet sonunda hakikatinizi göreceksiniz!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
How can you disbelieve in GOD when you were dead and He gave you life, then He puts you to death, then He brings you back to life, then to Him you ultimately return?,
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
How can you reject God when you were dead and He brought you to life? Then He makes you die, then He brings you to life, then to Him you return.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
How can you not appreciate God when you were dead and He brought you to life? Then He makes you die, then He brings you to life, then to Him you return.
# Kelime Anlam Kök
1 keyfe: nasıl كيف
2 tekfurune: inkar edersiniz كفر
3 billahi: Allah'a
4 vekuntum: siz iken كون
5 emvaten: ölüler موت
6 feehyakum: O sizi diriltti حيي
7 summe: sonra
8 yumitukum: öldürecek موت
9 summe: sonra
10 yuhyikum: diriltecek حيي
11 summe: sonra
12 ileyhi: O'na
13 turceune: döndürüleceksiniz رجع