2. Bakara suresi 280. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Eğer borçlu dardaysa ona ödemede kolaylık sağlayın, eğer alacağınızı bağışlarsanız, bunun sizin için daha hayırlı olduğunu bilin.

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
Ve in kane zu usratin fe naziratun ila meysereh ve en tesaddeku hayrun lekum in kuntum ta'lemun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Eğer borçlu güç durumda ise, rahatlayıncaya kadar ona bir zaman tanıyınız; bir karşılık beklemeden borcu tamamıyla silmek, eğer bilirseniz, sizin kendi iyiliğinize olacaktır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
(Borçlu) darlık içinde ise, bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Borcu karşılıksız yardım olarak bağışlarsanız sizin için daha iyidir, bir bilseniz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Eğer borçlu dardaysa ona ödemede kolaylık sağlayın, eğer alacağınızı bağışlarsanız, bunun sizin için daha hayırlı olduğunu bilin.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Borçlu darlık içinde ise, rahata çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Alacağınızı sadakaya/zekata* saymanız, sizin için daha hayırlıdır. Bunu bir bilseydiniz!
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Güç durumdaysa, ona yeterli bir süre verin. Karşılıksız yardım olarak bağışlamanız, sizin için daha iyidir; keşke bilseydiniz!
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Şayet (borçlu) güç durumdaysa, rahatlayıncaya kadar ona vade tanıyın! Eğer bilirseniz, (borcu) bağışlamak sizin için çok daha hayırlıdır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Eğer borçlu zorluk içinde ise eli genişleyinceye kadar beklenir. Borcunu sadaka olarak ona bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre (verin). (Borcu) Sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Eğer borçlu sıkıntıda ise, ona kolaylık tanımalısınız; borcu sadaka olarak bağışlamanız, eğer bilirseniz, hakkınızda daha hayırlıdır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ancak (borçlu) güç durumda ise, rahatlayıncaya kadar ona bir vade verin; eğer bilirseniz, bir karşılık beklemeden (borcu tamamiyle) silmek, sizin kendi iyiliğinize olacaktır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve şayed borçlu sıkıntıda ise o halde bir kolaylığa intizar, bununla beraber tasadduk etmeniz hakkınızda daha hayırlıdır eğer bilirseniz.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Eğer (borçlu) darlık içinde ise, bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek (lazımdır). Eğer bilirseniz (verdiğiniz borcu, eli darda olan borçluya) sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.
Gültekin Onan
Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre (verin). (Borcu) sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Eğer (borçlu) darlık içinde bulunuyorsa ona geniş bir zamana kadar mühlet (verin). Sadaka oiarak bağışlamanız ise sizi niçin daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz.
İbni Kesir
Borçlu darda ise, kolaylığa kadar beklemelidir. Eğer bilirseniz, sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Eğer (borçlu) darda ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Sadaka olarak bağışlamanız, bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin! Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Eğer (borçlu) ödeme sıkıntısı içindeyse, kolaylıkla ödeyebileceği zamana kadar süre tanıyın. Bununla beraber alacağınızı bağışlamanız sizin için çok daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
If the debtor is unable to pay, wait for a better time. If you give up the loan as a charity, it would be better for you, if you only knew.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
If the person is facing insolvency, then you shall wait until he becomes able. And if you relinquish it as a charity it is better for you if only you knew.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
If the person is facing insolvency, then you shall wait until he becomes able. If you relinquish it as a charity it is better for you if you knew.
# Kelime Anlam Kök
1 ve in: eğer (borçlu)
2 kane: ise كون
3 zu: (içinde)
4 usratin: darlık عسر
5 feneziratun: beklemek (lazımdır) نظر
6 ila: kadar
7 meyseratin: bir kolaylığa يسر
8 ve en: ve eğer
9 tesaddeku: sadaka olarak bağışlarsanız صدق
10 hayrun: daha hayırlıdır خير
11 lekum: sizin için
12 in: eğer
13 kuntum: كون
14 tea'lemune: bilirseniz علم