2. Bakara suresi 34. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Sonra meleklere: "Âdem'e secde edin"* dedik. İblis hariç bütün melekler secde ettiler.* O, yüz çevirip büyüklük tasladı. Ve o kafirlerdendi.*

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
Ve iz kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblis, eba vestekbere ve kane minel kafirin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Meleklere, "Adem'e secde ediniz" dediğimiz vakit İblis'ten başka hepsi secde ettiler. İblis secde etmedi, kibirlendi ve kafirlerden oldu.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Meleklere, 'Adem'e secde edin,' dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler, o ise diretti, büyüklük tasladı ve nankörlük etti.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Sonra meleklere: "Âdem'e secde edin"* dedik. İblis hariç bütün melekler secde ettiler.* O, yüz çevirip büyüklük tasladı. Ve o kafirlerdendi.*
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Meleklere "Âdem'e secde edin!" dediğimizde hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı, büyüklenerek direndi ve kafirlerden* oldu.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Meleklere; "Âdem'e secde edin!" dediğimizde, İblis dışında secde ettiler; büyüklük taslayarak kaçındı ve nankörlük etti.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İşte o zaman meleklere demiştik ki: "Adem(oğlu) için emre amade olun! İblis hariç, hepsi emre amade olmuştular. O (ise) emre karşı geldi, büyüklük tasladı ve nankörlerden oldu.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
O vakit biz meleklere, "Adem'e secde edin" demiştik de İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve o vakit meleklere: "Adem için secde edin!" dedik, derhal secde ettiler. Ancak İblis dayattı, kibrine yediremedi, zaten o kafirlerden idi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Sonra Meleklere "(Haydi!) Adem'in önünde yere kapanın" dediğimizde İblis dışında hepsi yere kapandı, o ise reddetti ve (üstelik) küstahça böbürlendi: Böylece hakkı inkar edenlerden oldu.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hani meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve o vakit melaikeye "Adem için secde edin" dedik, derhal secde ettiler, ancak İblis dayattı, kibrine yediremedi, zaten kafirlerden idi
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik, hemen secde ettiler: Yalnız İblis diretti, böbürlendi, nankörlerden oldu.
Gültekin Onan
Ve meleklere, "Adem'e secde edin" dedik. İblis dışında (hepsi) secde ettiler, o ise diretti / yüz çevirdi (eba), büyüklüklendi / böbürlendi (vestekbere) ve kafirlerden oldu.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hani meleklere: "Ademe (yahud: Adem için Allaha) secde edin" demişdik de (şeytanların reisi olan) iblisden başkası hemen secde etmişlerdi. O ise dayatmış, kibirlenmek istemişdi. (Zaten de) o kafirlerdendi.
İbni Kesir
Hani meleklere: Adem'e secde edin demiştik de onlar hemen secde edivermişlerdi. Sadece şeytan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Meleklere: -Adem için secde edin, demiştik de onlar da hemen secde edivermişlerdi. Sadece İblis kaçınmış, büyüklenmiş ve kafirlerden olmuştu.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O vakit meleklere: "Adem'e secde edin!" dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı, kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Meleklere: "Secde edin Adem'e" dediğimizde secde ettiler (yoktan varolmuştaki Esma'dan meydana gelmiş varlığa - Esma mertebesine). . . Ancak İblis, benliğinin yüceliğinden (enfüsünde gördüğüyle afaktaki hakikatten perdelenerek) inkar etti. Hakikati inkar edenlerden (kafir) oldu.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
When we said to the angels, "Fall prostrate before Adam," they fell prostrate, except Satan; he refused, was too arrogant, and a disbeliever.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And We said to the angels: "Yield to Adam," so they yielded except for Satan, he refused and became arrogant, and became of the rejecters.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
We said to the controllers, "Submit to Adam," so they submitted except for the Despaired, he refused and became arrogant, and became of the ingrates.
# Kelime Anlam Kök
1 ve iz: hani
2 kulna: demiştik قول
3 lilmelaiketi: Meleklere ملك
4 scudu: secde edin سجد
5 liademe: Adem'e
6 fesecedu: hemen secde ettiler سجد
7 illa: hariç
8 iblise: İblis
9 eba: kaçındı ابي
10 vestekbera: ve kibirlendi كبر
11 ve kane: ve oldu كون
12 mine: -dan
13 l-kafirine: inkarcılar- كفر