Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Şu bir gerçektir ki: Gerçeği yalanlayan nankörleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ
İnnellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun.
#kelimeanlamkök
1inneelbette
2ellezineki
3keferuinkar edenlerكفر
4seva'uneşittirسوي
5aleyhimonlara
6eenzertehumonları uyarmanنذر
7emyada
8lem
9tunzirhumuyarmasan daنذر
10la
11yu'minuneinanmazlarامن
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da, onlar için aynıdır; iman etmezler.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; onlar inanmazlar.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Şu bir gerçektir ki: Gerçeği yalanlayan nankörleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kafirleri (ayetleri görmezlikten gelenleri)
*
uyarsan da uyarmasan da fark etmez; onlar inanıp güvenmezler.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Aslında, nankörlük edenleri uyarsan da uyarmasan da değişmez; inanmazlar.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Şu bir gerçek ki, küfre şartlanmış o kimseleri ha uyarmışsın ha uyarmamışsın, onlar için (ikisi de) bir: iman etmezler.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen korkutsan da korkutmasan da onlar için aynıdır; iman etmezler.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için farketmez; inanmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlarca aynıdır. İman etmezler.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Unutma ki, hakikati inkara şartlanmış olanlar için kendilerini uyarıp uyarmaman fark etmez; onlar inanmazlar.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Amma o küfre saplananlar, ha inzar etmişin bunları ha etmemişin onlarca müsavidir, imana gelmezler
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir; inanmazlar.
Gültekin Onan
Şüphesiz, kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir / aynıdır; onlar inanmazlar.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Şu muhakkak ki küfr edenleri inzar etsen de onlarca bir, kendilerini inzar etmesen de inanmazlar.
İbni Kesir
Şüphesiz ki o küfretmiş olanları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kafirlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İnkara saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hakikati örten - inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da fark etmez, iman etmezler!
Rashad Khalifa The Final Testament
As for those who disbelieve, it is the same for them; whether you warn them, or not warn them, they cannot believe.,
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
As for those who reject, whether you warn them or do not warn them, they will not believe.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
As for those who do not appreciate, whether you warn them or do not warn them, they will not acknowledge.