2. Bakara suresi 79. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Yazıklar olsun o kimselere ki: az bir kazanç elde etmek için elleriyle yazdıklarına, "Bu Allah'ın katındandır." derler. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı.

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ
Fe veylun lillezine yektubunel kitabe bi eydihim summe yekulune haza min indillahi li yeşteru bihi semenen kalila, fe veylun lehum mimma ketebet eydihim ve veylun lehum mimma yeksibun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Elleriyle kitabı yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için, "Bu, Allah katındandır" diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kitab'ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun ALLAH'tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların!
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Yazıklar olsun o kimselere ki: az bir kazanç elde etmek için elleriyle yazdıklarına, "Bu Allah'ın katındandır." derler. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Fakat elleriyle kitap yazan, sonra geçici* bir çıkar için "Bu Allah katındandır!" diyenlerin çekeceği var. Hem yazdıklarından dolayı çekecekleri var hem de kazandıklarından dolayı çekecekleri var*!
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kendi elleriyle kitabı yazdıktan sonra, az bir getiri elde etmek için, "İşte bu, Allah'ın katındandır!" diyenlerin; artık, vay başlarına gelene! Kendi elleriyle yazdıklarından dolayı; artık, vay başlarına gelene! Ve kazandıklarından dolayı; vay başlarına gelene!*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Yazıklar olsun onlara ki, kitabı kendi elleriyle yazıp da az bir getiri sağlamak için "Bu Allah katındandır" derler. Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, "İşte bu, Allah katındandır!" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden!
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah katındandır" diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Artık o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için: "Bu Allah tarafındandır." derler. Artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O halde, yazıklar olsun onlara ki, kendi elleriyle, ilahi kelam(dan olduğunu iddia ettikleri hususlar)ı kaydettikten sonra, az bir kazanç elde etmek için, "Bu Allah'tandır!" derler. (Böyle diyerek) kendi elleriyle kaydettiklerinden ötürü yazıklar olsun onlara! Ve yine bütün o kazandıklarından ötürü yazıklar olsun böylelerine!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab'ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, "Bu, Allah'ın katındandır" derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline!
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Artık vay o kimselere ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için "bu, Allah tarafındandır" derler, artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Vay haline o kimselerin ki, Kitabı elleriyle yazıp, az bir paraya satmak için, "Bu Allah katındandır," derler! Ellerinin yazdığından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların!
Gültekin Onan
Kitabı elleriyle yazdıktan sonra onu az bir değer karşılığında satmak için "bu Tanrı katındandır" diyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından / kazanmakta olduklarından dolayı vay haline onların!
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Artık, elleriyle Kitabı (Tevratı yalan yanlış) yazıb da sonra onu az bir baha ile satabilmek için "Bu, Allah karındadır" diyegelenlerin vay haaline!.. Vay ellerinin yazdıklarından başlarına geleceklere! Vay şu kazanmakda oldukları (rişvet, günah) yüzünden onlara!.
İbni Kesir
Vay, kitabı elleriyle yazıp da sonra az bir paha ile satabilmek için; bu, Allah katındandır, diyenlerin, ellerinin yazdıklarından dolayı vay onlara! Vay onlara. O kazanmış oldukları yüzünden.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra onu az bir paraya satabilmek için: -Bu, Allah katındandır, diyenlerin vay haline! Vay ellerinin yazmış olduğundan dolayı başlarına geleceklere! Kazandıklarından dolayı vay onların haline!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Elleriyle kitap yazıp, biraz para almak için: "Bu Allah tarafındandır." diyenlerin vay haline! Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Yazıklar olsun kendi elleriyle (nefsani doğrultuda) bir takım bilgileri yazıp, sonra da az bir paha karşılığı için "Bu Allah indindendir" diyenlere!. . Yazıklar olsun elleriyle yazıya döktükleri bilgilere! Yazıklar olsun bu yolla elde ettikleri kazanca!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Therefore, woe to those who distort the scripture with their own hands, then say, "This is what GOD has revealed," seeking a cheap material gain. Woe to them for such distortion, and woe to them for their illicit gains.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
So woe to those who write the Book with their hands then say: "This is from God," so that they can purchase with it a cheap price! Woe to them for what their hands have written and woe to them for what they gained.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
So woe to those who write the book with their hands then say, "This is from God," so that they can seek a cheap gain! Woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they have gained.
# Kelime Anlam Kök
1 feveylun: vay haline
2 lillezine: o kimselerin ki
3 yektubune: yazıyorlar كتب
4 l-kitabe: Kitabı كتب
5 bieydihim: elleriyle يدي
6 summe: sonra
7 yekulune: diyorlar قول
8 haza: bu
9 min:
10 indi: katındandır عند
11 llahi: Allah
12 liyeşteru: satmak için شري
13 bihi: onu
14 semenen: paraya ثمن
15 kalilen: azıcık قلل
16 feveylun: vay haline
17 lehum: onların
18 mimma: ötürü
19 ketebet: yazdığından كتب
20 eydihim: ellerinin يدي
21 ve veylun: vay haline
22 lehum: onların
23 mimma: ötürü
24 yeksibune: kazandıklarından كسب