24. Nur suresi 4. ayet

/ 64
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ve muhsan* kadınlara iftira edip de sonra dört tanık getiremeyen kimselere seksen sopa vurun. Ve onların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıktırlar*.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Vellezine yermunel muhsanati summe lem ye'tu bi erbeati şuhedae fecliduhum semanine celdeten ve la takbelu lehum şehadeten ebeda, ve ulaike humul fasikun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurunuz ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyiniz. Onlar fasıktırlar.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Evli kadınları suçladıktan sonra dört tanık getiremiyenlere seksen celde vurunuz ve onların tanıklığını ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ve muhsan* kadınlara iftira edip de sonra dört tanık getiremeyen kimselere seksen sopa vurun. Ve onların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıktırlar*.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İffetli kadınlara zina suçu atan sonra dört şahit getiremeyenlere seksen kamçı vurun; ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ve doğru kadınları karaladıktan sonra, dört tanık getiremeyenlere seksen sopa vurun. Ayrıca, sonsuza dek onların tanıklığını kabul etmeyin. Yoldan çıkanlar, işte onlardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İffetli kadınları (zinayla) suçlayıp da, ardından buna dört tanık getirmeyen kimselere gelince: işte böylelerine seksen celde vurun, bir daha da onların tanıklığını kabul etmeyin: zira gerçekte kötü yola düşenler işte bunlardır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İffetli kadınlara iftira atıp da dört tanık getirmeyenlere gelince, onlara hemen seksen vuruş vurun. Ve onların tanıklıklarını ebediyen kabul etmeyin. Onlar, sapmışların ta kendileridir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Korunan (iffetli) kadınlara (zina suçu) atan, sonra dört şahid getirmeyenlere de seksen değnek vurun ve onların şahidliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar fasık olanlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Namuslu kadınlara zina suçu atıp sonra dört şahit getirmeyen kimselere de seksen değnek vurun ve artık ebediyyen onların şahitliklerini kabul etmeyin! Bunlar öyle fasıklardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
İffetli kadınları (zinayla) suçlayıp sonra da (bu suçlamayı doğrulayıcı yönde) dört şahit getiremeyen kimselere gelince, böylelerine seksen değnek vurun; bundan böyle hiçbir zaman onların şahitliğini kabul etmeyin; çünkü bunlar gerçekten yoldan çıkmış kimselerdir!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Irz ehli kadınlara atan, sonra dört şahid getirmiyen kimselere de seksen değnek vurun ve ebeda bunların şehadetini kabul etmeyin, bunlar öyle fasıklerdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Namuslu kadınları zina ile suçlayıp da sonra (bu suçlamalarını ispat için) dört şahid getirmeyenlere seksen değnek vurun ve artık onların şahidliğini asla kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.
Gültekin Onan
Korunan (iffetli) kadınlara (zina suçu) atan, sonra dört şahid getirmeyenlere de seksen değnek vurun ve onların şahidliklerini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıktır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Namuslu ve hür kadınlara (zina isnadiyle) iftira atan, sonra (bu babda) dört şahid getirmeyen kimseler (in her birine) de seksen değnek vurun. Onların ebedi sahiciliklerini kabul etmeyin. Onlar faasıkların ta kendileridir.
İbni Kesir
İffetli, hür kadınlara iftira atan, sonra da dört şahid getiremeyenlere seksen değnek vurun. Ebediyyen onların şahidliğini kabul etmeyin. İşte onlar, fasıkların kendileridir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Namuslu kadınlara iftira atan sonra da dört şahid getiremeyen kimselere seksen değnek vurun. Ve bir daha onların şahidliklerini kabul etmeyin. İşte onlar fasıklardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İffetli kadınlara zina isnad edip de buna dair dört şahid getiremeyen herkese seksen değnek vurun ve bundan böyle, onların şahitliklerini artık ebediyyen kabul etmeyin. Çünkü bunlar gerçekten fasıkların ta kendileridir!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İffetli kadınlara iftira atıp (zina iddiasında bulunup) sonra dört şahit getirmeyenlere gelince; onlara seksen kere sopa vurun ve onların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin. . . Onlar inancı bozulmuşların ta kendileridir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who accuse married women of adultery, then fail to produce four witnesses, you shall whip them eighty lashes, and do not accept any testimony from them; they are wicked.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And those who accuse the independent females, then they do not bring forth four witnesses, you shall lash them with eighty lashes, and do not accept their testimony ever; and those are the wicked.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who accuse the independent women and they do not bring forth four witnesses, then you shall lash them eighty lashes and do not ever accept their testimony. Those indeed are the evildoers;
# Kelime Anlam Kök
1 vellezine:
2 yermune: zina ile suçlayan رمي
3 l-muhsanati: namuslu kadınları حصن
4 summe: sonra
5 lem:
6 ye'tu: getirmeyenlere اتي
7 bierbeati: dört ربع
8 şuheda'e: şahid شهد
9 fecliduhum: vurun onlara جلد
10 semanine: seksen ثمن
11 celdeten: değnek جلد
12 ve la: ve artık
13 tekbelu: kabul etmeyin قبل
14 lehum: onların
15 şehadeten: şahidliğini شهد
16 ebeden: asla ابد
17 ve ulaike: ve işte
18 humu: onlar
19 l-fasikune: yoldan çıkmış kimselerdir فسق