Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Senin gücünü kardeşinle arttıracağız. İkinizi de sultan kılacağız. Onlar, ayetlerimizden dolayı size karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler kazanacaksınız." dedi.

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ
Kale se neşuddu adudeke bi ahike ve nec'alu lekuma sultanen fe la yasılune ileykuma bi ayatina, entuma ve menittebeakumel galibun.
#kelimeanlamkök
1kale(Allah) dedi kiقول
2seneşuddukuvvetlendireceğizشدد
3adudekesenin pazunuعضد
4biehikekardeşinleاخو
5ve nec'aluve vereceğizجعل
6lekumasize
7sultanenbir yetkiسلط
8felaasla
9yesiluneonlar erişemeyceklerوصل
10ileykumasize
11biayatinaayetlerimiz sayesindeايي
12entumaikiniz
13ve menive kimseler
14ttebeakumasize uyanتبع
15l-galibuneüstün geleceksinizغلب

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah, "Seni kardeşinle destekleyeceğiz; mucizelerimizle ikinize bir kudret vereceğiz ki, onlar size el uzatamayacaklar. Siz ve size uyanlar üstün geleceksiniz" dedi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Allah) şöyle demişti: "Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki delillerimiz sayesinde onlar size ulaşamayacaklar. Siz ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz."
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Dedi ki, "Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve ikinize öyle bir yetki vereceğiz ki size dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler mucizelerimizle zafer kazanacaksınız."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Senin gücünü kardeşinle arttıracağız. İkinizi de sultan
*
kılacağız. Onlar, ayetlerimizden
*
dolayı size karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler kazanacaksınız." dedi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
"Elini kardeşinle daha da güçlendireceğiz. İkinize öyle bir makam vereceğiz ki ayetlerimiz karşısında onlar size ilişemeyecekler. Siz ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Dedi ki: "Seni, kardeşinle güçlendireceğiz. Ayrıca, ikinize öyle bir yetki vereceğiz ki, size dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler, mucizelerimiz sayesinde üstün geleceksiniz!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Allah); "Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve size öyle etkin bir güç ve yetki vereceğiz ki, ikinize de asla ilişemeyecekler; ve ayetlerimiz sayesinde sizler ve sizi izleyenler galip gelecekler."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah buyurdu: "Pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz; size öyle bir güç/kanıt vereceğiz ki size ulaşamayacaklar. Ayetlerimize yemin olsun ki, siz ve size uyanlar, galip gelenler olacaksınız."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
(Allah) Dedi ki: "Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz; sizin ikinize de öyle bir 'güç ve yetki' vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah buyurdu ki: "Pazını kardeşinle güçlendireceğiz ve sizin için bir saltanat kuracağız da size ulaşamayacaklar. Ayetlerimiz hakkı için, siz ve size uyanlar üstün geleceksiniz!"

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Allah:) "Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve ikinize öyle bir güç ve nüfuz vereceğiz ki size dokunamayacaklar ve mesajlarımız sayesinde siz ikiniz ve sizi izleyenler üstün gelecekler!" dedi.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah, "Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size (kötü bir amaçla) ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar, galip gelecek olanlardır" dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Buyurdu ki biraderinle bazuna kuvvet vereceğiz ve sizin için bir saltanat kuracağız da size irişemiyecekler ayetlerimizin hakkı için siz ve size tabi' olanlar galip geleceksiniz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Allah) dedi: "Senin pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve size öyle bir yetki vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla erişemeycekler. İkiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz!"

Gültekin Onan
(Tanrı) Dedi ki: "Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz; sizin ikinize de öyle bir 'güç ve yetki' vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Buyurdu: "Senin bazunu biraderinle kuvvetlendireceğiz ve size öyle bir satvet (ve galebe) vereceğiz ki onlar size erişemeyecekler. Gidin ayetlerimizle. Siz de, size tabi, olanlar da gaalib (gelecek) siniz".

İbni Kesir
Buyurdu ki: Senin gücünü kardeşinle artıracağız. İkinize de öyle bir güç vereceğiz ki onlar, size erişemeyecekler. Ayetlerimizle ikiniz de, ikinize uyanlar da üstün geleceklerdir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Seni kardeşinle güçlendireceğiz, dedi. Ve size mucizelerimizle, onların ulaşamayacağı bir üstünlük vereceğiz. Siz ve size tabi olanlar galip geleceksiniz.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah Teala şöyle buyurdu: "Seni kardeşinle destekleyeceğiz, size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. Siz de size tabi olanlar da, mutlaka galip geleceksiniz."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(Allah) buyurdu: "Kardeşin olarak kollarına kuvvet vereceğiz; ikiniz için öyle bir kuvvet oluşturacağız ki, işaretlerimiz olarak size erişemeyecekler! Siz ikiniz ve ikinize tabi olanlar, galiplersiniz. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Dedi ki, 'Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve ikinize öyle bir yetki vereceğiz ki size dokunamıyacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler mucizelerimizle zafer kazanacaksınız.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Senin gücünü kardeşinle arttıracağız. İkinizi de sultan
*
kılacağız. Onlar, ayetlerimizden
*
dolayı size karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler kazanacaksınız." dedi.

Rashad Khalifa The Final Testament
He said, "We will strengthen you with your brother, and we will provide you both with manifest authority. Thus, they will not be able to touch either one of you. With our miracles, the two of you, together with those who follow you, will be the victors."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
He said: "We will strengthen you with your brother, and We will provide you both with authority. Thus, they will not be able to touch either one of you. With Our signs, the two of you, along with those who follow you, will be the victors."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He said, "We will strengthen you with your brother, and We will provide you both with authority. Thus, they will not be able to touch either one of you. With Our signs, the two of you, along with those who follow you, will be the victors."