Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Musa onlara apaçık ayetlerimizi iletince: "Bu, uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık." dediler.

فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ
Fe lemma caehum musa bi ayatina beyyinatin kalu ma haza illa sihrun mufteren ve ma semi'na bi haza fi abainel evvelin.
#kelimeanlamkök
1felemmane zaman ki
2ca'ehumonlara gelinceجيا
3musaMusa
4biayatinaayetlerimizleايي
5beyyinatinaçık açıkبين
6kaludedilerقول
7madeğildir
8hazabu
9illabaşka bir şey
10sihrunbir büyüdenسحر
11mufteranuydurulmuşفري
12ve mave
13semia'naişitmedikسمع
14bihazaböyle bir şey
15fiarasında
16abainaatalarımızابو
17l-evvelineilkاول

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Musa, onlara apaçık mucizelerimizle gelince, "Bu, sadece uydurma bir sihirdir. Önceki atalarımızdan, böylesini işitmemiştik" dediler.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Musa), onlara apaçık delillerimizi getirdiğinde "Bu, sadece uydurulmuş bir büyüdür; önceki atalarımızdan böyle bir şey de duymadık!" demişlerdi.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Musa onlara apaçık ayet ve mucizelerimizle gidince, "Bu ancak uydurma bir büyüdür. Biz böyle bir şeyi önceki atalarımızdan işitmedik" dediler.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Musa onlara apaçık ayetlerimizi
*
iletince: "Bu, uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık." dediler.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Musa apaçık belgelerimizi onlara gösterince "Bunlar uydurulmuş büyüden başka bir şey değildir. Böylesini eski atalarımızdan da duymadık."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Musa, açık kanıtlı ayetlerimizi onlara getirince, şöyle dediler: "Uydurulmuş bir büyüden başka bir şey değil bu; önceki atalarımızdan da bunu duymadık!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Musa onların karşısına hakikatin apaçık belgeleri olan ayetlerimizle çıkanca "Bu tasarlanıp ortaya atılmış bir büyüden başkası değildir; zira biz önden giden atalarımızın geleneğinde böyle bir şey olduğunu işitmedik!" dediler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bunun ardından Musa onlara açık seçik ayetlerimizi getirdiğinde onlar şöyle dediler: "Uydurulmuş bir büyüden başkası değil bu. İlk atalarımız arasında bunu hiç duymadık."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Musa, onlara apaçık olan ayetlerimizle geldiği zaman: "Bu, düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik" dediler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Musa bunun üzerine açık açık ayetlerimizle onlara varınca: "Bu uydurma bir büyüden başka birşey değildir; biz bunu önceki atalarımızdan da işitmedik." dediler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Fakat Musa apaçık mesajlarımızla (Firavun'un ve onun seçkinler çevresinin) karşısına çıkınca, berikiler hemen: "Bu (bir ölümlü beşer tarafından) uydurulmuş parlak bir büyüden başka bir şey değil; biz atalarımızdan böyle bir şey işitmemiştik!" dediler.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Musa, onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu, ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık" dediler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Vakta ki Musa bunun üzerine açık açık ayetlerimizle onlara vardı bu, dediler: sırf uydurma bir sihir, biz bunu evvelki atalarımızda dahi işitmedik

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Musa, onlara açık açık ayetlerimizle gelince: "Bu uydurulmuş bir büyüden başka bir şey değildir. İlk atalarımız arasında böyle bir şey (olduğunu) işitmedik." dediler.

Gültekin Onan
Musa, onlara apaçık olan ayetlerimizle geldiği zaman: "Bu, düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik" dediler.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bunun üzerine (Musa) onlara açık açık ayetlerimizi getirince dediler ki: "Bu, uydurulmuş bir büyüden başka bir şey değildir. Biz evvelki atalarımızdan bunu işitmedik".

İbni Kesir
Musa onlara apaçık ayetlerimizle gelince: bu, uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz, önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik, dediler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Musa onlara apaçık ayetlerimizle gittiği zaman; -Bu, uydurma sihirden başka bir şey değildir. Biz, bunu önceki atalarımızda da işitmedik, dediler.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Musa o açık belgelerimizle, mucizelerimizle onlara geldiğinde: "Bu," dediler, "sırf uydurma bir sihir! Hem böylesi bir iddianın, peygamberlik davasının veya sihrin, önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik!"

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Musa onlara apaçık delillerimiz olarak gelince, dediler ki: "Bu uydurulmuş bir sihir! Önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmedik. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Musa onlara apaçık ayet ve mucizelerimizle gidince, 'Bu ancak uydurma bir büyüdür. Biz böyle bir şeyi önceki atalarımızdan işitmedik,' dediler.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Musa onlara apaçık ayetlerimizi
*
iletince: "Bu, uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık." dediler.

Rashad Khalifa The Final Testament
When Moses went to them with our proofs, clear and profound, they said, "This is fabricated magic. We have never heard of this from our ancient ancestors."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
So when Moses went to them with Our clear signs, they said: "This is nothing but fabricated magic; nor did we hear of this from our fathers of old!"

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
So when Moses went to them with Our clear signs, they said, "This is nothing but fabricated magic; nor did we hear of this from our fathers of old!"