Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Firavun: "Ey halkımın meleleri! Ben, sizin için benden başka ilah bilmiyorum. Ey Haman, benim için çamur üzerine hemen bir ateş yak; bana yüksek bir kule yap. Belki Musa'nın ilahı ile karşılaşırım. Onun yalancılardan olduğunu zannediyorum." dedi.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٓا اَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْر۪يۚ فَاَوْقِدْ ل۪ي يَا هَامَانُ عَلَى الطّ۪ينِ فَاجْعَلْ ل۪ي صَرْحاً لَعَلّ۪ٓي اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوسٰىۙ وَاِنّ۪ي لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ
Ve kale fir'avnu ya eyyuhel meleu ma alimtu lekum min ilahin gayri, fe evkıd li ya hamanu alet tini fec'al li sarhan lealli attaliu ila ilahi musa ve inni le ezunnuhu minel kazibin.
#kelimeanlamkök
1ve kaleve dedi kiقول
2fir'avnuFir'avn
3ya eyyuhaey
4l-meleuileri gelenlerملا
5ma
6alimtubilmiyorumعلم
7lekumsizin için
8minhiçbir
9ilahinbir tanrıاله
10gayribenden başkaغير
11feevkidateş yakوقد
12libenim için
13ya hamanuHâmân
14alaüzerinde
15t-tiniçamurunطين
16fec'alve yapجعل
17libana
18sarhenbir kuleصرح
19leallibelki
20ettaliuçıkarımطلع
21ila
22ilahitanrısınaاله
23musaMusa'nın
24ve inniçünkü ben
25leezunnuhusanıyorum ki oظنن
26mine-dandır
27l-kazibineyalancılar-كذب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman! Benim için çamur üzerine ateş yak; bana bir kule yap, Musa'nın tanrısına çıkayım; ama ben, onun yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Firavun: "Ey yöneticiler! Sizin için benden başka ilah tanımıyorum.* Ey Haman! Benim için çamur üzerine bir ateş yak (tuğla imal et); bana bir kule yap ki Musa'nın ilahına ulaşayım; onu(n Musa'nın) yalan söyleyenlerden (olduğunu) sanıyorum." demişti.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden daha iyi bir tanrı bilmiyorum. Haman, benim için balçığın üzerinde ateş yak ve Musa'nın tanrısına ulaşabilmem için bir kule yap. Ben onun yalancı olduğunu sanıyorum" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Firavun: "Ey halkımın meleleri!* Ben, sizin için benden başka ilah bilmiyorum.* Ey Haman, benim için çamur üzerine hemen bir ateş yak;* bana yüksek bir kule yap. Belki Musa'nın ilahı ile karşılaşırım. Onun yalancılardan olduğunu zannediyorum."* dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Firavun dedi ki: "Ey devletliler! Sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyordum. Haman, benim için çamuru pişir'de bir kule yap; belki Musa'nın ilahına çıkarım. Ben gerçekten onun yalancının teki olduğunu düşünüyorum."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Firavun: "Ey ileri gelenler! Sizin için, benden başka tanrı tanımıyorum!" dedi; "Ey Haman! Benim için ocağını yak, balçığı pişir; bana bir kule yap. Belki Musa'nın Tanrısına ulaşırım. Zaten aslında, Onun yalancı olduğundan kuşkum yok!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Firavun ise: "Siz ey efendiler!" dedi, "Sizin için (hayatınıza müdahil olan) benden başka bir ilah hiç tanımadım. Ve sen ey Haman! Benim için tuğla ocağını tutuştur da, bana yüce bir yapı inşa ediver! Kim bilir, belki o zaman Musa'nın ilahına ulaşabilirim; hoş, ben onun yalancının teki olduğundan eminim ya."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Firavun dedi: "Ey seçkinler topluluğu! Ben sizin için benden başka bir tanrı tanımıyorum. Ey Haman! Benim için çamurun üzerinde ocağı yakıp bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına ulaşayım. Aslında ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa'nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Firavun ise şöyle dedi: "Ben, sizin için benden başka bir tanrı bilmiyorum. Ey Haman, haydi benim için çamur üzerine bir ocak yak da bana bir kule yap; belki Musa'nın tanrısına çıkarım; ama ben kesinlikle onun yalan söyleyenlerden olduğunu sanıyorum."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun üzerine Firavun: "Soylular!" dedi, "Ben sizin için benden başka tanrı tanımıyorum! Bunun içindir ki, sen ey Haman, benim için (tuğla) ocağını tutuştur, balçığı pişir ve bana öyle yüksek bir kule yap ki, çıkıp Musa'nın şu tanrısını bir göreyim! Çünkü ben o'nun şu onmaz yalancılardan biri olduğunu sanıyorum!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fir'avn ise dedi ki: Ey millet, ben sizin için benden başka bir tanrı bilmiyorum, haydi benim için çamura ocağı yak da ya Haman bana bir kule yap belki Musanın tanrısına muttali' olurum, maamafih ben onu her halde yalancılardan sanıyorum

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fir'avn dedi ki: "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir tanrı bilmiyorum, ey Haman, haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak(arak tuğla imal et de) bana bir kule yap, belki Musa'nın tanrısına çıkarım, çünkü ben onu (Musa'yı) yalancılardan sanıyorum."

 • Gültekin Onan

  Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden başka tanrı olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa'nın tanrısına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fir'avn dedi: "Ey ileri gelenler, ben sizin benden başka bir Tanrınız olduğunu bilmiyorum! Ey Haman, haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak da bana büyük bir kule yap. Belki ben Musanın Tanrısına tırmanıb çıkarım! Maamafih ben onu mutlakaa yalancılardan sanıyorum ya!"

 • İbni Kesir

  Firavun da dedi ki: Ey ileri gelenler; sizin, benden başka bir tanrınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman; haydi, benim için çamurun üzerinde ateş yak da, bana büyük bir kule yap. Çıkar da belki Musa'nın tanrısını görürüm. Doğrusu onu yalancılardan sanıyorum.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Firavun da: -Ey ileri gelenler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman! Çamur üzerine benim için bir ateş yak ve bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına ulaşabilirim. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum, dedi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Firavun da dedi ki: "Ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım! Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Haman! Haydi benim için tuğla ocağını tutuştur, balçığı pişir, fazlaca tuğla imal ettirip benim için öyle yüksek bir kule yap ki, belki de onun vasıtasıyla yükselip Musa'nın (varlığını iddia ettiği) Tanrısını görürüm! Aslında, ben onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya (neyse!)"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Firavun dedi ki: "Ey önderler.. . Sizin için benden gayrı bir tanrı bilmemekteyim! Ey Haman, tuğla ocağı yak da (tuğladan) bir kule inşa et, belki tepesine çıkar Musa'nın her şeyin üstündeki Tanrısını görürüm! Doğrusu ben Onun yalancılardan olduğunu düşünüyorum!" (Kadim Hakikat bilgisini elde eden Firavun, bunu şuurun sınırsız kuşatıcılığıyla tüm varlıkta müşahede yerine; birimselliğine hasrederek bedenselliğine vermiş ve bedenselliğinde dilediğini yapma noktasına, nefs-i emmare yaşamına düşmüştü. Bu yüzdendir ki Musa a. s. ona hakikat bilgisini aktarmak yerine yani Allah'a iman yerine, Rabb-ül alemin'e iman noktasına çekerek, uyarı yapmıştı. Yani Tüm varlıkta tedbir eden Esma mertebesine dikkatini çekerek hayalindeki vahdeti bedenselliğinde yaşamak yerine tüm varlığa yaygın Esma manaları çıkışına iman etmesini teklif etmişti. A. H. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Firavun, 'Ey ileri gelenler, ben sizin için benden daha iyi bir tanrı bilmiyorum. Haman, benim için balçığın üzerinde ateş yakarak tuğla hazırla ve Musa'nın tanrısına ulaşabilmem için bir kule yap. Ben onun yalancı olduğuna inanıyorum,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Firavun: "Ey halkımın ileri gelenleri! Ben, sizin için benden başka ilah bilmiyorum.* Ey Haman, benim için çamur üzerine hemen bir ateş yak*; bana yüksek bir kule yap. Belki Musa'nın ilahı ile karşılaşırım. Onun yalancılardan olduğunu zannediyorum.*" dedi.

 • Progressive Muslims

  And Pharaoh said: "O commanders, I have not known of any god for you other than me. Therefore, O Haamaan, fire-up the bricks and build me a platform, so perhaps I may take a look at the god of Moses! And I am certain he is a liar."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And Pharaoh said: “O eminent ones: I know not that you have a god other than me. So kindle thou for me, O Hāmān, upon the clay, and make thou for me a tower, that I might look upon the god of Moses; and I think him of the liars.”

 • Aisha Bewley

  Pharaoh said, ‘Council, I do not know of any other god for you apart from Me. Haman, kindle a fire for me over the clay and build me a lofty tower so that perhaps I may be able to climb up to Musa’s god! I consider him a blatant liar.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Pharaoh said, "O you elders, I have not known of any god for you other than me. Therefore, fire the adobe, O Hamaan, in order to build a tower, that I may take a look at the god of Moses. I am sure that he is a liar."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And Pharaoh said: "O commanders, I have not known of any god for you other than me. Therefore, O Haamaan, fire-up the bricks and make for me a high platform, so perhaps I may take a look at the god of Moses; though I think he is one of the liars."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Pharaoh said, "O commanders, I have not known of any god for you other than me. Therefore, O Haman, fire up the bricks and build me a platform, so perhaps I may take a look at the god of Moses! I am certain he is a liar."