Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz ise, yeryüzünde ezilenlere iyilik yapmak ve onları önderler kılmak ve varisler yapmak istiyoruz.

وَنُر۪يدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَۙ
Ve nuridu en nemunne alellezinestud'ıfu fil ardı ve nec'alehum eimmeten ve nec'alehumul varisin.
#kelimeanlamkök
1ve nuridubiz istiyordukرود
2en
3nemunnelutfetmeyiمنن
4alaüzerine
5ellezinekimseler
6stud'ifuezilen(ler)ضعف
7fi
8l-erdio yerdeارض
9ve nec'alehumve onları yapmayıجعل
10eimmetenönderlerامم
11ve nec'alehumuve onları kılmayıجعل
12l-varisinemirasçıورث
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz de istiyorduk ki, o yerde ezilenlere lütfedelim, onları önderler yapalım ve onları ötekilerin mülküne mirasçı yapalım.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz ise o yerde, zayıf düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları (o topraklara) mirasçı kılmak istiyorduk.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yeryüzünde güçsüzleştirilip ezilenlere lütfederek diledik ki onları önderler ve varisler yapalım.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz ise, yeryüzünde ezilenlere iyilik yapmak* ve onları önderler kılmak ve varisler* yapmak istiyoruz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz de o topraklarda güçsüzleştirilenlere iyilikte bulunmak, onları önderler yapmak ve bunların yerine geçirmek istiyorduk,

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Oysa Biz, yeryüzünde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler ve kalıtçılar yapmak istiyorduk.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve Biz de istiyorduk ki, ülkede zayıf ve güçsüz bırakılanlara destek çıkalım ve onları öncüler yapalım; ve kendilerini (ülkeye) varis kılalım;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve biz istiyoruz ki, yeryüzünde ezilip horlananlara bağışta bulunalım, onları önderler yapalım, onları mirasçılar haline getirelim.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz de o yerde ezilmekte olanlara lütufta bulunmak, onları öncül rehberler yapmak ve onları varisler kılmak istiyorduk.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Fakat Biz istiyorduk ki, yeryüzünde hor ve güçsüz görülen kimselerden yana çıkalım, onların dinde öncüler olmasını sağlayalım, onları (Firavun'un şeref ve itibarına) varis kılalım

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz de istiyorduk ki o yerde ezilmekte olanlara lutfedelim, onları öncül imamlar yapalım, hem onları varisler kılalım

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz de istiyorduk ki o yerde ezilenlere lutfedelim, onları önderler yapalım, onları (ötekilerin mülküne) mirasçı kılalım.

 • Gültekin Onan

  Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları imamlar yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz ise diliyoruz ki o yerde za'fa uğratılanlara lütfedelim, onları (hayırda) muktedabihler yapalım, onları (Fir'avn mülkünün) varisler (i) kılalım.

 • İbni Kesir

  Biz ise istiyorduk ki; güçsüz sayılanlara iyilikte bulunalım, onları önderler kılalım ve onları varisler yapalım.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz ise, ülkede güçsüz bırakılanlara iyilik etmek ve onları önderler yapmak ve onları oraya mirasçı kılmak istiyorduk.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (5-6) Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek; Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz de diledik ki, o bölgedeki aciz bırakılıp aşağılananlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve kendilerini varisler kılalım.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yeryüzünde güçsüzleştirilip ezilenlere lütfederek diledik ki onları önderler ve varisler yapalım.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz ise, yeryüzünde ezilenleri nimetlendirmek* ve onları önderler kılmak ve varisler* yapmak istiyoruz.

 • Progressive Muslims

  And We wanted to help those who were oppressed in the land, and to make them role models, and to make them the inheritors.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We desired to give grace to those who were oppressed in the land, and to make them leaders, and to make them the inheritors,

 • Aisha Bewley

  We desired to show kindness to those who were oppressed in the land and to make them leaders and make them inheritors

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We willed to compensate those who were oppressed on earth, and to turn them into leaders, and make them the inheritors.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We wanted to help those who were oppressed in the land, and to make them leaders, and to make them the inheritors.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We wanted to help those who were oppressed in the land, and to make them role models, and to make them the inheritors.