Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve onları yeryüzünde iktidar yapalım, Firavun'a, Haman'a ve ikisinin ordusuna, onlardan çekindikleri şeyleri gösterelim.

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ
Ve numekkine lehum fil ardı ve nuriye fir'avne ve hamane ve cunudehuma minhum ma kanu yahzerun.
#kelimeanlamkök
1ve numekkineve iktidara getirmeyiمكن
2lehumonları
3fi
4l-erdio yerdeارض
5ve nuriyeve göstermeyiراي
6fir'avneFir'avn'a
7ve hamaneve Haman'a
8ve cunudehumave askerlerineجند
9minhumonlardan
10maşeyi
11kanuolduklarıكون
12yehzerunekorkmuşحذر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onları o yerde iktidara getirelim de Firavun'a, Haman'a ve onların askerlerine, ezdikleri gruptan korktukları şeyi gösterelim.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Ayrıca onları o yerde hâkim kılmak; Firavun, Haman
*
ve ordularına korktukları şeyi göstermek de (istiyorduk).

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve onları yeryüzüne yerleştirelim, Firavun, Haman ve ordularına, korktukları şeyi gösterelim.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ve onları yeryüzünde iktidar yapalım, Firavun'a, Haman'a
*
ve ikisinin ordusuna, onlardan çekindikleri şeyleri gösterelim.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onlar için o topraklarda bir vatan oluşturacak ve Firavun'un, Haman'ın ve bunların ordularının korktuklarını başlarına getirecektik.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve onları güçlendirerek yeryüzünde yerleştirelim; Firavun, Haman ve ordularına, korktukları şeyi gösterelim.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
dahası onları yeryüzünde güvenli biçimde yerleştirelim; Firavun'u, Haman'ı ve bunların ordusunu, berikilerin eliyle korktukları şeye uğratalım.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ve yeryüzünde onlara imkan ve kudret verelim. Firavun'a, Haman'a ve onların ordularına da korkmakta oldukları şeyleri gösterelim.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ve (istiyoruz ki) onları yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım', Firavun'a, Haman'a ve askerlerine, onlardan sakındıkları şeyi gösterelim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve onlara arzda (yeryüzünde) hakimiyet verip Firavun, Haman ve ordularına korktukları şeyi, onların vasıtasıyla gösterelim.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
ve onları güvenlik içinde yeryüzünde yerleştirelim; Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını da onların (İsrailoğulları'nın) eliyle korktukları şeye uğratalım.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına, çekinegeldikleri şeyleri gösterelim.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve Arzda onlara kuvvet ve müknet verelim de Fir'avne, Haman'e ve ordularına onlardan kortukları şeyi gösterelim

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve onları o yerde iktidara getirelim de Fir'avn'a, Haman'a ve askerlerine, onlardan (ezdikleri zümreden) korktukları şeyi gösterelim.

Gültekin Onan
Ve (istiyoruz ki) onları yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım', Firavuna, Haman'a ve askerlerine, onlardan sakındıkları şeyi gösterelim.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlara o yerde kudret (ve haakimiyyet) verelim, Fir'avna, Hamane ve bunların ordularına da onlardan kocunmakda oldukları şey'i (başlarına getirib) gösterelim.

İbni Kesir
Ve onları memleketlerine yerleştirelim, Firavun' a Haman'a ve ikisinin askerlerine çekinmekte oldukları şeyleri gösterelim.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onları ülkeye yerleştirip, Firavun, Haman ve ordularının korktuklarını onlara göstermek istiyorduk.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(5-6) Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek; Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Onları o bölgede güvenli kılalım; Firavun'u, Haman'ı (başrahibi) ve o ikisinin ordularını korktuklarına uğratalım!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve onları yeryüzüne yerleştirelim, Firavun, Haman ve ordularına, korktukları şeyi gösterelim.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ve onları yeryüzünde iktidar yapalım, Firavun'a, Haman'a ve ikisinin ordusuna, onlardan çekindikleri şeyleri gösterelim.

Rashad Khalifa The Final Testament
And to establish them on earth, and to give Pharaoh, Hamaan, and their troops a taste of their own medicine.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And to enable them in the land, and to show Pharaoh and Haamaan and their troops what they had feared.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
To enable them in the land, and to show Pharaoh and Haman and their troops what they had feared.