Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Buna rağmen eğer sana uymazlarsa, bil ki onlar hevalarına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevasına uyandan daha sapkın kim olabilir? Kuşkusuz Allah, zalim bir toplumu doğru yola iletmez.

فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَٓاءَهُمْۜ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰيهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
Fe in lem yestecibu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehum, ve men edallu mimmenittebea hevahu bi gayri huden minallah, innallahe la yehdil kavmez zalimin.
#kelimeanlamkök
1feineğer
2lem
3yestecibucevap veremezlerseجوب
4lekesana
5fea'lembil kiعلم
6ennemakesinlikle
7yettebiuneonlar uyuyorlarتبع
8ehva'ehumkeyiflerineهوي
9ve menkim olabilir?
10edelludaha sapıkضلل
11mimmenikimseden
12ttebeauyanتبع
13hevahukendi keyfineهوي
14bigayriolmadanغير
15hudenbir yol göstericiهدي
16mine-tan
17llahiAllah-
18innemuhakkak ki
19llaheAllah
20la
21yehdidoğru yola iletmezهدي
22l-kavmekavmiقوم
23z-zaliminezalimظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Eğer sana cevap veremezlerse, onların sadece heveslerine uyduklarını bil! Allah'tan doğru bir rehber olmadan hevesine uyan kimseden daha sapık kim vardır? Şüphesiz Allah, haksızlık eden toplumu doğru yola eriştirmez."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sana cevap veremezlerse bil ki onlar arzularına uymaktadır. Allah tarafından bir yol gösterici olmaksızın kendi arzusuna uyandan daha sapkın kim olabilir ki! Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sana cevap vermezlerse bil ki sadece kuruntularına uyuyorlar. ALLAH'tan gelen bir yol gösterici olmadan, kuruntularına uyandan daha sapık kim olabilir? Kuşkusuz ALLAH zalim halkı doğruya iletmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Buna rağmen eğer sana uymazlarsa, bil ki onlar hevalarına* uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevasına uyandan daha sapkın kim olabilir? Kuşkusuz Allah, zalim bir toplumu doğru yola iletmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sana cevap vermezlerse bil ki, sırf arzularının peşine düşmüşlerdir. Allah'ın yolundan çıkıp kendi arzusunun peşine düşmüş olandan daha sapık kim olabilir. Allah, yanlışlar içinde olan bir toplumu yola getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yine de sana yanıt veremezlerse, artık bilmelisin ki, ancak kendi kuruntularına bağlı kalırlar. Allah'tan gelen bir yol gösteren olmadan, kendi kuruntularına bağlı kalan kimseden, daha sapkın kim vardır? Kuşkusuz, Allah, haksızlık yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat eğer senin (bu çağrına) cevap veremiyorlarsa, iyi bil ki onlar kendi keyfi ve bencil yargılarına uyuyorlar. Allah'ın rehberliği dışında kendi keyfi ve bencil yargılarına uyan kişiden daha sapkın biri olabilir mi? Şüphe yok ki Allah, zulmü tabiat haline getiren bir toplumu doğru yola yöneltmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bunun üzerine sana cevap veremezlerse bil ki, onlar sadece iğreti arzularına uyuyorlar. Allah'tan bir kılavuzluk olmaksızın, kendi arzularına uyandan daha sapık kim vardır! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Buna rağmen sana icabet etmeyecek olurlarsa, artık bil ki, onlar, gerçekten kendi heva (istek ve tutku)larına uymaktadırlar. Oysa Allah'tan bir kılavuz (doğru yol gösterici) olmaksızın, kendi istek ve tutkularına (hevasına) uyandan daha sapık kimdir? Şüphesiz Allah, zulmeden bir kavme hidayet vermez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer yine çağrına uymazlarsa, artık bil ki, onlar sadece kendi heveslerinin peşinde gidiyorlar. Allah tarafından bir doğru delil olmaksızın sırf kendi hevesleri peşinde giden kimselerden daha şaşkın kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu başarıya erdirmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve eğer senin bu çağrına da karşılık veremiyorlarsa, artık bil ki, onlar sadece geçici doyumlara tutsak, bencil ve çıkarcı isteklerinin peşindedirler. Allah'tan bir doğru yol bilgisi olmaksızın, geçici aldatıcı doyumlar, bencil ve çıkarcı istekler peşinde kendine yol arayan kişiden daha sapık kim olabilir ki? Gerçek şu ki, Allah zulmü kendine yol edinen toplumu doğru yola eriştirmez!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer (bu konuda) sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim, Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah, zalimler toplumunu doğruya iletmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine sana icabet etmek istemezlerse artık bil ki onlar sırf kendi hevaları peşinde gidiyorlar, halbuki Allahdan bir doğru delil olmaksızın mücerred kendi hevası peşinde giden kimselerden daha şaşkın kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalimler güruhunu muvaffak etmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.

 • Gültekin Onan

  Buna rağmen sana icabet etmeyecek olurlarsa, artık bil ki, onlar, gerçekten kendi heva (istek ve tutku)larına uymaktadırlar. Oysa Tanrı'dan bir kılavuz (doğru yol gösterici ) olmaksızın, kendi istek ve tutkularına (hevasına) uyandan daha sapık kimdir? Şüphesiz Tanrı, zulmeden bir kavme hidayet vermez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Bu kerre de) sana icabet (senin teklifini kabul) etmek istemezlerse bil ki onlar sırf kendi hevalarının arkasında gitmekdedirler. Halbuki Allahdan dosdoğru bir delil olmaksızın (dinde yalınız) kendi havasına uyandan daha sapık kimdir? Şübhe yok ki Allah zaalimler güruhunu muvaffak etmez.

 • İbni Kesir

  Şayet sana cevab vermezlerse, bil ki; onlar, sırf kendi heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim vardır. Muhakkak ki Allah; zalimler güruhunu hidayete erdirmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, ancak arzularına tabi oluyorlar. Allah'ın gösterdiği doğru yolu bırakıp da arzularının peşinden giden kimseden daha sapık kim vardır? Şüphesiz Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer senin bu davetini kabul etmezlerse, bil ki onlar sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah tarafından bir delil olmaksızın kendi heva ve hevesine tabi olandan daha şaşkın ve sapkın kimse olabilir mi? Allah, zulmü kendine meslek edinen kimseleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Çağrına uymazlarsa, bil ki onlar yalnızca kendi asılsız hayallerine tabi oluyorlar! Allah'tan (hakikatleri Esma mertebesinden, kendilerinde açığa çıkan hakikat ilmi olmaksızın), kendi (vehminin getirisi olan) hayal ve tasavvurlarına tabi olandan daha sapkın kimdir? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayet etmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sana cevap vermezlerse bil ki sadece kuruntularına uyuyorlar. ALLAH'tan gelen bir yol gösterici olmadan, kuruntularına uyandan daha sapık kim olabilir? Kuşkusuz ALLAH zalim halkı doğruya iletmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Buna rağmen eğer sana uymazlarsa, bil ki onlar tutku ve kuruntularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi tutkusuna uyandan daha sapkın kim olabilir? Kuşkusuz Allah, zalim bir toplumu doğru yola iletmez.

 • Progressive Muslims

  But if they fail to respond to you, then know that they follow only their desires. And who is more astray than one who follows his desire, without guidance from God God does not guide the wicked people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if they respond not to thee, know thou that they but follow their vain desires. And who is further astray than he who follows his vain desire, without guidance from God? God guides not the wrongdoing people.

 • Aisha Bewley

  If they do not respond to you then know that they are merely following their whims and desires. And who could be further astray than someone who follows his whims and desires without any guidance from Allah? Allah does not guide the people of the wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If they fail to respond to you, then know that they follow only their own opinions. Who is farther astray than those who follow their own opinions, without guidance from GOD? GOD does not guide such wicked people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  But if they fail to respond to you, then know that they follow only their desires. And who is more astray than he who follows his desire, without guidance from God? God does not guide the wicked people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  But if they fail to respond to you, then know that they follow only their desires. Who is more astray than one who follows his desire, without guidance from God? God does not guide the wicked people.