Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gece ve gündüzün olması O'nun rahmetindendir; dinlenmeniz için ve lütfundan rızkınızı temin etmeniz için geceyi ve gündüzü düzenledi. Umulur ki şükredersiniz.

وَمِنْ رَحْمَتِه۪ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه۪ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ven nehare li teskunu fihi ve li tebtegu min fadlihi ve leallekum teşkurun.
#kelimeanlamkök
1ve min-nden dolayı
2rahmetihirahmeti-رحم
3cealevar ettiجعل
4lekumusizin için
5l-leylegeceyiليل
6ve nneharave gündüzüنهر
7liteskunudinlenmeniz içinسكن
8fihionda
9velitebteguve aramanız içinبغي
10min-ndan
11fedlihiO'nun lutfu-فضل
12veleallekumve umulur ki
13teşkuruneşükredersinizشكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü var etmiştir. Bunlar, O'nun rahmetinden ötürüdür. Artık belki şükredersiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Birinde) dinlenesiniz, (diğerinde de) O'nun cömertliğinden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz diye (Allah) rahmetinin gereği sizin için geceyi ve gündüzü yaratmıştır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geceyi ve gündüzü, birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi O'nun rahmetindendir. Belki şükredersiniz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gece ve gündüzün olması O'nun rahmetindendir; dinlenmeniz için ve lütfundan rızkınızı temin etmeniz için geceyi ve gündüzü düzenledi. Umulur ki şükredersiniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hem rahatlayasınız, hem de verdiklerini arayasınız diye geceyi ve gündüzü yaratması onun size ikramıdır; belki teşekkür edersiniz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, geceyi ve gündüzü, Kendi rahmetinden, sizin için yapmıştır; içinde dinlenmeniz ve O'nun lütfundan aramanız için. Belki şükredersiniz diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Evet O size olan rahmetinin bir ifadesi olarak geceyi ve gündüzü var etti ki, ilkinde bağrında dinleneseniz, diğerinde O'nun lutfundan (payınızı) arayasınız diye: belki böylece şükredersiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü sizin için oluşturdu ki, onda sükunet bulasınız, O'nun lütfundan bir şeyler dileyesiniz ve şükredebilesiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rahmetinden geceyi ve gündüzü sizin için yaptı ki, hem içinde dinlenesiniz hem de çalışıp lütfundan isteyesiniz de şükredesiniz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Çünkü rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü O yarattı ki birinde dinlenesiniz, ötekinde de O'nun cömertliğinden (nasibinizi) arayasınız da belki böylece şükredesiniz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rahmetinden o sizin için hem geceyi hem gündüzü yaptı ki hem içinde dinlenesiniz ve hem çalışıp fazlından istiyesiniz de şükredesiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rahmetinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü var etti ki, geceleyin dinlenesiniz ve (gündüzün) Allah'ın lutfunu arayasınız ve (Allah'ın ni'metine) şükredesiniz.

 • Gültekin Onan

  Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onun rahmeti (cümlesinde) ndir ki O, sizin faideniz için, içinde sükun ve istiraahat etmeniz için geceyi ve fazlu kereminden (rızkınızı) aramanız için gündüzü yaratmışdır. Taki şükr edesiniz.

 • İbni Kesir

  O'nun rahmetindendir ki; dinlenmeniz için geceyi, lutfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü yaratmıştır. Ta ki şükredesiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Geceyi ve gündüzü, dinlenmeniz ve lütfundan rızık aramanız için ve de şükredesiniz diye kendi rahmetiyle meydana getirdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü oluşturdu ki, (gecede) dinlenesiniz, (gündüzde) O'nun lütfundan talep edesiniz ve şükredesiniz (değerlendirerek müteşekkir olasınız).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geceyi ve gündüzü, birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi O'nun rahmetindendir. Belki şükredersiniz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gece ve gündüzün olması O'nun rahmetindendir; dinlenmeniz için ve lütfundan rızkınızı temin etmeniz için geceyi ve gündüzü düzenledi. Umulur ki şükredersiniz.*

 • Progressive Muslims

  And from His mercy is that He created for you the night and the day, in order to rest in it, and that you may seek of His provisions. And perhaps you may be appreciative.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And of His mercy has He made for you the night and the day, that you might rest therein and seek of His bounty; and that you might be grateful.

 • Aisha Bewley

  But part of His mercy is that He has made both night and day for you so that you can have your rest and seek His bounty, and so that hopefully you will be thankful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  It is mercy from Him that He created for you the night and the day in order to rest (during the night), then seek His provisions (during the day), that you may be appreciative.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from His mercy is that He created for you the night and the day; that you may reside in it, and that you may seek of His provisions; and perhaps you may be thankful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  From His mercy is that He created for you the night and the day, in order to rest in it, and that you may seek of His provisions. Perhaps you may be appreciative.