Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar hem kendi yüklerini hem kendi yükleri ile birlikte başka yükleri taşıyacaklar. Kıyamet Günü, kesinlikle uydurdukları şeylerden hesaba çekilecekler.

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَعَ اَثْقَالِهِمْۘ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۟
Ve le yahmilunne eskalehum ve eskalen mea eskalihim ve le yus'elunne yevmel kıyameti amma kanu yefterun.
#kelimeanlamkök
1veleyehmilunneve onlar taşıyacaklarحمل
2eskalehumkendi yükleriniثقل
3ve eskalenve (başka) yükleriثقل
4meaberaber
5eskalihimkendi yükleriyleثقل
6veleyuselunneve elbette sorguya çekileceklerdirسال
7yevmegünündeيوم
8l-kiyametikıyametقوم
9ammaşeylerden
10kanuolduklarıكون
11yefteruneuyduruyor(lar)فري
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, elbette kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de taşımak zorunda kalacaklardır. Uydurup durdukları temelsiz iddialardan dolayı kıyamet günü kesinlikle sorguya çekileceklerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Elbette kendi yüklerini (günahlarını, ayrıca) kendi yükleriyle (günahlarıyla) birlikte (sebep oldukları diğer) yükleri (günahları) da taşıyacaklardır;* uydurdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçekte, kendi yüklerine ek olarak (sorumlu oldukları) başka yükleri de yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden diriliş günü sorulacaklardır.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar hem kendi yüklerini hem kendi yükleri ile birlikte başka yükleri taşıyacaklar. Kıyamet Günü, kesinlikle uydurdukları şeylerden hesaba çekilecekler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendi yüklerini zaten yüklenecekler, üstelik yüklerine nice yükler eklenecektir. Uydurdukları şeyler yüzünden kıyamet günü kesinlikle hesaba çekileceklerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendi yükleriyle birlikte, başka yükleri de kesinlikle taşıyacaklardır. Uydurmuş olduklarından da Yeniden Yaratılış Günü'nde, kesinlikle sorgulanacaklardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve elbet onlar kendi yüklerini zaten taşıyacaklar; ama kendi yükleriyle birlikte (sorumlu oldukları) bir başka yük daha taşıyacaklar; ve Kıyamet Günü uyduruk (inançlarından) dolayı elbette hesaba çekilecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar hem kendi yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber başkalarının yüklerini taşıyacaklar. Bunda kuşku yok. Kıyamet günü de iftira edip durdukları şeylerden zorlu bir sorguya mutlaka çekileceklerdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz onlar, hem kendi yüklerini, hem kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de yüklenecekler ve kıyamet günü, düzüp uydurduklarına karşı sorguya çekileceklerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Gerçek şu ki, onlar mutlaka kendi ağırlıklarını ve o ağırlıklarıyla birlikte daha birçok ağırlıkları yüklenecekler, kesinlikle ettikleri iftiradan kıyamet gününde sorguya çekileceklerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar, mutlaka, kendi yükleri ile birlikte başka yükleri de taşımak zorunda kalacaklardır; ve bütün temelsiz iddialarından dolayı Kıyamet Günü mutlaka hesaba çekileceklerdir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz, sorguya çekileceklerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Maamafih kendi ağırlıklarını ve o ağırlıklarla beraber daha bir çok ağırlıkları yüklenecekler bu şübhesiz ve her halde o ettikleri iftiralardan sual olunacaklar bu da şübhesiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar, hem kendi yüklerini, hem de kendi yükleriyle beraber başka yükleri (başkalarını kandırıp saptırmalarının vebalini) taşıyacaklar ve elbette uydurdukları şeylerden kıyamet gününde sorguya çekileceklerdir.

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz onlar, hem kendi yüklerini, hem kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de yüklenecekler ve kıyamet günü, düzüp uydurduklarına karşı sorguya çekileceklerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar her halde kendi yüklerini de, o yükleriyle beraber daha nice yükleri de bizzat yüklenecekler ve düzmekde oldukları şeylerden kıyamet günü mes'ul olacaklardır.

 • İbni Kesir

  Gerçekten onlar; hem kendi yüklerini, hem de kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri yüklenecekler ve uydurup durdukları şeylerden dolayı kıyamet günü elbette sorguya çekileceklerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, kendi günahlarını ve kendi günahlarıyla beraber başka günahları da taşırlar. Kıyamet günü de uydurduklarından hesaba çekilirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ama onlar mutlaka kendi yükleri ile beraber başka yükleri de yani başkalarını saptırmanın vebalini de taşımak zorunda kalacak ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki onlar hem kendi veballerini, hem de kendi yükleriyle beraber (başka) veballer de yüklenip taşıyacaklar.. . Uydurdukları fikirlerden kıyamet sürecinde mutlaka sorumlu tutulacaklardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçekte, kendi yüklerine ek olarak (sorumlu oldukları) başka yükleri de yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden diriliş günü sorulacaklardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, elbette kendi yükleri ile birlikte onların yüklerini de mutlaka yüklenecekler. Kıyamet Günü, kesinlikle uydurdukları şeylerden hesaba çekileceklerdir.

 • Progressive Muslims

  They will carry their own burdens as well as burdens with their burdens, and they will be asked on the Day of Resurrection regarding what they fabricated.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they will bear their loads — and loads besides their loads — and they will be questioned on the Day of Resurrection about what they invented.

 • Aisha Bewley

  They will bear their own burdens and other burdens together with their own. On the Day of Rising they will be questioned about what they invented.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  In fact, they will carry their own sins, in addition to loads of other people's sins for which they were responsible. Most certainly, they will be asked on the Day of Resurrection about their false claims.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they will carry their own burdens, and burdens with their burdens, and they will be asked on the Day of Resurrection regarding what they fabricated.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They will carry their own burdens as well as burdens with their burdens, and they will be asked on the day of Resurrection regarding what they fabricated.