Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler: İnananlara: "Bizim yolumuza uyun, sizin yanlışlarınızı biz üstlenelim." dediler. Oysa onlar, başkalarının hatalarından hiçbir şey üstlenemezler. Kesinlikle onlar yalancıdırlar.

وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْۜ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍۜ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
Ve kalellezine keferu lillezine amenuttebiu sebilena velnahmil hatayakum, ve ma hum bi hamiline min hatayahum min şey', innehum le kazibun.
#kelimeanlamkök
1ve kaleve dedi(ler)قول
2ellezinekimseler
3keferuinkar edenlerكفر
4lillezinekimselere
5amenuinananlaraامن
6ttebiusiz uyunتبع
7sebilenabizim yolumuzaسبل
8velnehmilve biz taşırızحمل
9hatayakumsizin hatalarınızıخطا
10vemaoysa değillerdir
11humkendileri
12bihamilinetaşıyacakحمل
13min-ndan
14hatayahumonların hataları-خطا
15minhiçbir
16şey'inşeyشيا
17innehumelbette onlar
18lekazibunetamamen yalancıdırlarكذب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kafirler, iman edenlere, "Bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim" derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Onlar, kesinlikle yalan söylemektedirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar iman edenlere "Bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı da biz yüklenelim!" derler. (Oysa) günahlarından hiçbir şeyi asla yüklenici değillerdir.* Şüphesiz ki onlar yalancıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar iman edenlere, "Yolumuza uyun; günahlarınızı biz yükleniriz" dediler. Oysa onların günahlarından hiçbir şeyi yüklenecek değillerdir; yalancıdırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler: İnananlara: "Bizim yolumuza uyun, sizin yanlışlarınızı biz üstlenelim." dediler. Oysa onlar, başkalarının hatalarından hiçbir şey üstlenemezler. Kesinlikle onlar yalancıdırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kafirler*, müminlere* şöyle derler: "Yolumuza girin, günahlarınızı üstlenelim." Oysa bunların günahlarından bir tanesini bile üstlenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, inananlara, şöyle dediler: "Bizim yolumuzu izleyin; suçlarınızı biz yükleniriz!" Oysa onların suçlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Aslında, onlar yalancıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nitekim (O şunu da bilir ki), inkar edenler iman edenlere; "Siz bizim yaşam biçimimize uyun, günahınız bizim boynumuza olsun" derler. Oysa ki onlar berikilerin hiçbir günahını yüklenecek değiller; besbelli ki onlar sadece yalancıdırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnkar edenler, iman edenlere dediler ki: "Bizim yolumuzu izleyin, sizin günahlarınızı biz taşırız." Oysa onlar, iman edenlerin günahlarından hiçbir şeyin taşıyıcısı değillerdir. Gerçek şu ki, onlar tamamen yalancıdırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnkar edenler, iman edenlere dedi ki: "Siz bizim yolumuzu izleyin, hatalarınızı biz yüklenelim." Oysa kendileri, onların hatalarından hiç bir şeyi yüklenecek değildir. Gerçekten onlar, elbette yalancıdırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de küfredenler o iman etmiş olanlara: "Bizim yolumuza uyun, biz de sizin günahlarınızı yüklenelim!" dediler. Oysa onlar, onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir ve onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (O, şunu da bilir ki,) hakkı inkar edenler, (her zaman olduğu gibi,) inananlara: "(Gelin) bizim (hayat) tarzımıza uyun, günahlarınız bizim boynumuza!" derler. Halbuki onlar, (bu şekilde yanılttıkları kimselerin) hiçbir günahını yüklenmezler: Dikkat edin, onlar yalancıdırlar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler iman edenlere, "Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim" derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de küfredenler o iyman etmiş olanlara: "bizim yolumuza uyun, günahlarınızı da yüklenelim" dediler, halbuki onlar onların günahlarından hiç bir şey yüklenecek değiller ve elbette onlar kat'ıyyen yalancılar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenler, inananlara: "Siz bizim yolumuza uyun. Sizin hatalarınızı biz taşırız" dediler. Oysa kendileri, onların hatalarından hiçbir şey taşıyacak değillerdir. Onlar tamamen yalancıdırlar.

 • Gültekin Onan

  Küfredenler inananlara dedi ki: "Siz bizim yolumuzu izleyin, hatalarınızı biz yüklenelim." Oysa kendileri onların hatalarından hiç bir şeyi yüklenecek değildir. Gerçekten onlar, elbette yalancıdırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O kafirler, iman edenlere dedi (ler) ki: "Bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim". Halbuki onlar bunların günahlarından hiçbir şey yüklenici değildirler. Şübhesiz ki onlar kat'iyyen yalancıdırlar.

 • İbni Kesir

  Küfredenler, inananlara derler ki: Bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz taşıyalım. Halbuki onların günahlarından hiç birini yüklenecek değillerdir. Doğrusu onlar yalancıdırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnkarcılar, müminlere derler ki: -Bizim yolumuza uyun, sizin günahınızı da biz taşıyalım. Onların günahlarından hiçbir şey taşıyacak değillerdir. Onlar, yalancıdırlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kafirler müminlere: "Bizim yolumuza tabi olun, günahlarınız bizim boynumuza, yükünüzü biz taşırız" derler. Oysa bunlar, ötekilerin hiçbir günahını yüklenmezler. Onlar açıkça yalancıdırlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenler, iman edenlere dedi ki: "Bizim anlayışımıza uyun, sizin suçlarınızı (günahlarınızı) biz yüklenelim!" İnkarcılar, onların suçlarının veballerinden hiçbir şey yüklenmezler.. . Muhakkak ki onlar yalancılardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar inananlara, 'Yolumuza uyun; günahlarınızı biz yükleniriz,'dediler. Oysa onların günahlarından hiç bir şeyi yüklenecek değillerdir; yalancıdırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler: inananlara: "Bizim yolumuza uyun, sizin hatalarınızı biz üstlenelim." dediler. Oysa onlar, başkalarının hatalarından hiçbir şey üstlenemezler. Kesinlikle onlar yalancıdırlar.

 • Progressive Muslims

  And those who rejected said to those who believed: "Follow our path and we will carry your sins. " But they cannot carry anything from their sins, they are liars!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who ignore warning say to those who heed warning: “Follow our path and we will bear your offences.” But they will not bear anything of their offences; they are liars.

 • Aisha Bewley

  Those who are kafir say to those who have iman, ‘Follow our way and we will bear the weight of your mistakes. ’ They will not bear the weight of a single one of their mistakes. Truly they are liars.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieved said to those who believed, "If you follow our way, we will be responsible for your sins." Not true; they cannot bear any of their sins. They are liars.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who rejected said to those who believed: "Follow our path and we will carry your mistakes." But they cannot carry anything from their mistakes, they are liars!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who rejected said to those who acknowledged: "Follow our path and we will carry your sins." But they cannot carry anything from their sins, they are liars!