Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanlar, inandık demekle fitnelendirilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar.

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
E hasiben nasu en yutreku en yekulu amenna ve hum la yuftenun.
#kelimeanlamkök
1ehasibe-mı sandılar?حسب
2n-nasuinsanlarنوس
3en
4yutrakubırakılacaklarınıترك
5en
6yekuludemekleقول
7amennainandıkامن
8ve humonlar
9lahiç
10yuftenunesınanmadanفتن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İnsanlar, imtihan edilmeden sadece "İman ettik!" demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar!
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İnsanlar, sadece "Gerçeği onayladık" demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İnsanlar, inandık demekle fitnelendirilmeden
*
bırakılacaklarını mı sanıyorlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bu insanlar, inandık deyince rahat bırakılacaklarını, sıkıntıya sokulmayacaklarını mı sanıyorlar?

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
İnsanlar, "İnandık!" demeleriyle bırakılacaklarını ve sınanmayacaklarını mı sandılar?

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İnsanlar yalnızca "İman ettik" demekle, sınanıp denenmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İnsanlar, inandık demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını ve hiçbir imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İnsanlar: "İnandık! demeleriyle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar?

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
İnsanlar, (sadece) "İnandık!" demeleriyle bırakılacaklarını ve sınava çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İnsanlar, "İnandık" demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sandı mı o insanlar "inandık" demeleriyle bırakılacaklar da imtihan edilmiyecekler?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?

Gültekin Onan
İnsanlar, (sadece) "inandık" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
İnsanlar (yalınız) inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini, kendilerinin imtihaana çekilmiyeceklerini mi sandı (lar)?

İbni Kesir
Yoksa, insanlar; inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İnsanlar "iman ettik" demekle, bir imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sanıyorlar.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Müminler sadece "İman ettik" demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler?

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İnsanlar denenip (kendilerince) ne olduklarının sonucu görülmeden "İman ettik" lafıyla kurtulacaklarını mı sandılar!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İnsanlar, sadece 'İnandık' demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İnsanlar, inandık demekle fitnelendirilmeden
*
bırakılacaklarını mı sanıyorlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
Do the people think that they will be left to say, "We believe," without being put to the test?

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Did the people think that they will be left to say: "We believe" without being put to the test?

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Did the people think that they will be left to say, "We acknowledge" without being put to the test?