Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın yanı sıra veliler edinenlerin durumu, kendisine dişi örümceğin evini ev edinenin durumu gibidir. Kuşkusuz evlerin en dayanıksızı dişi örümceğin evidir. Keşke bunu kavrayabilselerdi.

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
Meselullezinettehazu min dunillahi evliyae ke meselil ankebut, ittehazet beyta ve inne evhenel buyuti le beytul ankebut, lev kanu ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1meselumisaliمثل
2ellezinekimselerin
3ttehazuedinen(lerin)اخذ
4min
5dunibaşkaدون
6llahiAllah'tan
7evliya'edostlarولي
8kemeselimisali gibidirمثل
9l-ankebutiörümcekعنكب
10ttehazetedinenاخذ
11beytenbir evبيت
12ve inneşüphesiz
13evheneen gevşeğiوهن
14l-buyutievlerinبيت
15lebeytuelbette evidirبيت
16l-ankebutiörümcekعنكب
17levkeşke
18kanuidiكون
19yea'lemunebilselerعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, dişi örümceğin durumu gibidir. O, bir yuva edinir. Halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz dişi örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah'ın peşi sıra dostlar edinenlerin örneği, yuva edinen örümceğin örneği gibidir.
*
Şüphesiz ki yuvaların en dayanıksız olanı elbette örümcek yuvasıdır.
*
Keşke bilselerdi!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'tan başka edindikleri velilerin örneği, bir ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü (en az güvenilir olanı) dişi örümceğin evidir, keşke bilselerdi.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah'ın yanı sıra veliler
*
edinenlerin durumu, kendisine dişi örümceğin evini ev edinenin durumu gibidir. Kuşkusuz evlerin en dayanıksızı dişi örümceğin evidir. Keşke bunu kavrayabilselerdi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'tan önce velilere(dostlara) sarılanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek bir yuva edinir ama yuvaların en gevşeği örümcek yuvasıdır. Keşke bunu bilselerdi.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'tan başka bir de ayrıca dostlar edinenlerin durumu, ev edinen Dişi Örümcek gibidir. Oysa aslında, evlerin en güvenilmez olanı, dişi örümceğin evidir; keşke bilselerdi!
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah'tan başkalarını sığınacak otorite edinen kimselerin durumu, ördüğü ağı ve edinen dişi örümceğin durumuna benzer; ne ki evlerin en çürüğü, elbette örümcek ağıdır: keşke bunu kavrayabilselerdi.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'ın berisinden veliler edinenlerin durumu, bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi/en zayıfı elbette ki dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah'ın dışında başka veliler edinenlerin örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek evidir; bir bilselerdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'tan başka dostlara tutunanların durumu, kendisine bir yuva yapan örümcek örneği gibidir. Halbuki, evlerin en çürüğü de örümcek evidir, eğer bilselerdi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allah'tan başka (varlıkları ve güçleri) sığınak kabul edenlerin durumu, kendisine ağ ören örümceğin durumuna benzer: çünkü barınakların en zayıfı örümcek ağıdır. Keşke bunu anlasalardı!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allahdan başka veliylere tutunanların meseli örümcek meseli gibidir: bir ev edinmiştir fakat evlerin en çürüğü de şübhesiz örümcek evidir, eğer bilselerdi

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah'tan başka veliler edinenler, bir ev edinen örümceğe benzerler. Evlerin en gevşeği örümcek evidir, keşke bilselerdi.

Gültekin Onan
Tanrı'nın dışında başka veliler edinenlerin örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek evidir; bir bilselerdi.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allahdan başka veliler edinenlerin sıfatı kendine bir yuva yapan örümcek misali gibidir. Halbuki, eğer bilmiş olsalar, evlerin en çürüğü her halde örümcek yuvasıdır.

İbni Kesir
Allah'tan başka dostlar edinenlerin misali; kendine yuva yapan örümceğin misali gibidir. Evlerin en çürüğü muhakkak ki örümceğin yuvasıdır. Keşki bilselerdi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'tan başka veliler edinenlerin durumu kendine bir ev yapan örümceğe benzer. Evlerin en çürüğü örümceğin evidir. Keşke bilselerdi.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah'tan başka hami, sığınacak tanrı edinenlerin durumu; tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva, örümcek ağıdır. Keşke bu gerçeği bir bilselerdi!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah dununda (tanrı kabul ederek birbirini) veliler edinenlerin meseli, bir ev edinen dişi örümceğin meseli gibidir... Muhakkak ki evlerin en zayıfı elbette dişi örümceğin ağıdır! Eğer bilselerdi.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ın dışında edindikleri velilerin örneği, bir ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü (en az güvenilir olanı) dişi örümceğin evidir, keşke bilselerdi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Allah'tan başka evliya
*
edinenlerin
*
durumu, kendisine ev edinen dişi örümceğin durumu gibidir. Kuşkusuz evlerin en dayanıksızı dişi örümceğin
*
evidir. Keşke bunu kavrayabilselerdi.

Rashad Khalifa The Final Testament
The allegory of those who accept other masters beside GOD is that of the spider and her home; the flimsiest of all homes is the home of the spider, if they only knew.,

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
The example of those who take allies besides God is like the spider how it makes a home; and the weakest home is the home of the spider, if only they knew.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The example of those who take allies besides God is like the spider, how it makes a home; and the less reliable home is the home of the spider, if they only knew.