Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu örnekleri insanlara veriyoruz. Onu alimlerden başkası kavrayamaz.

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
Ve tilkel emsalu nadribuha lin nas ve ma ya'kıluha illel alimun.
#kelimeanlamkök
1ve tilkeve bu
2l-emsalumisalleriمثل
3nedribuhabiz anlatıyoruzضرب
4linnasiinsanlaraنوس
5vemaama
6yea'kiluhaonları düşünüp anlamazعقل
7illabaşkası
8l-aalimunebilenlerdenعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İşte bu örnekleri biz, bütün insanlara veriyoruz. Oysa onları ancak bilenler anlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İşte biz şu örnekleri insanlar için veriyoruz;
*
onları (gerçeği) bilenlerden başkası akıl etmez.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bu örnekleri halk için veririz ve onları bilen kimselerden başkası düşünüp anlamaz.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Bu örnekleri insanlara veriyoruz. Onu alimlerden
*
başkası kavrayamaz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bunlar örnek olaylardır. Onları bütün insanlar için veriyoruz ama bilenler dışında hiç kimse onlara akıl yormaz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
İnsanlar için, işte böyle örnekler veriyoruz. Bilgisi olanlardan başkası, zaten düşünüp anlayamaz.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İşte bütün bu misalleri Biz insanlar için veriyoruz; ne ki bunları sadece (eşyanın var ediliş amacını) bilenler kavrayabilir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bunlar bizim, insanlara vermekte olduğumuz örneklerdir ki ilim sahiplerinden başkası onlara akıl erdiremez.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
İşte bu örnekler; biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunlara akıl erdirmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşte bu misaller var ya, Biz onları insanlar için getiriyoruz; fakat onlara ilim sahiplerinden başkasının aklı ermez.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
İşte Biz insanın önüne bu temsilleri koyuyoruz: ama onların gerçek anlamını ancak (Bizi) tanıyanlar kavrayabilir,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hem bu meseller yok mu, biz onları insanlar için darbediyoruz, maamafih onlara alimlerden maadasının aklı irmez

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Biz bu misalleri insanlara anlatıyoruz ama onları, bilenlerden başkası düşünüp anlamaz.

Gültekin Onan
İşte bu örnekler; biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunları akletmez.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
İşte misaller! Biz onları insanlar için irad ediyoruz. Aalim olanlardan başkası onları anlamaz.

İbni Kesir
İşte misaller. Biz, onları insanlara anlatıyoruz. Bilenlerden başkası bunları anlamaz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İşte, insanlar için verdiğimiz örnekler, ama onları bilgi sahiplerinden başkaları anlamaz.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İşte bazı gerçekleri anlatmak için, Biz bu kabil temsiller getiriyoruz, ama bunları, ancak ibret almasını bilenler anlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İşte misaller, insanlara vurguluyoruz! (Fakat) onları alimlerden başkası aklıyla değerlendirmez!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Bu örnekleri halk için veririz ve onları bilen kimselerden başkası düşünüp anlamaz.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Bu örnekleri insanlara veriyoruz. Onu bilenlerden
*
başkası kavrayamaz.

Rashad Khalifa The Final Testament
We cite these examples for the people, and none appreciate them except the knowledgeable.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Such are the examples We put forth for the people, but none comprehend except the knowledgeable.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Such are the examples We cite for the people, but none reason except the knowledgeable.