Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerine okunan Kitap'ı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve zikir vardır.

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
E ve lem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim, inne fi zalike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun.
#kelimeanlamkök
1evelem
2yekfihimonlara yetmedi mi?كفي
3enna-ki biz
4enzelnaindirdikنزل
5aleykesana
6l-kitabeKitabıكتب
7yutlaokunanتلو
8aleyhimkendilerine
9inneşüphesiz
10fivardır
11zalikebunda
12lerahmetenbir rahmetرحم
13ve zikrave öğütذكر
14likavminbir toplum içinقوم
15yu'minuneinananامن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kendilerine okuduğun kitabı sana indirmiş olmamız onlara mucize olarak yetmedi mi? Çünkü bunda, inanacak bir toplum için kesinlikle rahmet ve öğüt vardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kendilerine tilavet edilmekte (okunup aktarılmakta) olan Kitabı (Kur'an'ı) sana indirmemiz onlara yetmedi mi?
*
Elbette iman eden bir toplum için onda rahmet ve (gerçeğin) hatırla(t)ması vardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda gerçeği onaylayan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kendilerine okunan Kitap'ı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Kuşkusuz bunda
*
inanan bir toplum için bir rahmet
*
ve zikir
*
vardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Anlaşılır bir şekilde okunan bu Kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? İnanan bir topluluk için bu bir ikram ve doğru bilgidir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kendilerine okunan Kitap'ı, sana indirmiş olmamız, onlara yetmedi mi? Aslında, işte bunda, inanan bir toplum için kesinlikle bir rahmet ve bir öğreti vardır.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ne yani! Şimdi bu ilahı kelamı, kendilerine iletmen için sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Elbet bunda, inanancak bir toplum için tarifsiz bir rahmet ve ilahi bir uyarı zaten vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Karşılarında okunup duran Kitab'ı sana indirmemiz yetmedi mi onlara? Şüphesiz bunda iman edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve ilahi bir ihtar vardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hayret! Bu ilahi kelamı, kendilerine iletmen için sana göndermiş olmamız onlara yetmez mi? Kuşkusuz onda rahmet(imizin tezahürü) ve iman edecek kimseler için bir uyarı vardır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yetişmedi mi daha onlara ki sana kitab indirdik, karşılarında okunup duruyor? Şübhesiz ki onda iyman edecek bir kavm için muhakkak bir rahmet ve ilahi bir ıhtar var

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kendilerine okunan Kitabı sana indirmemiz, onlara yetmedi mi? Şüphesiz inanan bir toplum için bunda bir rahmet ve öğüt vardır.

Gültekin Onan
Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda inanan bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sana indirdiğimiz o kitab — ki (müstemirren) karşılarında okunub duruyor — onlara kafi gelmedi mi? Onda iman edecek bir kavm için elbette (büyük) bir rahmet (ve ni'met) ve bir öğüt var.

İbni Kesir
Kendilerine okunan bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda inanan bir kavim için rahmet ve öğüt vardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız, onlara yetmez mi? Çünkü onda inanacak bir toplum için rahmet ve öğüt vardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kafi gelmiyor mu? Elbette bunda iman edecek kimseler için bir rahmet ve yeterli bir ders vardır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kendilerine bildirilen O BİLGİ'yi sana inzal etmiş olmamız, onlara yeterli gelmedi mi? Muhakkak ki bunda iman eden topluma elbette bir rahmet ve öğüt vardır.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kendilerine okunan Kitap'ı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Kuşkusuz bunda
*
inanan bir toplum için bir rahmet
*
ve zikir
*
vardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
Is it not enough of a miracle that we sent down to you this book, being recited to them? This is indeed a mercy and a reminder for people who believe.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Is it not enough for them that We have sent down to you the Book that is being recited to them? In that is a mercy and a reminder for people who believe.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Is it not enough for them that We have sent down to you the book, being recited to them? In that is a mercy and a reminder for people who acknowledge.