Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Allah, kesinlikle hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir.

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
Ve men cahede fe innema yucahidu li nefsih, innallahe le ganiyyun anil alemin.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim
2cahedecihad ederseجهد
3feinnemaancak
4yucahiducihad ederجهد
5linefsihikendi yararınaنفس
6inneelbette
7llaheAllah
8leganiyyunzengindirغني
9ani-den
10l-aaleminealemler-علم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Hak uğrunda cihad eden, sadece kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz ki Allah, kimseye muhtaç değildir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Cihad eden (fedakârlık yapan) ancak kendisi için cihad etmiş (fedakârlık yapmış) olur. Şüphesiz ki Allah âlemlerden zengindir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim bizim için çaba gösterirse, kendisi için çaba göstermiş olur. ALLAH hiç kimseye muhtaç değildir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kim cihad
*
ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Allah, kesinlikle hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir.
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Mücadele(cihad) eden kendi için mücadele eder. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kim çaba gösterirse, yalnızca kendisi için çaba göstermiş olur. Kuşkusuz, Allah'ın, yarattıklarına gereksinimi yoktur.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve her kim (yaratılış amacını gerçekleştirmek için) var gücüyle çaba gösterirse, o sadece kendisi için çaba göstermiş olur: çünkü Allah, (diğer) tüm varlıklardan farklı olarak, kendi kendine yetendir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ve kim didinir, gayret sarfederse hiç kuşkusuz kendi benliği lehine gayret sarfetmiş olur. Gerçek olan şu ki, Allah, alemlere muhtaç olmaktan uzak, mutlak bir Gani'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kim cihad ederse, yalnızca kendi nefsi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstağnidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Cihad eden yalnızca kendi hesabına cihad eder; çünkü Allah, bütün alemlerden müstağnidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
O halde, kim (Allah yolunda) üstün gayret gösterirse bunu yalnız kendi iyiliği için yapmış olur: çünkü Allah, her türlü ihtiyaçtan uzaktır!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlere muhtaç değildir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Mücahede eden sırf kendi hısabına mücahede eder, çünkü Allah ganiy, aleminden müstağnidir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim cihad ederse ancak kendi yararına cihad eder. Allah, alemlerden zengindir. (Kimsenin cihadına muhtaç değildir. İnsanların cihad ve ibadetleri kendi menfaatleri içindir).

Gültekin Onan
Kim cihad ederse, yalnızca kendi nefsi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Tanrı, alemlerden müstağnidir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kim savaşırsa ancak kendisi için savaşmış olur. Zira Allah elbette (bütün) aalemlerden gani (müstağni) dir.

İbni Kesir
Kim cihad ederse; ancak kendisi için cihad etmiş olur. Zira Allah; alemlerden müstağnidir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kim, cihat ederse, ancak kendisi için cihat eder, çünkü Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kim de cihad ederse sırf kendi nefsi hesabına cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden ve özellikle insanlardan müstağnidir, kimseye ihtiyacı yoktur.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kim (bu imanı, hakikati yaşamak için) hırs - azim ile çalışırsa, yalnızca kendi benliği için bu savaşı vermiş olur (Cihadı Ekber - büyük savaş)! Muhakkak ki Allah, alemlerden (Esma bileşimi birimselliklerden) elbette Ğaniyy'dir ("HU"viyeti {ZAT'ı} itibarıyla, Esma'sında açığa çıkanlarla kayıtlanmaktan veya onlarla sınırlı tanımlanmaktan münezzehtir)!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kim bizim için çaba gösterirse, kendisi için çaba göstermiş olur. ALLAH hiç kimseye muhtaç değildir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kim cihad
*
ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Allah, kesinlikle hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir.
*

Rashad Khalifa The Final Testament
Those who strive, strive for their own good. GOD is in no need of anyone.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And whoever strives is only striving for himself; for God is in no need of the worlds.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Whosoever strives then he is only striving for himself; for God is in no need of the worlds.