Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'a kavuşacaklarını umanlar bilsinler ki, Allah'ın belirlediği zaman mutlaka gelecektir. O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَٓاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍۜ وَهُوَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ
Men kane yercu likaallahi fe inne ecelallahi leat, ve huves semiul alim.
#kelimeanlamkök
1menkim
2kaneiseكون
3yercuumuyorرجو
4lika'eile buluşmayıلقي
5llahiAllah
6feinneşüphesiz
7ecele(buluşma) vaktiاجل
8llahiAllah'ın
9latingelmektedirاتي
10ve huveve O
11s-semiuişitendirسمع
12l-alimubilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'a kavuşmayı uman bilsin ki, Allah'ın belirlediği vakit gelecektir. Allah her şeyi işitir; her şeyi bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın (belirlediği) zaman elbette gelecektir. O duyandır, bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim ALLAH ile karşılaşmayı umuyorsa, (şunu bilsin ki) ALLAH'la randevu mutlaka gerçekleşecektir. O, İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'a kavuşacaklarını* umanlar bilsinler ki, Allah'ın belirlediği zaman mutlaka gelecektir. O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim Allah ile karşılaşmayı umuyorsa bilsin ki, Allah'ın belirlediği vakit elbette gelecektir. O işitendir, bilendir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a kavuşmayı kim bekliyorsa, kuşkusuz, Allah'ın belirlediği gün kesinlikle gelecektir. Çünkü O, Duyandır; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Zaten kim Allah'ın huzuruna çıkmayı bekliyorsa, iyi bilsin ki Allah'ın takdir ettiği süre bir gün mutlaka gelip çatacaktır: üstelik O her şeyi bilip işitendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'a kavuşmayı umanlara gelince, şu bir gerçek ki, Allah'ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. O, Semi'dir, Alim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz Allah'ın (tesbit ettiği) süresi yaklaşarak gelmektedir. O, işitendir, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Her kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, elbette Allah'ın belirlediği ecel muhakkak gelecektir ve O, işitir, bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kim (Kıyamet Günü) Allah'a kavuşmayı (ümit ve korku ile) beklerse (o Gün'e hazırlıklı olsun): çünkü Allah'ın (her insan ömrü için) takdir ettiği vade mutlaka gelip çatacaktır ve O her şeyi bilen, her şeyi işitendir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her kim Allaha irmek arzu ederse elbette Allahın ta'yin ettiği ecel, muhakkak gelecektir ve o, işitir bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim Allah ile buluşmayı umarsa; Allah'ın (buluşma) süresi gelmektedir. O, işitendir, bilendir.

 • Gültekin Onan

  Kim Tanrı'ya kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz Tanrı'nın eceli yaklaşarak gelmektedir. O, işitendir, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim Allaha kavuşmayı umarsa şübhe yok ki Allahın ta'yin etdiği (o) vakit her halde gelecekdir. O, hakkıyle işiden, kemaliyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Kim Allah'a kavuşmayı umarsa; muhakkak ki Allah'ın belirttiği vakit mutlaka gelecektir. O; Semi'dir. Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim Allah'a kavuşmayı umarsa, şüphesiz Allah'ın belirlediği süre gelecektir. O işitendir bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim Allah'a kavuşmayı ümid ediyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vade mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim Allah'ın likasını (ismi Allah olanın, şuurunda Esma'sıyla açığa çıkışını fıtratınca yaşamayı) umuyorsa, (bilsin ki) muhakkak ki Allah'ın takdiri olan bedenli yaşam sürecinin sonu elbette gelir! "HU"; Es Semi'dir, El Aliym'dir. (Ayet sonundaki bu tanımlama daima "HU" denerek Allah adıyla işaret edilenin tenzih yönüne; Esma adıyla da teşbih yönüne işaret ederek OKUyanda tevhid bakışını oluşturmak amacını gütmektedir Allahu alem. A. H. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim ALLAH ile karşılaşmayı umuyorsa, (şunu bilsin ki) ALLAH'la randevu mutlaka gerçekleşecektir. O, İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'a kavuşacaklarını* umanlar bilsinler ki, Allah'ın belirlediği zaman mutlaka gelecektir. O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  Whosoever looks forward to meeting God, then God's meeting will come. And He is the Hearer, the Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Whoso looks to the meeting with God: the term of God is coming; and He is the Hearing, the Knowing.

 • Aisha Bewley

  As for those who look forward to meeting Allah, Allah’s appointed time is certainly coming. He is the All-Hearing, the All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Anyone hoping to meet GOD, (should know that) such a meeting with GOD will most assuredly come to pass. He is the Hearer, the Omniscient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever looks forward to meeting God, then the meeting of God will come. And He is the Hearer, the Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whosoever looks forward to meeting God, then God's meeting will come. He is the Hearer, the Knowledgeable.