/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Eğer size bir kötülük isabet ederse bu onları sevindirir. Eğer sabreder ve takvalı olursanız, onların hileleri size bir zarar vermez. Kuşkusuz, Allah, ilmiyle onların yaptıkları her şeyi kuşatmıştır.

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
İn temseskum hasenetun tesu'hum, ve in tusibkum seyyietun yefrahu biha ve in tasbiru ve tetteku la yadurrukum keyduhum şey'a, innallahe bi ma ya'melune muhit.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Eğer bir iyilikle karşılaşırsanız bu onları üzer; başınıza bir kötülük gelince de memnun olurlar. Ama eğer zorluklara karşı sabreder ve samimi davranırsanız, ruh olgunluğu gösterirseniz, onların hileleri size hiçbir zaman zarar veremez. Zira Allah onların bütün yaptıklarını kuşatıcıdır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Size bir iyilik dokunsa onlara üzüntü verir, başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Zorluklara karşı direnir ve erdemli davranırsanız entrikaları size hiç bir zarar vermez. ALLAH tüm yaptıklarını kontrol eder.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Eğer size bir kötülük isabet ederse bu onları sevindirir. Eğer sabreder ve takvalı olursanız, onların hileleri size bir zarar vermez. Kuşkusuz, Allah, ilmiyle onların yaptıkları her şeyi kuşatmıştır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Size bir iyilik dokunsa onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse mutlu olurlar. Kendinizi koruyarak sabrederseniz tuzaklarının size bir zararı olmaz. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Size bir iyilik gelirse üzülürler ve size bir kötülük gelirse sevinirler. Hem dirençli olur hem de sorumluluk bilinci taşırsanız, yaptıkları dalavereler, size asla dokunca veremez. Kuşkusuz, Allah, onların yaptıklarını Kuşatandır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Eğer siz bir iyiliğe ulaşırsanız buna üzüleverirler; yok eğer başınıza bir kötülük gelirse buna da sevinirler. Ama eğer zorluklara direnir ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız, onların tuzakları size hiç bir zarar veremez: Zira Allah, yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatandır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Size bir iyilik dokunsa bu onları rahatsız eder. Size bir kötülük dokunsa bununla sevinir, ferahlarlar. Eğer sabreder, sakınır/korunursanız onların tuzakları size hiçbir şekilde zarar veremez. Allah Muhit'tir, yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların 'hileli düzenleri' size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Size bir iyilik dokunursa, fenalarına gider, başınıza bir musibet gelirse onunla ferahlanırlar. Eğer sabırlı olur ve iyi korunursanız, onların hileleri size zarar vermez. Çünkü Allah, onları kendi yaptıkları ile kuşatmıştır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Eğer bir iyilikle karşılaşırsanız bu onları üzer; ve başınıza bir kötülük gelince de memnun olurlar. Ama eğer zorluklara karşı sabreder ve Allah'a karşı sorumluluklarınızın bilincinde olursanız, onların hileleri size hiçbir zarar veremez. Zira Allah, onların tüm yaptıklarını (Kudretiyle) kuşatır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Size bir iyilik dokunursa fenalarına gider, başınıza bir musıbet gelirse onunla ferahlanırlar, ve eğer siz sabırlı olur ve iyi korunursanız onların hıyleleri size hiç bir zarar vermez, çünkü Allah onları kendi amellerile kuşatmıştır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Size bir iyilik dokunsa (bu,) onları tasalandırır; size bir kötülük dokunsa, ona sevinirler. Eğer sabreder, korunursanız, onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah, onların yaptıklarını kuşatmıştır.
Gültekin Onan
Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların "hileli düzenleri" size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Tanrı, yapmakta olduklarını kuşatandır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Eğer size bir iyilik dokunursa onları tasaya düşürür. Şayet size bir fenalık gelirse onunla sevinirler. Eğer göğüs gerer, sakınırsanız onların hıylekarlıkları size hiç bir şeyle zarar veremez. Şübhe yok ki Allah, ne yaparlarsa hepsini (ilmiyle) çepçevre kuşatıcıdır.
İbni Kesir
Sizlere bir iyilik dokunursa; bu onları, üzer. Ama başınıza bir felaket gelirse; buna sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki, Allah, onların yaptıklarını kuşatmıştır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Size bir iyilik gelirse bu onları üzer, size bir kötülük dokunursa buna sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız onların hilesi size hiç bir zarar vermez. Allah, onların yaptıklarını tam olarak kuşatmıştır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları üzer. Bir fenalığın gelmesine ise, adeta bayılırlar. Şayet siz sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah, elbette onların yaptıklarını (ilmiyle, kudretiyle) kuşatmıştır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Başınıza iyi bir iş gelse onlar üzülürler; size bir kötülük isabet etse, mutlu olurlar. Eğer dayanır ve korunursanız, onların hilesi size hiçbir zaman zarar veremez. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını ihata eder (mekan kavramı olmaksızın).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
When anything good comes your way they hurt, and when something bad happens to you they rejoice. If you steadfastly persevere, and maintain righteousness, their schemes will never hurt you. GOD is fully aware of everything they do.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
If any good befalls you it disturbs them, and if any bad befalls you they rejoice with it. And if you are patient and righteous their planning will not harm you at all. God is Encompassing all they do.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
If any good befalls you it disturbs them, and if any bad befalls you they rejoice with it. If you are patient and aware, their planning will not harm you at all. Over all they do God is Encompassing.
# Kelime Anlam Kök
1 in: eğer
2 temseskum: size dokunsa مسس
3 hasenetun: bir iyilik حسن
4 tesu'hum: onları tasalandırır سوا
5 ve in: ve eğer
6 tusibkum: size dokunsa صوب
7 seyyietun: bir kötülük سوا
8 yefrahu: sevinirler فرح
9 biha: ona
10 ve in: eğer
11 tesbiru: sabreder صبر
12 ve tetteku: ve korunursanız وقي
13 la:
14 yedurrukum: size zarar vermez ضرر
15 keyduhum: onların tuzağı كيد
16 şey'en: hiçbir şekilde شيا
17 inne: şüphesiz
18 llahe: Allah
19 bima: şeyleri
20 yea'melune: onların yaptıkları عمل
21 muhitun: kuşatmıştır حوط