/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Bu yardım, Gerçeği yalanlayan nankörlerden bir kısmının imha edilmesi veya bozguna uğrayarak umutsuzca geri dönüp gitmeleri için yapıldı.

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ
Li yaktaa tarafen minellezine keferu ev yekbitehum fe yenkalibu haibin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah, kafirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin de, arzularına ulaşamadan hayal kırıklığı içinde dönüp gitsinler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Böylece inkarcıların bir kısmını imha eder veya onları etkisiz hale getirip bozguna uğratır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Bu yardım, Gerçeği yalanlayan nankörlerden bir kısmının imha edilmesi veya bozguna uğrayarak umutsuzca geri dönüp gitmeleri için yapıldı.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bu desteği, kafirlerin* bir bölümünü koparıp atmak, perişan etmek veya kaybetmiş olarak geri dönmeleri için verir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Nankörlük edenlerden bir tarafı bölsün veya güçsüz düşürsün ki, umutlarını yitirerek geri dönsünler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
ki, küfre saplanan kimselerden bir kısmını tamamen mahvetsin ya da alçaltsın; sonunda umutsuzluğa kapılarak geri çekilsinler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah bunu yaptı ki, küfre sapanlardan bir kısmını bölüp ayırsın veya onları zelil etsin de yıkık ve ürkek bir halde dönüp gitsinler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Ki bununla) İnkar edenlerin önde gelenlerinden bir kısmını kessin (helak etsin) ya da 'umutları suya düşmüşler olarak onları' tepesi aşağı getirsin de geri dönüp gitsinler.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Küfredenlerden bir kolu kessin veya perişan etsin de hayal kırıklığına uğramış olarak dönüp gitsinler diye.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(ve) O, hakikati inkara şartlanmış olanlardan bazısını (sizin vasıtanızla) mahvetsin, diğerlerini de öylesine alçaltsın ki ümitsizliğe kapılıp geri çekilsinler diye (bunu emretti).
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bir de Allah bunu, inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
ta ki o küfredenlerden bir kolu kessin veya perişan etsin de haib-ü hasir dönüb gitsinler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İnkar edenlerden bir kısmını kessin ve perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye (size yardım eder).
Gültekin Onan
(Ki bununla) Küfredenlerin önde gelenlerinden bir kısmını kessin (helak etsin) ya da 'umutları suya düşmüşler olarak' onları tepesi aşağı getirsin de geri dönüp gitsinler. (kalebenin nerede olduğu bulunacak)
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Bir de Allah bu imdadı) küfredenlerden ileri gelenleri (n kafasını) kessin, yahud onları tepesi aşağı getirsin de (geri kalanlarda) emellerine kavuşamayan (bedbaht) lar olarak dönüb gitsinler diye (yapdı)
İbni Kesir
Küfredenlerin bir kısmını kessin veya perişan etsin de ümitsiz olarak geri dönüp gitsinler diye.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(126-127.) Allah, bu yardımı size sadece müjde olması ve kalplerinizin bununla yatışması, kafir olanların da bir kısmını yok edip veya perişan ederek ümitsizce geri dönmeleri için yapmıştı. Zafer, ancak Aziz ve Hakim olan Allah katındandır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Evet, Allah Teala kafirlerden ileri gelenleri imha etmek veya onları başaşağı ederek ümitsiz bir hale düşürmek için size bu imdadı gönderdi.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
(Allah bunu) hakikati inkar edenlerden bir kısmını kesip (mahvetmek), diğer bir kısmını da rezil bir şekilde geri dönmeleri için (yaptı).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
He thus annihilates some disbelievers, or neutralizes them; they always end up the losers.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Thus He will sever a group of those who reject, or disgrace them; then they will turn back frustrated.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Thus, He would sever a group of those who reject, or disgrace them; then they will turn back frustrated.
# Kelime Anlam Kök
1 liyektaa: kessin diye قطع
2 tarafen: bir kısmını طرف
3 mine: -den
4 ellezine: kimseler-
5 keferu: inkar eden(ler) كفر
6 ev: yahut
7 yekbitehum: ve perişan etsin de كبت
8 feyenkalibu: dönüp gitsinler diye قلب
9 haibine: umutsuz olarak خيب