/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, bununla sevinmenizi ve kalplerinizin yatışmasını dilemiştir. Çünkü zafer ancak Mutlak Üstün Olan ve En İyi Hüküm Veren Allah'ın yardımı ile kazanılabilir.

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Ve ma cealehullahu illa buşra lekum ve li tatmeinne kulubukum bih, ve men nasru illa min indillahil azizil hakim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah bunu, size sadece bir müjde olsun ve böylece kalpleriniz onunla rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH bunu, kalbinizi yatıştıracak bir müjde olsun diye anlatıyor. Zafer, yalnızca Güçlü ve Bilge olan ALLAH katındandır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, bununla sevinmenizi ve kalplerinizin yatışmasını dilemiştir. Çünkü zafer ancak Mutlak Üstün Olan ve En İyi Hüküm Veren Allah'ın yardımı ile kazanılabilir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah bu desteği, sadece bir zafer müjdesi olsun ve kalpleriniz yatışsın diye verir. Yoksa zafer, yalnızca Allah katındandır. O üstündür, doğru kararlar verir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, yalnızca sevinçli bir haber olması ve yüreğinizin doygunluğa erişmesi için bunu yapmıştır. Çünkü yardım, ancak, Üstün Olan; Bilgelik ve Adaletle Yöneten Allah'ın katındandır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah bunu, sadece size bir müjde olsun ve gönlünüz onunla ferahlasın diye (vaad) etti; zira (zafer garantili) yardım, yalnızca her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden Allah katından gelir
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah bunu size bir müjde olması ve onunla kalplerinizi yatıştırması dışında hiçbir şey yapmamıştır. Yardım, Aziz ve Hakim olan Allah katından başka hiçbir yerden gelmez.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah bunu (yardımı) size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. 'Yardım ve zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bunu Allah size yalnızca bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zafer, yalnız güçlü, hikmet sahibi Allah'tandır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah, sadece size bir müjde olsun ve böylece kalpleriniz rahatlasın diye bunu(n Elçisi tarafından bildirilmesini) emretti -çünkü, her şeye kadir, gerçek hikmet sahibi olan Allah'tan başka kimseden yardım gelmez-
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve bunu Allah size sırf bir müjde olsun ve kalbleriniz bununla yatışsın diye yaptı, yoksa nusrat ancak Allahdandır aziz o hakim o
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah bu(yardım va'di)ni sırf size müjde olsun ve kalbleriniz bununla güven bulsun diye yaptı. Yardım, yalnız, daima galib, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındandır.
Gültekin Onan
Tanrı bunu (yardımı) size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. 'Yardım ve zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Tanrı'nın katındandır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allah bu (imdadı) size, başka değil, sırf (zaferin) bir müjde (si) olsun, kalbleriniz onunla yatışsın diye yapdı. (Yoksa) nusret (ve zafer) ancak yegane gaalib ve yegane hükm ve hikmet saahibi olan Allah canibindendir.
İbni Kesir
Bu yardımı Allah; size, sırf bir müjde olsun ve kalbleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yoksa zafer, ancak Aziz ve Hakim olan Allah'tandır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(126-127.) Allah, bu yardımı size sadece müjde olması ve kalplerinizin bununla yatışması, kafir olanların da bir kısmını yok edip veya perişan ederek ümitsizce geri dönmeleri için yapmıştı. Zafer, ancak Aziz ve Hakim olan Allah katındandır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah bu imdadı sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla müsterih olsun diye yaptı. Nusret ve zafer, ancak (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi), aziz ve hakim olan Allah tarafından gelir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah bunu size bir müjde olsun ve kalplerinizdeki (hakikatinizdeki) kuvveye mutmain olmanız için yaptı. Yardım ancak ve yalnız Aziyz ve Hakiym olan Allah indindendir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD thus informs you, in order to give you good news, and to assure your hearts. Victory comes only from GOD, the Almighty, Most Wise.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And God did not give this except as good news to you, and so that your hearts may be assured with it. Victory is only from God, the Noble, the Wise.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God did not give this except as good news to you, and so that your hearts may be assured with it. Victory is only from God, the Noble, the Wise.
# Kelime Anlam Kök
1 ve ma:
2 cealehu: onu yapmaz جعل
3 llahu: Allah
4 illa: ancak (yapar)
5 buşra: müjde olsun diye بشر
6 lekum: size
7 velitetmeinne: ve güven bulsun diye طمن
8 kulubukum: kalbleriniz قلب
9 bihi: bununla
10 ve ma: ve yoktur
11 n-nesru: yardım نصر
12 illa: ancak( vardır)
13 min:
14 indi: katında عند
15 llahi: Allah
16 l-azizi: daima galib عزز
17 l-hakimi: hüküm ve hikmet sahibi حكم