/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Bu konuda senin yapabileceğin bir şey yoktur. O, ya onların tövbelerini kabul edecek ya da onlara azap edecek. Çünkü onlar, zalim kimselerdir.

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
Leyse leke minel emri şey'un ev yetube aleyhim ev yuazzibehum fe innehum zalimun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Senin bu hususta yapacağın bir şey yok. Allah onları ya bağışlayacak, yahut cezalandıracaktır; çünkü onlar gerçekten zalimlerdir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Tevbelerini kabul etmesi veya işledikleri zulümden dolayı onları azaplandırması seni ilgilendirmez.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Bu konuda senin yapabileceğin bir şey yoktur. O, ya onların tövbelerini kabul edecek ya da onlara azap edecek. Çünkü onlar, zalim kimselerdir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bu konuda senin elinde bir şey yoktur; (kafirler ya dönüş yapar) Allah tevbelerini kabul eder veya yanlışlar içinde kaldıklarından dolayı onlara azap eder*.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Senin yapacağın bir şey yoktur; pişmanlıklarını kabul edecek veya cezalandıracaktır. Aslında, onlar, haksızlık yapanlar arasındadır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İlahi emrin gerçekleşmesine dair senin elinde hiçbir yetki yoktur; dolayısıyla onların tevbelerini kabule ya da onları cezalandırmaya karar vermek de (sana düşmez); çünkü onlar zalimlerin ta kendileridir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İş ve hüküm konusunda sana düşen bir şey yoktur. Allah ya tövbelerini kabul ederek onları bağışlar yahut da zalim oldukları için onlara azap eder.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Allah'ın) Onların tevbelerini kabul etmesi veya zalim olduklarından dolayı azablandırması işinden sana bir şey (sorumluluk ve görev) yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Senin elinde yapacak bir şey yok. Allah ya onların tevbesini kabul eder ya da onlara azap eder. Çünkü onlar, zalimlerdir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesine yahut onları cezalandırmasına karar vermek senin işin değildir (ey Peygamber,) çünkü onlar zalimlerin ta kendileridir,
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah, ya tövbelerini kabul edip onları affeder, ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Senin elinde emirden bir şey yok, yahud onlara tevbe ettirsin ve yahud azab etsin çünkü onlar zalimdirler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O konuda senin yapacağın bir şey yoktur. Allah, ya tevbelerini kabul edip onları affeder, ya da zalim olduklarından dolayı onlara azab eder.
Gültekin Onan
(Tanrı'nın) Onların tevbelerini kabul etmesi veya zalim olduklarından dolayı azablandırması buyruğundan sana bir şey (sorumluluk ve görev) yoktur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Kullarımın) iş (in) den hiç bir şey sana aid değildir. (Allah) ya onların tevbesini kabul eder, yahud onları, kendileri zalim (kimse) ler oldukları için, azablandırır.
İbni Kesir
Senin elinde emirden bir şey yok. Allah, ya onların tevbesini kabul eder, yahut da zalim oldukları için azablandırır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Senin bu hususta yapacak bir şeyin yoktur. Allah, ya onların tevbesini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bu hususta sana ait bir iş yoktur: Allah ister onlara tövbe nasib edip bağışlar, ister nefislerine zulmettikleri için onları cezalandırır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Hüküm vermek sana ait değil; dilerse tövbelerini kabul eder veya azap verir. Gerçekten onlar zalimlerdir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
It is not up to you; He may redeem them, or He may punish them for their transgressions.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
You will have no say in the matter, for He may pardon them, or punish them; for they are wicked.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
You will have no say in the matter, for He may pardon them, or punish them for their wickedness.
# Kelime Anlam Kök
1 leyse: yoktur ليس
2 leke: senin
3 mine:
4 l-emri: o konuda امر
5 şey'un: (yapacağın) bir şey شيا
6 ev: ya
7 yetube: (Allah) tevbelerini kabul eder توب
8 aleyhim: onların
9 ev: ya da
10 yuazzibehum: onlara azab eder عذب
11 feinnehum: şüphesiz onlar (diye)
12 zalimune: zalimlerdir ظلم