/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kuşkusuz, Allah katında din, İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra ihtirasları nedeniyle ihtilafa düştüler. Kim, Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki, kuşkusuz Allah, Hesabı Çabuk Gören'dir.

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ
İnned dine indallahil islam, ve mahtelefellezine utul kitabe illa min ba'di ma caehumulılmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi ayatillahi fe innallahe seriul hısab.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH tarafından onaylanan biricik din, Teslim Olmak (islam) dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine bilgi geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. ALLAH'ın ayetlerini inkar edenler için ALLAH hesabı çabuk görür
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kuşkusuz, Allah katında din, İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra ihtirasları nedeniyle ihtilafa düştüler. Kim, Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki, kuşkusuz Allah, Hesabı Çabuk Gören'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah katında din, İslam'dır.* Kendilerine kitap verilenler, bu ilim* geldikten sonra, sırf birbirlerine hakimiyet kurma çabaları yüzünden ihtilaf çıkarırlar. Kim Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelirse, Allah onun hesabını hızlı görür.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kuşkusuz, Allah'ın katında, din, İslamiyet'tir. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki çekemezlik yüzünden uyuşmazlığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse; kuşkusuz, Allah, hesabı çok hızlı görür.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah katında tek din İslam'dır. Daha önce kendilerine mesaj gönderilenler, başka değil, yalnızca kıskançlıktan dolayı, kendilerine gerçeğin işareti geldiği halde farklı görüşlere saptılar. Kim Allah'ın mesajlarını inkar ederse, iyi bilsin ki Allah hesabı en seri biçimde görendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah katında din İslam'dır/barış ve esenlik için Allah'a teslim olmaktır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık/doymazlık/azgınlık/denge noktasından sapma/yalancılık/zulüm/kibir/zinakarlık yüzünden ihtilafa düştü. Kim Allah'ın ayetlerine nankörlük ederse, Allah, hesabı çabucak görecektir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam'dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki "kıskançlık ve hakka başkaldırma" (bağy) yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, (bilsin ki) gerçekten Allah, hesabı pek çabuk görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Doğrusu Allah katında din, İslam'dır. O kitap verilenlerin ayrılığa düşmesi ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastandır. Her kim de Allah'ın ayetlerini inkar ederse, şüphe yok ki Allah, hesabı çabuk görendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah nezdinde tek (hak) din, (insanın) O'na teslimiyetidir; daha önce vahiy verilenler, kıskançlıklarından dolayı, kendilerine (hakikat) bilgi(si) geldikten sonra (bu konuda) farklı görüşlere sarıldılar. Allah'ın mesajlarının doğruluğunu inkar edenlere gelince; unutma, Allah hesap görmede hızlıdır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu Allah ındinde din, islamdır; o kitab verilenlerin ıhtilaf etmeleri ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki bağıyden, ihtirastandır, her kim de Allahın ayetlerine küfrederse şüphe yok ki Allah çabık hisablıdır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah katında din, İslamdır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah, hesabı çabuk görendir.
Gültekin Onan
Hiç şüphesiz din, Tanrı katında islamdır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki 'kıskançlık ve hakka başkaldırma' (bağy) yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Tanrı'nın ayetlerine küfrederse, (bilsin ki) gerçekten Tanrı hesabı pek çabuk görendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hak din, Allah indinde İslamdır (müslümanlıkdır). Kitab verilenler (başka suretle değil) ancak kendilerine ilim geldikden sonra, aralarındaki ihtirasdan dolayı, ihtilafa düşdü. Kim Allanın ayetlerini inkarederse şübhesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir.
İbni Kesir
Gerçekte Allah katında din, İslam'dır. Ancak kitab verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Kim, Allah'ın ayetlerini inkar ederse; şüphesiz ki Allah, hesabı çabuk görendir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah katında din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki kıskançlık ve başkaldırı yüzünden ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar edip tanımazsa Allah, hesabı çok seri bir şekilde görendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah katında hak din, İslam'dır. O Ehl-i kitabın ihtilafları, kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra, sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki, Allah onların hesabını çabuk görür.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah indinde Din, İslam'dır! Kendilerine Kitap (bu konuda bilgi) verilenler, onlara verilen bu ilimden sonra haset ve ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esma'sının açığa çıkışı olan işaretleri) örterse, muhakkak ki Allah Seriy'ul Hisab'dır (yapılan işin hesabını anında sonuçlandıran).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The only religion approved by GOD is "Submission." Ironically, those who have received the scripture are the ones who dispute this fact, despite the knowledge they have received, due to jealousy. For such rejectors of GOD's revelations, GOD is most strict in reckoning.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The system with God is submission, and those who received the Book did not dispute except after the knowledge came to them out of jealousy between them. And whoever rejects the revelations of God, then God is swift in judgment.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The system with God is peacemaking and peaceful surrendering (islam). Those who received the book did not dispute except after the knowledge came to them out of jealousy between them. Whoever does not appreciate God's signs, then God is swift in computation.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 d-dine: din دين
3 inde: katında عند
4 llahi: Allah
5 l-islamu: İslamdır سلم
6 ve ma:
7 htelefe: ayrılığa düşmediler خلف
8 ellezine: kimseler
9 utu: verilmiş olan اتي
10 l-kitabe: Kitap كتب
11 illa: başka (bir sebeple)
12 min:
13 bea'di: sonra بعد
14 ma:
15 ca'ehumu: geldikten جيا
16 l-ilmu: ilim علم
17 begyen: aşırılıkları بغي
18 beynehum: aralarındaki بين
19 ve men: ve kim
20 yekfur: inkar ederse كفر
21 biayati: ayetlerini ايي
22 llahi: Allah'ın
23 feinne: (bilsin ki) şüphesiz
24 llahe: Allah
25 seriu: çabuk görendir سرع
26 l-hisabi: hesabı حسب