/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Allah'a ve Rasul'e itaat edin!" Eğer yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, gerçeği yalanlayan nankörleri sevmez.

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
Kul etiullahe ver resul, fe in tevellev fe innallahe la yuhibbul kafirin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat ediniz." Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah, kafirleri sevmez.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'ALLAH'a ve elçiye itaat edin,' de. Yüz çevirirlerse, elbette ALLAH inkarcıları sevmez.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Allah'a ve Rasul'e itaat edin!" Eğer yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, gerçeği yalanlayan nankörleri sevmez.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki: "Allah'a yani Kitabına* boyun eğin." Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah, ayetleri görmezlikten gelenleri (kafirleri) sevmez.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Allah'a ve elçiye boyun eğin!" Yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, nankörlük edenleri sevmez.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
De ki: "Allah'a ve elçisine itaat edin! Yok eğer itaatten yüz çevirirseniz, iyi bilin ki Allah nankörleri sevmez."
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şunu da söyle: "Allah'a ve resule itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, Allah küfre sapanları sevmez.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Allah'a ve elçisine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kafirleri sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: Allah'a ve peygambere itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
De ki: "Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin." Eğer (bundan) yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah hakikati inkar edenleri sevmez.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: Allaha ve Peygambere ıtaat edin; eğer aksine giderlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Allah'a ve Elçiye ita'at edin!" Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah, kafirleri sevmez.
Gültekin Onan
De ki "Tanrı'ya ve elçisine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Tanrı kafirleri sevmez.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
De ki: "Allaha ve o peygambere itaat edin". Eğer yüz çevirirlerse şübhesiz ki Allah da o kafirleri sevmez..
İbni Kesir
Allah'a ve peygamberlere itaat edin, de. Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah, kafirleri sevmez.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Allah'a ve Resulüne itaat edin! Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah, kafirleri sevmez.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
De ki: "Allah'a ve Resulullaha itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "Allah'a ve Rasule itaat edin!". . . Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah hakikati inkar edenleri sevmez.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Proclaim: "You shall obey GOD and the messenger." If they turn away, GOD does not love the disbelievers.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say: "Obey God and the messenger." But if they turn away, then God does not love the rejecters.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "Obey God and the messenger." But if they turn away, then God does not like the ingrates.
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 etiu: ita'at edin طوع
3 llahe: Allah'a
4 ve rrasule: ve Elçiye رسل
5 fein: eğer
6 tevellev: dönerlerse ولي
7 feinne: muhakkak ki
8 llahe: Allah
9 la:
10 yuhibbu: sevmez حبب
11 l-kafirine: kafirleri كفر