Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
De ki: "Allah'a ve Rasul'e itaat edin!" Eğer yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, gerçeği yalanlayan nankörleri sevmez.
قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
Kul etiullahe ver resul, fe in tevellev fe innallahe la yuhibbul kafirin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2etiuita'at edinطوع
3llaheAllah'a
4ve rrasuleve Elçiyeرسل
5feineğer
6tevellevdönerlerseولي
7feinnemuhakkak ki
8llaheAllah
9la
10yuhibbusevmezحبب
11l-kafirinekafirleriكفر
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat ediniz." Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah, kafirleri sevmez.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
'ALLAH'a ve elçiye itaat edin,' de. Yüz çevirirlerse, elbette ALLAH inkarcıları sevmez.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
De ki: "Allah'a ve Rasul'e itaat edin!" Eğer yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, gerçeği yalanlayan nankörleri sevmez.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
De ki: "Allah'a yani Kitabına
*
boyun eğin." Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah, ayetleri görmezlikten gelenleri (kafirleri) sevmez.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
De ki: "Allah'a ve elçiye boyun eğin!" Yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, nankörlük edenleri sevmez.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
De ki: "Allah'a ve elçisine itaat edin! Yok eğer itaatten yüz çevirirseniz, iyi bilin ki Allah nankörleri sevmez."
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şunu da söyle: "Allah'a ve resule itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, Allah küfre sapanları sevmez.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
De ki: "Allah'a ve elçisine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kafirleri sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: Allah'a ve peygambere itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
De ki: "Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin." Eğer (bundan) yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah hakikati inkar edenleri sevmez.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: Allaha ve Peygambere ıtaat edin; eğer aksine giderlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: "Allah'a ve Elçiye ita'at edin!" Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah, kafirleri sevmez.
Gültekin Onan
De ki "Tanrı'ya ve elçisine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Tanrı kafirleri sevmez.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
De ki: "Allaha ve o peygambere itaat edin". Eğer yüz çevirirlerse şübhesiz ki Allah da o kafirleri sevmez..
İbni Kesir
Allah'a ve peygamberlere itaat edin, de. Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah, kafirleri sevmez.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
De ki: -Allah'a ve Resulüne itaat edin! Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah, kafirleri sevmez.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
De ki: "Allah'a ve Resulullaha itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez."
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
De ki: "Allah'a ve Rasule itaat edin!"... Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah hakikati inkar edenleri sevmez.
Rashad Khalifa The Final Testament
Proclaim: "You shall obey GOD and the messenger." If they turn away, GOD does not love the disbelievers.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Say: "Obey God and the messenger." But if they turn away, then God does not love the rejecters.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Say, "Obey God and the messenger." But if they turn away, then God does not like the ingrates.