/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Hani melekler: "Ey Meryem! Allah, Kendi tarafından bir kelime* ile seni müjdeliyor: İsmi Meryem Oğlu Mesih İsa'dır. Dünyada da, ahirette de şeref sahibi, Allah'a çok yakın olanlardandır." dediler.

إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
İz kaletil melaiketu ya meryemu innallahe yubeşşiruki bi kelimetin minh, ismuhul mesihu isebnu meryeme vecihan fid dunya vel ahıreti ve minel mukarrebin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
O zaman melekler demişlerdi ki: "Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı, Meryemoğlu Mesih İsa'dır; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Melekler demişti ki: 'Meryem, ALLAH seni kendisinden bir Söz ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir. Dünyada da ahirette de önderlerdendir ve (Tanrı'ya) yakın olanlardandır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Hani melekler: "Ey Meryem! Allah, Kendi tarafından bir kelime* ile seni müjdeliyor: İsmi Meryem Oğlu Mesih İsa'dır. Dünyada da, ahirette de şeref sahibi, Allah'a çok yakın olanlardandır." dediler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Yine bir gün melekler Meryem'e dedi ki: "Meryem! Allah sana kendisinden bir söz* müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada da ahirette de itibarlıdır ve Allah'a yakın olanlardandır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Melekler, "Ey Meryem!" dediler; "Kuşkusuz, Allah, Kendisinden bir sözle, sevinçli bir haberi sana veriyor. Onun ismi, Meryem Oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada ve sonsuz yaşamda, saygın ve yakın olanlar arasındadır!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
O zaman melekler demişler di ki: "Ey Meryem! Allah sana adı Meryem oğlu İsa Mesih olan, dünyada da ahirette de gözde ve (Allah'a) yakınlardan biri olacak kendi katından bir kelimeyi müjdeliyor!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Bir de melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah seni, kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı, Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette yüz akıdır. Allah'a yaklaştırılanlardandır."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, saygındır' ve (Allah'a) yakın kılınanlardandır.."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Melekler şöyle dediği vakit: "Ey Meryem, haberin olsun, Allah seni dünya ve ahirette itibarlı biri ve kendisine yakın olanlardan olarak tarafından bir "kelime" ile müjdeliyor! Adı, Meryem oğlu Mesih İsa'dır."
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O zaman melekler, "Ey Meryem!" demişlerdi, "Allah, Kendisinden bir söz ile sana, Meryem oğlu İsa Mesih adıyla bilinecek, bu dünyada ve öteki dünyada büyük şeref sahibi ve Allah'ın en yakınlarından olacak (bir oğul) müjdeliyor.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hani melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Melekler dediği vakit: Ya Meryem! Haberin olsun Allah seni tarafından bir kelime ile müjdeleyor: İsmi Mesih İsa ibni Meryem, dünya ve ahırette vecih olarak hem de mukarrebinden.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Melekler demişti ki: "Ey Meryem, Allah seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir; dünyada da, ahirette de gözde (şerefli) ve (Allah'a) yakın olanlardandır."
Gültekin Onan
Hani melekler, dediler ki; "Meryem, doğrusu Tanrı kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, saygındır' ve (Tanrı'ya) yakın kılınanlardandır.."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Melekler: "Ey Meryem. Allah, kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor: Adı İsa, (lakabı) Mesih, (sıfatı) Meryem oğludur. Dünyada da, ahiretde de sanı yücedir. (Allaha) çok yakınlardandır da".
İbni Kesir
Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem; Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor. Adı; Meryem oğlu İsa, Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de, şanı yücedir. Allah'a yakın kılınanlardandır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Melekler demişti ki: -Meryem, Allah sana, adı Mesih, Meryem oğlu, İsa dünya ve ahirette itibarlı ve öncülerden/mukarrebinden olacak kendisinden bir kelimeyi (İsa'yı) müjdeliyor.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Gün geldi, melekler ona: "Meryem! Allah, Kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da ahirette de itibarlı, Allah'a en yakın kullardan olacaktır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Hani melaike Meryem'e şöyle demişti: "Allah kendisinden Bi-kelimeyi (kendisini tanımladığı Esma'sından kendisini vasfettiği bazı kuvveleri açığa çıkaracağı bir kulunu) sana müjdeliyor. Onun ismi El Mesih, Meryemoğlu İsa'dır. Dünyada ve sonsuz gelecek sürecinde vecih (şerefi çok yüce) ve mukarrebundandır (Allah'a Kurbiyet mertebesinde yaşayan {Allah'ın bazı kendine has isimlerinin manalarının bu yakınlık sebebiyle kendisinde açığa çıktığı} mucizelere vesile kişi). "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The angels said, "O Mary, GOD gives you good news: a Word from Him whose name is 'The Messiah, Jesus the son of Mary. He will be prominent in this life and in the Hereafter, and one of those closest to Me.'
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And the angels said: "O Mary, God gives you glad tidings of a word from Him. His name is the Messiah, Jesus, son of Mary. Honorable in this world and in the Hereafter, and from among those who are made close."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The controllers said, "O Mary, God gives good news of a word from Him. His name is the Messiah, Jesus the son of Mary. Honorable in this world and in the Hereafter, and from among those who are made close."
# Kelime Anlam Kök
1 iz: hani
2 kaleti: demişti قول
3 l-melaiketu: Melekler ملك
4 ya meryemu: Meryem
5 inne: şüphesiz
6 llahe: Allah
7 yubeşşiruki: seni müjdeliyor بشر
8 bikelimetin: bir kelime ile كلم
9 minhu: kendisinden
10 ismuhu: onun adı سمو
11 l-mesihu: Mesih'dir
12 iysa: Îsa
13 bnu: oğlu بني
14 meryeme: Meryem
15 vecihen: yüzdedir (şereflidir) وجه
16 fi:
17 d-dunya: dünyada دنو
18 vel'ahirati: ve ahirette اخر
19 ve mine:
20 l-mukarrabine: ve (Allah'a) yakın olanlardandır قرب