/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İnsanların İbrahim'e en yakın olanları ona tabi olanlar, bu Nebi* ve iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.*

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
İnne evlen nasi bi ibrahime lellezinettebeuhu ve hazan nebiyyu vellezine amenu vallahu veliyyul mu'minin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Muhakkak ki İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar ile şu Peygamber ve müminlerdir. Allah ise iman edenlerin dostu ve koruyucusudur.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, onu izleyenler, bu peygamber ve inananlardır. ALLAH inananların egemeni ve dostudur.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İnsanların İbrahim'e en yakın olanları ona tabi olanlar, bu Nebi* ve iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.*
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, onun izinden gidenler ile bu Nebi (Muhammed) ve ona inanıp güvenenlerdir. Bütün müminlerin en yakını (velisi) Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aslında, insanların İbrahim'e en yakın olanı; Onu izleyenler, bu peygamber ve inananlardır. Ve Allah, inananların Dostudur.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Gerçekte İbrahim'e en yakın olanlar ona uyanlardır; yani, işte bu peygamber ve iman edenlerdir: şu da var ki Allah inananların tümüne yakındır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Veli'sidir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakını, elbette onun izinden gidenler, şu peygamber ve inananlardır. Allah, inananların velisidir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Gerçekte İbrahim'e en yakın olanlar, muhakkak ki -bu Peygamber'in ve (o'na) inanan herkesin yaptığı gibi- o'na tabi olanlardır; Allah da inananlara yakındır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz, insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin dostudur.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu insanların İbrahime en yakını her halde onun izince gidenler ve şu Peygamber ve iman edenlerdir, Allah da mü'minlerin velisidir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, bu peygamber ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin dostudur.
Gültekin Onan
Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile inananlardır. Tanrı inançlıların velisidir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hakıykat, İbrahime insanların en yakıyni, her halde (zamanında) ona tabi olanlarla şu Peygamber ve (şu) iman edenlerdir. Allah, o iman edenlerin yari (yardımcısı) dır.
İbni Kesir
Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar; o'na uyanlar, peygamber ve iman edenler. Ve o, müşriklerden de değildi. Ve Allah mü'minlerin velisidir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, Ona uyanlarla şu peygamber ve iman edenlerdir. Allah, müminlerin velisidir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar, bu Peygamber ve bu Peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Gerçekte İbrahim'deki hakikate en yakın olanlar; Onun anlayışı üzere yürüyenler, bu Nebi (Hz. Muhammed) ve Ona iman edenleridir. Allah iman edenlerin Veliyy'idir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The people most worthy of Abraham are those who followed him, and this prophet, and those who believe. GOD is the Lord and Master of the believers.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The most legitimate people to Abraham are those who followed him; and this prophet, and those who believed; and God is the supporter of the believers.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The closest people to Abraham are those who followed him, this prophet, and those who acknowledged; and God is the ally of those who acknowledge.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: doğrusu
2 evla: en yakın olanı ولي
3 n-nasi: insanların نوس
4 biibrahime: İbrahim'e
5 lellezine: kimselerdir
6 ttebeuhu: ona uyan(lar) تبع
7 ve haza: ve bu
8 n-nebiyyu: nebi نبا
9 vellezine: ve kimselerdir
10 amenu: inanan(lar) امن
11 vallahu: Allah da
12 veliyyu: dostudur ولي
13 l-mu'minine: mü'minlerin امن