/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

O, sizden melekleri ve nebileri Rabb'ler edinmenizi istemez. Siz, Müslüman olduktan sonra, sizden kafir olmanızı mı isteyecek?

وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ
Ve la ye'murekum en tettehizul melaikete ven nebiyyine erbaba, e ye'murukum bil kufri ba'de iz entum muslimun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
O, melekleri ve peygamberleri tanrı edinmenizi emretmez. Zaten, kendinizi Allah'a teslim ettikten sonra, hiç sizi hakikati inkara davet eder mi?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ve size, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size hiç inkarı emreder mi?
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
O, sizden melekleri ve nebileri Rabb'ler edinmenizi istemez. Siz, Müslüman olduktan sonra, sizden kafir olmanızı mı isteyecek?
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Melekleri ve nebileri rabler edinmenizi de isteyemez. Siz Allah'a teslim olduktan sonra, ayetleri görmemenizi mi isteyecek?
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Melekleri ve peygamberleri de efendiler edinmenizi buyruk vermez. Teslim olduğunuzda, nankörlük etmenizi buyruk verir mi?
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Yine O, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi emretmez; siz Allah'a kayıtsız şartsız teslim olduktan sonra, o size inkarı emreder mi hiç?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ve size melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz, müslümanlar haline geldikten sonra inkarı mı emreder size?
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
O, melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Siz, müslüman olduktan sonra, size küfrü mü emredecek?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve hiçbir zaman melekleri ve peygamberleri tanrılar edinmenizi de emredemez. O halde siz, müslüman olduktan sonra, size inkarcı olmanızı emredebilir mi?
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O, melekleri ve peygamberleri tanrı edinmenizi emretmez: (zaten) kendinizi Allah'a tam teslim ettikten sonra hiç O sizi hakikati inkara davet eder mi?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onun size, "Melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin." diye emretmesi de düşünülemez. Siz müslüman olduktan sonra, o size hiç inkarı emreder mi?
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve hiç bir zaman size Melaikeyi ve Peygamberleri rablar ittihaz etmenizi de emredemez, ya siz Müsliman olduktan sonra size küfrü emredebilir mi?
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve size: "Melekleri ve peygamberleri tanrılar edinin!" diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size inkarı emreder mi?
Gültekin Onan
O, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi buyurmaz. Siz, müslüman olduktan sonra, size küfrü mü buyuracak?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Sizin, melekleri ve peygamberleri Tanrılar edinmenizi de emretmez O. Ya size, siz müslümanlar oldukdan sonra, hiç kafirliği emreder mi?
İbni Kesir
Size melekleri ve peygamberleri Rabb olarak benimsemenizi de emretmez. Müslüman olduktan sonra size küfretmeyi mi emredecek?
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
O size melekleri ve Peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Size Müslüman olduktan sonra, hiç kafir olmayı emreder mi?!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ve o size: "Melekleri ve peygamberleri rab edinin." diye bir emir de vermez. Siz Allah'a boyun eğen Müslüman olduktan sonra, hiç kalkıp sizin küfre sapmanızı emreder mi?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Size, melekleri veya Nebileri, Rabler edinmenizi de emretmez (o ilim sahibi beşer). Siz Allah'a teslim olduktan sonra, hakikatinizi inkar etmenizi ister mi?
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Nor would he command you to idolize the angels and the prophets as lords. Would he exhort you to disbelieve after becoming submitters?
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Nor does He order you that you take the angels and the prophets as patrons. Would He order you to rejection after you have submitted?
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Nor does he order you that you take the controllers and the prophets as lords. Would he order you to reject after you have peacefully surrendered?
# Kelime Anlam Kök
1 ve la:
2 ye'murakum: ve size emretmez امر
3 en: diye
4 tettehizu: edinin اخذ
5 l-melaikete: Melekleri ملك
6 ve nnebiyyine: ve nebileri نبا
7 erbaben: tanrılar ربب
8 eye'murukum: size emreder mi? امر
9 bil-kufri: inkar etmeyi كفر
10 bea'de: sonra بعد
11 iz: olduktan
12 entum: siz
13 muslimune: müslümanlar سلم