Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Fakat inananlar ve salihatı yapanlar, onlar güzel bir bahçede mutluluk içinde yaşayacaklardır.

فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
Fe emmellezine amenu ve amilus salihati fe hum fi ravdatin yuhberun.
#kelimeanlamkök
1feemmaancak
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4ve amiluve yapanlarعمل
5s-salihatiiyi işlerصلح
6fehumonlar
7fiiçinde
8ravdetinbir bahçeروض
9yuhberuneneş'elendirilirlerحبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İman edip iyi ameller işleyenlere gelince, onlar cennette bol nimet ve sevince kavuşacaklardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar cennette (nimetlerle) neşelendirileceklerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar ise bir bahçe içinde neşelendirilirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Fakat inananlar ve salihatı yapanlar, * onlar güzel bir bahçede mutluluk içinde yaşayacaklardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnanan ve iyi işler yapanlar, has bahçede, sevinç içinde olacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnanmış olarak erdemli edimler yapanlar, sonunda bir bahçe içinde sevindirilirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Artık, iman eden ve imana uygun iyi işler işleyen kimseler tarifsiz bir mutluluk bahçesinde, ruha safa veren bir musiki ile mest olacaklar;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar bir bahçe içinde mutlu kılınırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İman edip iyi işler yapmış olanlara gelince o zaman bir bahçede neşelenirler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar bir mutluluk, esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İmdi iyman edib salih ameller yapmış olanlar, o vakıt onlar bir ravzada neş'elenirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnanıp iyi işler yapanlar, onlar (çiçekli, ırmaklı) bir bahçe içinde neş'elendirilirler.

 • Gültekin Onan

  Böylece inanıp salih amellerde bulunanlar artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Artık iman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Onlar bir bağçede (yaşayıb) mesrur olurlar.

 • İbni Kesir

  İman edip salih amellerde bulunanlar; bir bahçededirler, ağırlanırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer, iman etmiş, doğruları yapmış kimseler iseler, bir cennet bahçesinde neşelenirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İman edip güzel ve makbul işler yapanlar cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar bir huzur ortamında sevindirilirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanıp erdemli davrananlar ise bir bahçe içinde neşelendirilirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Fakat inananlar ve salihatı yapanlar*, onlar güzel bir bahçede mutluluk içinde yaşayacaklardır.

 • Progressive Muslims

  Then as for those who believed and did good works, they will be delighted in a luxurious place.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  As for those who heed warning and do righteous deeds: they will be made glad in a lush meadow;

 • Aisha Bewley

  As for those who had iman and did right actions, they will be made joyful in a verdant meadow.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who believe and lead a righteous life, they will be in Paradise, rejoicing.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So, those who believed and did good works, they will be delighted in a luxurious place.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then as for those who acknowledged and promoted reforms, they will be delighted in a luxurious place.