Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafir olup ayetlerimizi ve ahiret kavuşmasını yalanlayan kimselere gelince; onlar, azap içinde hazır bulundurulurlar.

وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا وَلِقَٓائِ الْاٰخِرَةِ فَاُو۬لٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ
Ve emmellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ve likail ahıreti fe ulaike fil azabi muhdarun.
#kelimeanlamkök
1veemmafakat
2ellezinekimseler
3keferuinkar eden(ler)كفر
4ve kezzebuve yalanlayanlarكذب
5biayatinaayetlerimiziايي
6velika'ive buluşmasınıلقي
7l-ahiratiahiretاخر
8feulaikeonlar da
9fiiçine
10l-azabiazabınعذب
11muhderunegetirilirlerحضر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını inkar edenlere gelince, işte onlar azapla yüz yüze bırakılacaklardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar (yani) ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlamış olanlar ise işte onlar azapta hazır bulundurulacaklardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edip, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar da azabın içine sokulurlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafir olup ayetlerimizi ve ahiret kavuşmasını yalanlayan kimselere gelince; onlar, azap içinde hazır bulundurulurlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Görmezlikten gelerek ayetlerimiz karşısında ve Ahiretteki yüzleşme konusunda yalan söyleyenler var ya, onlar azab içinde tutuklu kalacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Oysa nankörlük ederek ayetlerimizi ve sonsuz yaşam buluşmasını yalanlayanlar; cezanın içine atılacak olanlar, işte onlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ama inkar eden, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayan kimselere gelince: işte böyleleri de azabın içerisinde (yaptıklarıyla) yüzleşecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnkar edip ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, onlar azabın içinde hazır bulundurulurlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak inkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ise; artık onlar da azab için hazır bulundurulurlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ayetlerimize ve ahiret buluşmasına yalan deyip de küfredenlere gelince, işte bunlar o zaman azap içinde huzura celbedilirler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakikati reddedip mesajlarımızı inkar edenlere -ve (böylece) öteki dünyanın varlığını yalanlayanlara- gelince, onlar azabın içine atılıvereceklerdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ayetlerimize ve Ahıret likasına yalan deyib de küfredenlere gelince işte bunlar o vakıt azab içinde ihzar olunurlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat inkar edip ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, onlar da (tutuklanıp) azabın içine getirilirler.

 • Gültekin Onan

  Ancak küfredip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ise, artık onlar da azab için hazır bulundurulurlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Amma küfr (ve inkar) edib de ayetlerimizi ve ahiret mülakaatını yalan sayanlar, onlar da azabda (kalmak üzere) ihzaar olunmuşlardır.

 • İbni Kesir

  Küfredip de ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince; işte onlar, azab için hazır bulundurulurlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ya bir de inkar etmiş ve ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlamış olanlar ise; işte onlar da azap içinde hazır tutulurlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İnkar edip ayetlerimizi ve öldükten sonra dirilmeyi, Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar ise, azaba atılmak üzere getirilirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenler ve varlıklarındaki işaretlerimizi ve sonsuz gelecek yaşama kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar da (o malum) azabın içinde zorunlu kalırlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edip, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar da azabın içine sokulurlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayarak nankörlük eden, ayetlerimizi ve ahiret kavuşmasını yalanlayan kimselere gelince; onlar, azap içinde hazır bulundurulurlar.

 • Progressive Muslims

  And as for those who rejected and denied Our revelations and the meeting of the Hereafter, they shall be brought forth for the retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But as for those who ignore warning and deny Our proofs and the meeting of the Hereafter: those will be summoned to the punishment.

 • Aisha Bewley

  But as for those who were kafir and denied Our Signs and the meeting of the Next World, they will be summoned to the punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who disbelieve, and reject our revelations and the meeting of the Hereafter, they will last in the retribution forever.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And as for those who rejected and denied Our revelations and the meeting of the Hereafter, they shall be brought forth for the retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who rejected and denied Our signs and the meeting of the Hereafter, they shall be brought forth for the retribution.