Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

En yakın bir yerde. Bu yenilgilerinden sonra pek yakında galip geleceklerdir.

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
Fi ednel ardı ve hum min ba'di galebihim se yaglibun.
#kelimeanlamkök
1fi
2ednaen yakınدنو
3l-erdibir yerdeارض
4vehumve onlar
5min
6bea'disonraبعد
7galebihimyenilgilerindenغلب
8seyeglibuneyeneceklerdirغلب

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
- Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(2, 3, 4, 5) Rumlar (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın yerde yenildi. (Oysa) onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir (yetki) yalnızca Allah'a aittir. O gün, müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir.
*
(Allah) dilediğine (layık olana) yardım eder. O güçlüdür, çok merhametlidir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yeryüzünün/ülkenin en alçak yerinde... Yengilerinden sonra yenileceklerdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
En yakın bir yerde. Bu yenilgilerinden sonra pek yakında galip geleceklerdir.
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
(Yenilgi) Çok yakın bir yerde
*
oldu. Onlar, bu yenilginin ardından galip geleceklerdir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yeryüzünün en alçak yerinde. Yenilgilerinden sonra da yeneceklerdir.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(üstelik) en yakın yerde; ama onlar, bu yenilgilerinin ardından yeniden galip gelecekler;

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yeryüzünün en yakın/en alçak bir yerinde. Ama onlar yengilerinin ardından galip duruma geçecekler,

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
yeryüzünün yakınında; ama onlar bu yenilgilerinin arkasından muhakkak üstün geleceklerdir,

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
yakın bir yerde; ama bu yenilgiye rağmen (yeniden) üstünlük sağlayacaklar

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(2-5) Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Arzın yakınında, maamafih onlar bu mağlubiyyetlerinin arkasından bir kaç sene içinde muhakkak galebe edecekler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Bölgeye) En yakın bir yerde. Onlar (bu) yenilgilerinden sonra yeneceklerdir;

Gültekin Onan
Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından gaalib olacaklar,

İbni Kesir
Yakın bir yerde. Ama onlar, bu yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yenilgiden sonra galip geleceklerdir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(2-3) Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Yakın bir bölgede... Onlar (Rum) bu yenilgiden sonra, galip geleceklerdir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
(Arapların yaşadığı) bölgeye en yakın yerde... Yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
En yakın bir yerde. Bu yenilgilerinden sonra pek yakında galip geleceklerdir.

Rashad Khalifa The Final Testament
In the nearest land. After their defeat, they will rise again and win.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
At the lowest part on the earth. But after their victory, they will be defeated.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
At the lowest point on the earth. But after their victory, they will be defeated.