Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla şımarırlar. Kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse, o zaman hemen umutsuzluğa kapılırlar.

وَاِذَٓا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَاۜ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ
Ve iza ezaknen nase rahmeten ferihu biha, ve in tusıbhum seyyietun bima kaddemet eydihim iza hum yaknetun.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2ezeknabiz taddırdığımızذوق
3n-naseinsanlaraنوس
4rahmetenbir rahmetرحم
5ferihusevinirlerفرح
6bihaonunla
7veinve eğer
8tusibhumonlara erişirseصوب
9seyyietunbir kötülükسوا
10bimadolayı
11kaddemetöne sürdüklerindenقدم
12eydihimelleriyle (yapıp)يدي
13izaderhal
14humonlar
15yeknetuneumutsuzluğa düşerlerقنط
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnsanlara katımızdan bir bolluk tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük geldiğinde hemen ümitsizliğe düşerler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İnsanlara bir rahmet (bolluk) tattırdığımızda ona sevinirler. Yaptıkları nedeniyle başlarına bir kötülük gelse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halka bir rahmet tattırdığımız vakit onunla sevinirler. Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerine bir kötülük dokunsa derhal umutsuzluğa düşerler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla şımarırlar. Kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse, o zaman hemen umutsuzluğa kapılırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara ikramımızdan tattırdığımızda sevinirler. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına kötülük gelse hemen umutsuzluğa düşerler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda onunla sevinirler. Yaptıklarından dolayı kendilerine bir kötülük geldiğinde ise hemen umutlarını yitirirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Evet, ne zaman insanlara bir rahmet tattıracak olsak onunla sevince gark olurlar; ama elleriyle işledikleri yüzünden başlarına bir kötülük gelse, o zaman da hemen umutsuzluğa kapılıverirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda, onunla ferahlar, şımarırlar. Kendi ellerinin hazırladıkları yüzünden kendilerine bir kötülük gelip çatsa, hemencecik ümitsizliğe düşerler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz insanlara bir rahmet taddırdığımız zaman, onunla sevinirler; kendi ellerinin takdim ettiği dolayısıyla onlara bir kötülük isabet ettiğinde, hemen umutsuzluğa kapılırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona güveniyorlar; ellerinin yaptığı birşey sebebiyle başlarına bir kötülük gelince de (hemen) her ümidi kesiveriyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Her zaman olduğu gibi,) insanlara rahmetimizi tattırdığımız zaman buna sevinirler; fakat kendi yapıp ettikleri sonucunda başlarına bir bela gelince de bütün ümitlerini yitirirler!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de biz insanlara bir rahmet tattırdığımız vakıt ona güveniyorlar da ellerinin takdim ettiği bir sebeble başlarına bir fenalık gelirse her ümidi kesiveriyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz insanlara bir rahmet taddırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yapıp öne sürdükleri(işleri)nden dolayı onlara bir kötülük erişince de, derhal umutsuzluğa düşerler.

 • Gültekin Onan

  Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla sevinirler; kendi ellerinin takdim ettiği dolayısıyla onlara bir kötülük isabet ettiğinde, hemen umutsuzluğa kapılırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ne zaman insanlara bir rahmet tatdırdı isek onunla şımarmışlardır. Kendi ellerinin öne sürdükleri (günahlar) yüzünden onlara bir fenalık isaabet edince de hemen onlar ümidlerini kesiverirler.

 • İbni Kesir

  Ne zaman da insanlara bir rahmet tattırdık ise; onunla sevinirler. Ama yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse; hemen ümidlerini kesiverirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, ona sevinirler; ve eğer kendi yaptıkları yüzünden bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşerler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İnsanlara bir nimet, bir bolluk tattırdığımızda onunla sevinip şımarırlar.Şayet kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir fenalık gelirse, hemen ümitsizliğe düşerler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda, onunla sevinirler.. . Kendi elleriyle yaptıkları sonucu olarak bir kötülük yaşarlarsa, hemen onlar ümitsizliğe düşerler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halka bir rahmet tattırdığımız vakit onunla sevinirler. Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerine bir kötülük dokunsa derhal umutsuzluğa düşerler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla şımarırlar. Kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse, o zaman hemen umutsuzluğa kapılırlar.

 • Progressive Muslims

  And if We grant the people a taste of mercy, they become happy with it, but if evil afflicts them for what they have done, they become in despair!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when We let men taste mercy, they exult thereat; but if evil befalls them because of what their hands sent ahead, then they despair.

 • Aisha Bewley

  When We give people a taste of mercy, they rejoice in it, but when something bad happens to them because of what they themselves have done, they immediately lose all hope.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When we bestow mercy upon the people, they rejoice therein. But when adversity befalls them, as a consequence of their own works, they become despondent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if We grant the people a taste of mercy, they become happy with it, but if evil afflicts them for what they have done, they become in despair!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If We grant the people a taste of mercy, they become happy with it, but if evil afflicts them for what they have done, they become in despair!