Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar, ahiret hayatının bilincinde değildirler.

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
Ya'lemune zahiren minel hayatid dunya, ve hum anil ahıreti hum gafilun.
#kelimeanlamkök
1yea'lemunebilirlerعلم
2zahirandış yüzünüظهر
3mine
4l-hayatihayatınınحيي
5d-dunyadünyaدنو
6vehumve onlar
7ani-ten
8l-ahiratiahiret-اخر
9humonlar
10gafilunegafildirlerغفل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onlar, dünya hayatının sadece görünen kısmını bilirler. Oysa onlar, gerçekten ahiretten habersizdirler.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler.
*
Onlar ahiretten tamamen habersiz(miş gibi davranır)lar.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlar dünya hayatının dış (görünen) yüzünü bilirler. Ahiretten ise habersizdirler.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar, ahiret hayatının bilincinde değildirler.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bütün bildikleri dünya hayatının görüntüsüdür. Onlar Ahireti dikkate almazlar. İlgi duymazlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Onlar, dünya yaşamının dış yüzünü bilirler. Sonsuz yaşam konusunda ise aymazlık içindedirler.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
onlar sadece bu dünya hayatının görünür yüzünü tanırlar, ama onlar (görünmeyen) öteki hayattan gafildirler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Onlar basit ve iğreti hayattan, bir dış görünüşü bilirler. Ama ahiretten tam bir gaflet içindedirler onlar!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar, dünya hayatından (yalnızca) dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar, bu dünya hayatının dış yüzünü bilirler; ahiretten ise hep gafildirler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onlar bu dünya hayatının yalnız görünen yüzünü tanırlar, ebedi ve nihai olandan ise tamamen habersizdirler.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedirler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir zahir bilirler Dünya hayattan, Ahıretten ise hep gafildirler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onlar, sadece şu yakın hayatın dış yüzünü bilirler; ahiretten ise onlar tamamen gafildirler.

Gültekin Onan
Onlar, dünya hayatından (yalnızca) dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar (bu) dünya hayatından (yalınız) bir dış (taraf) ı bilirler. Ahiretden ise onlar gaafillerin ta kendileridir.

İbni Kesir
Onlar dünya hayatının yalnız dış yüzünü bilirler. Ve onlar ahiretten ise gafillerdir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlar, dünya hayatının görünüşünü bilirler. Onlar, ahiretten gafil kimselerdir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bildikleri, sadece dünya hayatının dış görünüşüdür; ama ahiretten habersiz, gafildirler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Onlar kozalarında yaşamaları yüzünden sonsuz gelecek yaşamdan habersizdirler; dünya hayatını madde yanı itibarıyla bilip kabul ederler!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlar dünya hayatının dış yüzünü yanını bilirler. Ahiretten ise habersizdirler.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar, ahiret hayatının bilincinde değildirler.

Rashad Khalifa The Final Testament
They care only about things of this world that are visible to them, while being totally oblivious to the Hereafter.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They only know the outside appearance of the worldly life; and regarding the Hereafter, they are ignorant.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They only know the outside appearance of the worldly life; and regarding the Hereafter, they are ignorant.