Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, muhasebe yapıp hiç düşünmüyorlar mı? Allah; gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındaki şeyleri ancak hakk ile ve belli bir süre için yarattı. İnsanların çoğu Rabb'lerinin huzuruna çıkacaklarını küfrediyorlar.

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ٓي اَنْفُسِهِمْ۠ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَٓا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمًّىۜ وَاِنَّ كَث۪يراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَٓائِ۬ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ
E ve lem yetefekkeru fi enfusihim, ma halakallahus semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakkı ve ecelin musemma ve inne kesiran minen nasi bi likai rabbihim le kafirun.
#kelimeanlamkök
1evelem
2yetefekkeruhiç düşünmediler mi?فكر
3fiiçlerinde
4enfusihimkendiنفس
5ma
6halekayaratmamıştırخلق
7llahuAllah
8s-semavatigöklerdeسمو
9vel'erdeve yerdeارض
10ve mave bulunanları
11beynehumabu ikisi arasındaبين
12illadışında
13bil-hakkihak olmasıحقق
14ve ecelinve bir süreاجل
15musemmenbelirtilmiştirسمو
16ve inneve şüphesiz
17kesirançoğuكثر
18mine-dan
19n-nasiinsanlar-نوس
20bilika'ikavuşmayıلقي
21rabbihimRabblerineربب
22lekafiruneinkar etmektedirlerكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendi kendilerine, Allah'ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak bir amaç için ve sonu belirli bir süreye bağlı olarak yarattığını düşünmezler mi? İnsanlardan birçoğu, Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak ve ancak bir amaç ile* ve belirli bir süre için yarattığını kendi kendilerine hiç mi düşünmediler! Şüphesiz ki insanların çoğu, Rableriyle karşılaşmayı inkâr etmektedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri bir amaç için ve belli bir süre için yaratmıştır. Buna rağmen, insanların çoğunluğu Efendi'leriyle karşılaşmayı inkar etmektedirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, muhasebe yapıp hiç düşünmüyorlar mı? Allah; gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındaki şeyleri ancak hakk ile ve belli bir süre için yarattı. İnsanların çoğu Rabb'lerinin huzuruna çıkacaklarını küfrediyorlar.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar içten içe hiç düşünmediler mi; Allah gökleri ve yeri başka şekilde değil, sadece gerçek ve belli bir ömrü olan varlıklar olarak* yaratmıştır. İnsanların çoğu Rableriyle yüzleşmeyi gözardı ederler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendi benliklerini düşünmüyorlar mı? Allah, gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri, yalnızca gerçek olarak ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır. Aslında, insanların çoğu, Efendilerine kavuşmayı inkar ederler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şimdi onlar kendi iç dünyalarında hiç muhasebe yapmazlar mı? Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri asla bir amaç ve anlamdan, dahası sınırlı bir ömürden yoksun olarak yaratmamıştır. Ne var ki insanlardan bir çoğu Rablerine kavuşacaklarını inatla inkar etmektedirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendi benliklerinin içinde olup bitenleri de mi düşünmediler! Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri ancak hak üzere ve belirlenmiş bir süreye bağlı olarak yaratmıştır. Şu da bir gerçek ki, insanlardan çokları Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar ediyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendi nefisleri konusunda düşünmüyorlar mı? Allah, gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre (ecel) olarak yaratmıştır. Gerçekten, insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ediyorlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Vicdanlarında bir düşünmediler mi? Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasındaki şeyleri gerçeğe uygun ve belirli bir süre için yaratmıştır. Bununla beraber insanlardan bir çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ederler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar kendi içlerinde bir muhasebe yapmayı hiç bilmezler mi? Allah, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyi (deruni) bir anlamdan ve (kendi belirlediği) bir zaman sınırından yoksun yaratmış olamaz: fakat, çoğu kimse, sonunda Rablerine kavuşacaklarını hala inatla reddeder!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, kendi nefisleri(nin yaratılış incelikleri) hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nefislerinde bir düşünmediler de mi? Allah o Gökleri ve Yeri ve ikisinin arasındakileri başka değil, ancak hak sebeb ve müsemma bir ecel ile halk buyurmuştur, bununla beraber doğrusu insanlardan bir çoğu rablarının likasına kafirdirler.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki Allah, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak olarak ve belirtilmiş bir süre ile yaratmıştır? İnsanlardan çoğu, Rabblerine kavuşmayı inkar etmektedirler.

 • Gültekin Onan

  Kendi nefsleri konusunda düşünmüyorlar mı (yetefekkeru)? Tanrı, gökleri yeri ve bu ikisi arasında olanları ancak hak ve ecel ile yaratmıştır. Gerçekten, insanlardan çoğu rablerine kavuşmaya küfrediyorlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nefisleri hakkında (olsun) iyiden iyi düşünmediler mi? Allah o gökleri, o yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri hakk (ın ikaamesine) ve muayyen bir va'de (nin inkızaasına) sebeb olmakdan başka (bir hikmetle) yaratmamışdır. Hakıykat, insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı cidden inkar edicilerdir.

 • İbni Kesir

  Kendi nefisleri hakkında düşünmezler mi? Ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ile ve belirli bir süre için yaratmıştır. Doğrusu insanların çoğu Rabblarına kavuşmayı inkar ederler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendi kendilerine hiç düşünmüyorlar mı? Allah gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri ancak hak ile ve belirli bir süre için yaratmıştır. İnsanların çoğu, Rabb'lerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ederler

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki: Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan bütün varlıkları gerçek bir gaye ile, belirli bir vadeye kadar yaratmıştır. Ama insanların birçoğu, Rab'lerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ediyorlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nefslerindekini (hakikatlerini) hiç tefekkür etmediler mi? Allah, semaları, arzı ve ikisi arasında olan şeyleri sadece Hak olarak; belli bir ömür süreciyle yarattı! Şüphesiz ki insanlardan çoğu Rablerine ereceklerini inkar edenlerdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri bir amaç için ve belli bir süre için yaratmıştır. Buna rağmen, insanların çoğunluğu Rab'leriyle karşılaşmayı inkar etmektedirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, muhasebe yapıp hiç düşünmüyorlar mı? Allah; gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındaki şeyleri ancak hakk ile ve belli bir süre için yarattı. İnsanların çoğu Rabb'lerinin huzuruna çıkacaklarını yalanlamaktadırlar.

 • Progressive Muslims

  Did they not reflect upon themselves God did not create the heavens and the Earth and what is between them except by truth and an appointed term. But most of the people are in denial regarding their meeting with their Lord.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Have they not reflected within themselves? God created the heavens and the earth and what is between them only in truth and for a stated term; and many among men are deniers of the meeting with their Lord.

 • Aisha Bewley

  Have they not reflected within themselves? Allah did not create the heavens and the earth and everything between them except with truth and for a fixed term. Yet many people reject the meeting with their Lord.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Why do they not reflect on themselves? GOD did not create the heavens and the earth, and everything between them, except for a specific purpose, and for a specific life span. However, most people, with regard to meeting their Lord, are disbelievers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did they not reflect upon themselves? God did not create the heavens and the earth and what is between them except with truth and an appointed term. But most of the people are in denial regarding their meeting with their Lord.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did they not reflect upon themselves? God did not create the heavens and the earth and what is between them except by truth and an appointed term. But most of the people are in denial regarding their meeting with their Lord.