Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim de Kafirlik ederse, artık onun Küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü yalnızca Bize'dir. Yaptıkları şeyleri haber vereceğiz. Kuşkusuz Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir.

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
Ve men kefere fe la yahzunke kufruh, ileyna merciuhum fe nunebbiuhum bi ma amil, innallahe alimun bi zatis sudur.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim
2keferainkar ederseكفر
3fela
4yehzunkeseni üzmesinحزن
5kufruhuonun inkarıكفر
6ileynasonunda bizedir
7merciuhumonların dönüşleriرجع
8fenunebbiuhumve kendilerine haber veririzنبا
9bimaşeyleri
10amiluyaptıklarıعمل
11inneşüphesiz
12llaheAllah
13alimunbilirعلم
14bizatiözünü
15s-sudurigöğüslerinصدر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İnkar edenin inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir. O zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Şüphesiz ki Allah, sinelerde olanı bilir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İnkâr edenin inkârı seni üzmesin! Onların dönüşü ancak bizedir.
*
Elbette yaptıklarını kendilerine bildireceğiz. Şüphesiz ki Allah göğüslerin (kalplerin) özünü bilendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İnkar edenlerin inkarları seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir ve yapmış olduklarını onlara bildireceğiz. ALLAH gizli düşünceleri iyi bilendir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kim de Kafirlik
*
ederse, artık onun Küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü yalnızca Bize'dir. Yaptıkları şeyleri haber vereceğiz. Kuşkusuz Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kim görmezlikten gelirse onun görmemesi seni üzmesin. Sonunda bize dönecekler, biz de yaptıkları her şeyi onlara haber vereceğiz. Herkesin içinde ne olduğunu Allah bilir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve kim nankörlük ederse, onların nankörlük etmesi, artık seni üzmesin. Bize dönecekler; yaptıklarını onlara bildireceğiz. Kuşkusuz, Allah, içlerinden geçenleri Bilendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kim de inkara saparsa, artık onun inkarına üzülmen gerekmez. (Nasıl olsa) sonunda Bize dönecekler; ve Biz yaptıklarını(n iç yüzünü) bir bir kendilerine haber vereceğiz: çünkü Allah göğüslerideki en mahrem sırları bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İnkar edenin küfrü seni tasalandırmasın! Onların dönüşü bizedir; yapıp ettiklerini onlara haber vereceğiz. Kuşkusuz, Allah, göğüslerin içindekini bilmektedir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni hüzne kaptırmasın. Onların dönüşü bizedir, artık biz de onlara yaptıklarını haber vereceğiz. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı olanı bilendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin! Onlar dönüp Bize gelecekler, o zaman Biz onlara bütün yaptıklarını haber vereceğiz. Muhakkak Allah bütün sinelerin neler sakladığını bilir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hakikati inkara şartlanmış olana gelince, onun inkarı seni üzmesin: onlar sonunda Bize dönecekler ve o zaman, (hayatta iken) yaptıklarının (gerçekte) ne olduğunu onlara göstereceğiz: çünkü Allah, (insanların) kalplerindekini en iyi bilendir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah, göğüslerin içindekini (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim de küfrederse artık onun küfrü seni mahzun etmesin, onlar dönüb bize gelecekler o vakıt biz onlara bütün yaptıklarını haber vereceğiz, her halde Allah, bütün sinelerin künhünü bilir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Sonunda onların dönüşleri bizedir. O zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü (kalblerden ne düşünceler geçtiğini) bilir.

Gültekin Onan
Kim de küfrederse, artık onun küfrü seni hüzne kaptırmasın. Onların dönüşü bizedir, artık biz de onlara yaptıklarını haber vereceğiz. Şüphesiz Tanrı, sinelerin özünde saklı olanı bilendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kim küfrederse (Habibim) onun küfrü sana hüzün vermesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de (o zaman) onların neler yapdıklarını haber veririz. Şübhe yok ki Allah sinelerde gizli olan şeyleri bile hakkıyle bilendir.

İbni Kesir
Kim de küfrederse; onun küfrü, seni üzmesin. Onların dönüşü Bize'dir. O zaman yaptıklarını onlara bildiririz. Şüphesiz ki Allah; göğüslerin özünü gerçekten bilendir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü banadır. Ne yaptıklarını onlara haber vereceğim. Şüphesiz Allah, kalblerin özünü bilir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Her kim de dini inkar ederse, onun küfrü seni üzmesin. Sonunda Bize dönecekler ve Biz de onlara yaptıkları her şeyi bir bir bildirip karşılığını vereceğiz. Allah kalplerden geçen düşünceleri dahi bilir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kim de inkar ederse, onun inkarı seni mahzun etmesin! Onların dönüşleri bizedir, yaptıkları şeyleri kendilerinden haber vereceğiz.. . Muhakkak ki Allah, içinizdekilerin, Esma'sıyla Zatı olarak Aliym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İnkar edenlerin inkarları seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir ve yapmış olduklarını onlara bildireceğiz. ALLAH gizli düşünceleri iyi bilendir

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kim de gerçeği yalanlayarak nankörlük ederse, artık onun nankörlüğü seni üzmesin. Onların dönüşü yalnızca Biz'edir. Yaptıkları şeyleri haber vereceğiz. Kuşkusuz Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir.

Rashad Khalifa The Final Testament
As for those who disbelieve, do not be saddened by their disbelief. To us is their ultimate return, then we will inform them of everything they had done. GOD is fully aware of the innermost thoughts.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And whoever rejects, then do not be saddened by his rejection. To Us is their ultimate return, then We will inform them of what they had done. God is fully aware of what is in the chests.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Whosoever rejects, then do not be saddened by his rejection. To Us is their ultimate return, then We will inform them of what they had done. God is fully aware of what is inside the chests.