Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ındır. Allah, Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan'dır, Övgüye Değer Yegane Varlık'tır.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
Lillahi ma fis semavati vel ard, innallahe huvel ganiyyul hamid.
#kelimeanlamkök
1lillahiAllah'ındır
2mane varsa
3fi
4s-semavatigöklerdeسمو
5vel'erdive yerdeارض
6inneşüphesiz
7llaheAllah
8huveişte O'dur
9l-ganiyyuzenginغني
10l-hamiduövülenحمد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şüphesiz yalnızca Allah, kendi kendine yeterlidir; bütün övgüler O'na aittir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir. Şüphesiz ki gerçek zengin, övülmeye layık olan yalnızca Allah'tır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Göklerde ve yerde olan her şey ALLAH'ındır. Kuşkusuz ALLAH Zengindir, Övülendir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ındır. Allah, Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan'dır, Övgüye Değer Yegane Varlık'tır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah zengindir, yaptığını güzel yapar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Göklerde ve yeryüzünde olan her şey, Allah'ın malıdır. Kuşkusuz, Allah, Sınırsız Varlıklıdır; Övgülere Yaraşandır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir; şüphesiz Allah var ya: işte O'dur kendi kendine yeterli olan, her tür övgüye layık olan.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Kuşkusuz, Allah mutlak Gani, mutlak Hamid'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Şüphesiz Allah, Gani (hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan)dır, Hamid (hamd da yalnızca O'na ait)tir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Allah'ındır. Gerçekten Allah herşeyden müstağni, övülmeye layıktır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şüphesiz yalnız Allah, kendi kendine yeterlidir, bütün övgüler yalnız O'na mahsustur!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah, her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye layık olandır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Göklerde ve Yerde ne varsa Allahındır, hakıkat Allah, öyle gani öyle Hamiddir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah, işte ğani (zengin) O, övülen O'dur.

Gültekin Onan
Göklerde ve yerde olanlar Tanrı'nındır. Şüphesiz Tanrı, Ganidir, Hamiddir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Göklerde ve yerde ne varsa Allahındır. Şübhe yok ki Allah, O, ganidir (müstağnidir), her hamde layıkdır.

İbni Kesir
Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki Allah'tır O, Gani ve Hamid.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan ve hamde layık olandır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Muhakkak ki Allah müstağnidir, hamiddir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her türlü övgüye layıktır).

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Semalarda ve arzda ne varsa Allah içindir (O'nun Esma'sının işaret ettiği özelliklerin seyrinin oluşması için).. . Muhakkak ki Allah, "HU"; Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Göklerde ve yerde olan herşey ALLAH'ındır. Kuşkusuz ALLAH Zengindir, Övülendir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ındır. Allah, Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan'dır, Övgüye Değer Yegane Varlık'tır.

Rashad Khalifa The Final Testament
To GOD belongs everything in the heavens and the earth. GOD is the Most Rich, Most Praiseworthy.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
To God belongs everything in the heavens and the earth. God is the Rich, the Praiseworthy.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
To God belongs everything in the heavens and the earth. God is the Rich, the Praiseworthy.