Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı; deniz ve yedi deniz daha ilave edilseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Kuşkusuz Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِه۪ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
Ve lev enne ma fil ardı min şeceretin aklamun vel bahru yemudduhu min ba'dihi seb'atu ebhurin ma nefidet kelimatullah, innellahe azizun hakim.
#kelimeanlamkök
1velevşayet olsa
2ennemaher ne
3fibulunan
4l-erdiyeryüzündeارض
5min
6şeceratinağaçlarشجر
7eklamunkalemقلم
8velbehruve deniz (mürekkep)بحر
9yemudduhuona katılsaمدد
10min
11bea'dihiarkasındanبعد
12seb'atuyediسبع
13ebhurindeniz (daha)بحر
14ma
15nefidetyine tükenmezنفد
16kelimatukelimeleriكلم
17llahiAllah'ın
18inneşüphesiz
19llaheAllah
20azizunüstündürعزز
21hakimunhikmet sahibidirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, yedi denizle desteklenen bir deniz de mürekkep olsa, yine de Allah'ın sözleri yazmakla bitmezdi. Doğrusu Allah, güçlüdür; hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz daha katılarak (mürekkep) olsa yine de Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez.* Şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yeryüzünde bulunan tüm ağaçlar kalem olsa, denizlere yedi deniz eklenerek kullanılsa ALLAH'ın kelimeleri tükenmez. ALLAH Üstündür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı; deniz ve yedi* deniz* daha ilave edilseydi, Allah'ın kelimeleri* tükenmezdi. Kuşkusuz Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa ve arkasından yedi deniz eklense yine de Allah'ın sözleri bitmez. Allah güçlüdür, doğru karar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de yedi deniz daha eklense; Allah'ın Sözleri tükenmez. Kuşkusuz, Allah, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve eğer dünyanın tüm ağaçları kalem olsa denizleri de mürekkep, buna yedi deniz daha eklense, Allah'ın kelimeleri yine de tükenmez: çünkü Allah'tır her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasında yedi deniz daha katılarak yardımcı olsa, Allah'ın kelimeleri tükenmez. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah'ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de mürekkep, arkasından da yedi deniz (mürekkep olup kendisine katılsa) Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, denizler de mürekkep, sonra yedi deniz (daha) eklenseydi, Allah'ın sözleri yine de tükenmezdi: çünkü Allah, kudret ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer yerdeki ağaçlar hep kalem olsa deniz de mürekkeb, arkasından yedi deniz, Allahın kelimatı tükenmez, hakıkat Allah, aziz hakimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, deniz(ler) de (mürekkep olsa), arkasından yedi deniz (daha gelip) ona yardım etse de (Allah'ın kelimeleri yazılsa), yine (bunlar tükenir), Allah'ın kelimeleri tükenmez. Allah öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan

  Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Tanrı'nın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Tanrı üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer yer (yüzün) deki (herbir) ağaç kalemler olsa, deniz de, arkasından yedi deniz daha kendisinden yardım ederek (mürekkeb) olsa yine Allahın kelimeleri tükenmez. Şübhesiz ki Allah yegane gaalibdir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Eğer yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa, deniz de, arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Muhakkak ki Allah; Aziz'dir, Hakim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem ve denizler de mürekkep olsa, arkasından bunlara yedi deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Nitekim Allah, güçlüdür, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer Allah'ın kelimelerini yazmak üzere, dünyadaki bütün ağaçlar, kalem olsaydı ve denizlere de yedi deniz daha katılıp bütün onlar da mürekkep olsaydı, bunlar tükenir yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah, öyle aziz, öyle hakimdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz de (mürekkep olsa), ondan sonra yedi deniz de ona eklense, Allah'ın kelimeleri tükenmez.. . Muhakkak ki Allah Aziyz'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yeryüzünde bulunan tüm ağaçlar kalem olsa, denizlere yedi deniz eklenerek kullanılsa ALLAH'ın kelimeleri tükenmez. ALLAH Üstündür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı; deniz ve yedi deniz* daha ilave edilseydi, Allah'ın kelimeleri* tükenmezdi. Kuşkusuz Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir

 • Progressive Muslims

  And if all the trees on Earth were made into pens, and the ocean were supplied by seven more oceans, the words of God would not run out. God is Noble, Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And had all that is in the earth of trees been but pens, and the sea replenished thereafter with seven seas, the words of God would not be exhausted; God is exalted in might and wise.

 • Aisha Bewley

  If all the trees on earth were pens and all the sea, with seven more seas besides, was ink Allah’s words still would not run dry. Allah is Almighty, All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If all the trees on earth were made into pens, and the ocean supplied the ink, augmented by seven more oceans, the words of GOD would not run out. GOD is Almighty, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if all the trees on the earth were made into pens, and the ocean were supplied by seven more oceans, the words of God would not run out. God is Noble, Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If all the trees on earth were made into pens, and the ocean were supplied by seven more oceans, the words of God would not run out. God is Noble, Wise.